skip to main content
Wat bewoners ons vertelden in 2017

Evenementenkalender

Een regelmatig terugkerende wens van bewoners is een evenementenkalender: wat is er te beleven in het gebied? Op deze website gaan we die in 2018 realiseren. Bewoners kunnen de evenementenkalender zien en initiatiefnemers van evenementen kunnen op die manier meer ruchtbaarheid geven aan de activiteit die zij organiseren. Overigens heeft de website www.hellozuidas.nl ook een evenementenkalender. En ook in het magazine Hello Zuidas, dat in geheel Zuidas wordt verspreid, is een kalender opgenomen.

Online platform

Een tweede wens is een online platform voor de Zuidas-gemeenschap zelf, met leuke en nuttige dingen. Een community zoals www.hallodepijp.nl. Dit soort initiatieven ontstaan vaak spontaan en bestaan bij de gratie van  een groep enthousiaste gebruikers. Wij denken dat zoiets succesvoller is wanneer het door bewoners zelf wordt opgezet dan wanneer de gemeente dat doet.

Verrassingen in de openbare ruimte

Veel bewoners laten ons weten wel wat meer verrassingen in de openbare ruimte te willen. Het is nu allemaal  wel erg aangeharkt. Er is behoefte aan plekken waar bewoners elkaar ongeorganiseerd kunnen tegenkomen: bankjes, kunst, een schaakbord of andere verrassende elementen. Ook mist men bloembakken en geveltuintjes. Zuidas is nog te veel een kantoorgebied en mist volgens hen gezelligheid. Een levendige woonwijk, met leuke en nuttige voorzieningen, is wat ook wij nastreven. Natuurlijk moet dit ook vanzelf ontstaan. Doordat er steeds meer bewoners komen, zijn er ook meer ondernemers die mogelijkheden zien om een boterham te verdienen in de wijk. Er is een Albert Heijn gekomen, er komt een apotheek en er is meer horeca open in het weekend. Vanaf 2018 gaan we met bewoners samen een aantal plekken groener inrichten. Bijvoorbeeld het George Gershwinplein en het Europaplein Oost. Ook dat draagt bij aan een levendige woonomgeving. Net als het tijdelijk lichtkunstwerk dat in januari op de nieuwe fietsparkeergarage Strawinsky geplaatst wordt, het aantrekken van evenementen als ArtZuid en het ondersteunen van de start-up LucemGo (die middels verlichting routes in het gebied aan gaan brengen). Bewoners die ideeën hebben voor het leuker en beter maken van Zuidas kunnen bij stadsdeel Zuid een buurtinitiatief indienen. Het stadsdeel heeft een potje voor de realisatie van ideeën. Deze moet je dan wel zelf oppakken.

Gustav Mahlerlaan

Bewoners vragen ook aandacht voor de verkeersveiligheid op de Gustav Mahlerlaan en de inrichting van het zuidelijk deel van het Gustav Mahlerplein. Op de Gustav Mahlerlaan wordt vaak te hard gereden en op het plein staan  veel fietsen geparkeerd die de doorgang blokkeren. Ook wij vinden dat de inrichting van zowel de laan als het plein beter kan. Voor het zuidelijk deel van het Mahlerplein onderzoeken we nu welke verbeteringen mogelijk zijn. Voor de Gustav Mahlerlaan is de intentie om hier in de toekomst meer ruimte te maken voor fietsers en voetgangers.

Rooftopbar met uitzicht

Er blijkt behoefte te zijn aan een rooftopbar in het gebied. We hebben immers genoeg hoge gebouwen vanwaar je een prachtig uitzicht hebt over de stad. Hier zijn ondernemers al op ingesprongen. Er komen in de toekomst twee rooftopbars in het hart van Zuidas: The Valley krijgt er een (begin 2021 klaar). Dat geldt ook voor 2Amsterdam (2021 klaar). Circl heeft al een mooie rooftopbar. Die ligt niet hoog, maar heeft wel een fraai uitzicht op het Mahlerplein.

Bankjes in de Claude Debussylaan

Een ondernemer bracht de vraag in of het mogelijk is om wat bankjes te plaatsen in de Claude Debussylaan. Ook voor de Claude Debussylaan bekijken we met de ondernemers of de inrichting beter kan. Het idee voor de bankjes nemen we hierin mee.

Contact

Ook in 2018 zoeken we Zuidas-bewoners en -werkers op, om te horen hoe zij hun woon- en werkomgeving ervaren. U zult ons regelmatig buiten vinden. Heeft u nu al vragen of een idee dat u met ons wilt delen? Neem dan contact op met het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum.

Geef uw mening