skip to main content
Mag het licht uit?

Die ergernis bracht mevrouw P. (naam bekend bij de redactie) ertoe bij de gemeente een klacht in te dienen over haar buren, een groot kantoorpand in Zuidas waar volgens haar regelmatig de lampen tot diep in de nacht onnodig branden. Deze klacht kwam terecht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de instantie die er namens gemeente Amsterdam op toeziet dat bedrijven voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid), bouwveiligheid en bodem.

Nachtwerk

’Wij ontvangen ieder jaar, vooral in de winter, 25 à 30 klachten over lichthinder’, zegt Patrick Teunissen, adviseur energie bij de Omgevingsdienst. ‘De meeste klachten gaan niet over directe hinder door het licht zelf, maar over het onnodig laten branden van lampen.’ Sprekend over verlichting en kantoorpanden vertelt Teunissen dat de gemeente Amsterdam, samen met de Omgevingsdienst en het bedrijfsleven, de afgelopen tien jaar campagne heeft gevoerd om zo veel mogelijk het licht te doven in de nachtelijke uren. ‘Met succes want nagenoeg overal in Amsterdam zijn de kantoren ‘s nachts donker.’ Dat in Zuidas op meerdere plekken de lichten vaker branden tot diep in de nacht, komt – zo vermoedt Teunissen – doordat hier veel internationale bedrijven zetelen die vanwege de mondiale tijdsverschillen vaker ook ‘s nachts werken. Een andere oorzaak, zo weet hij uit ervaring, is dat in de hoogbouw op Zuidas vaak meerdere huurders zitten en dat kan het lastig maken om tot gezamenlijke afspraken over het lichtbeheer te komen.

Bewegingssensoren

De Omgevingsdienst ondernam actie tegen de beheerder van het door mevrouw P. aangeklaagde kantoorpand. In een brief somde de dienst de overtredingen op. ‘1: Lichthinder wordt niet voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau beperkt. In de avond en nachtperiode blijft er verlichting in het gebouw branden zonder dat er mensen aan het werk zijn. 2. Er is geen sprake van een doelmatig gebruik van energie. U krijgt 4 weken de tijd om de overtredingen ongedaan te maken.’ Volgens de beheerder zijn de klachten inmiddels verholpen.

Gezond slapen

Achter de klacht van mevrouw P. gaat nog een andere zorg schuil. ‘Ik hoop ook dat ze bij die kantoren meer rekening houden met ons natuurlijke dag- en nachtritme.‘ Dat overmatig kunstlicht in de nacht (lichtvervuiling) een verstorende werking heeft op mensen en dieren staat wel vast. Om die reden controleert de Omgevingsdienst ook of bijvoorbeeld een kantoorpand ‘s nachts niet te veel of te intens licht uitstraalt. Hiervoor gelden, mede afhankelijk van de plek waar het pand staat, bepaalde grenswaarden (vastgesteld in de Richtlijn Lichterhinder van de NSVV). Mevrouw P. kan wat dat betreft gerust en gezond gaan slapen, want die waarden werden bij het bewust pand niet overschreden.

Duisternis als kernwaarde

De gemeente Amsterdam beschouwt duisternis als ‘een kernwaarde’ en doet er veel aan om lichtvervuiling en lichthinder te beperken. Zo komt er een richtlijn voor alle reguliere straatverlichting, met normen voor strooilicht en lichthinder. En los van alle regelgeving gaat de gemeente bedrijven, sportverenigingen en particulieren de komende jaren aansporen om nog bewuster om te gaan met verlichting.

Geef uw mening

Ivar

Hallo, Ik woon vlak bij de Amsterdam arena en daar gaat het licht nooit uit. Weet iemand waarom?en zou een gemeentelijke klacht daar tegen werken? Mvg Ivar

Jes.

Goed om hierover te schrijven. Hopelijk lukt het om mensen er toe te bewegen om er aan te denken om het licht uit te schakelen. Eigenlijk is dat iets wat mensen als een soort automatisme zouden moeten doen. Dat moet aangeleerd worden. Op plaatsen waar gewerkt wordt kan meespelen dat mensen het licht niet uit zetten, omdat de gedachte is dat er misschien nog een collega komt. Maar als die collega dan komt, dan kan die het licht toch gewoon weer aanzetten.

G. Mazeland

De klacht ging in deze gevallen om verdiepingen waar bouwbedrijven aan het werk zijn. In WTC west en Atrium west brandt nog steeds de hele nacht op volle sterkte de bouwverlichting.

Redactie | Amsterdam Zuidas

Dag G. Mazeland, Het heeft even geduurd, maar we hebben reactie van de Omgevingsdienst. Zie hieronder de reactie van de inspecteur ( www.odnzkg.nl): In de afgelopen maanden hebben diverse hercontroles in de avonduren plaatsgevonden om te bekijken of er nog sprake is van lichthinder. Ik ben op 18-10, 16-11 en 14-12-2017 ter plaatse geweest. Tijdens deze controles was het licht uit of tot een minimum beperkt. Ik heb daarom op 19-1-2018 de klacht afgehandeld door een OK brief te sturen naar TST Atrium. De omwonenden willen dat de verlichting helemaal uit gaat in de avond- en nachturen. Maar dit is vanuit de milieuwetgeving (artikel 2.1, lid 2 onder h van het Activiteitenbesluit) niet mogelijk. In dit artikel staat dat lichthinder moet voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau beperkt moet worden. De beheerders van Atriumtoren Zuid hebben maatregelen getroffen. Als er overlast is van andere gebouwen moeten de omwonenden hierover een klacht indienen bij de Omgevingsdienst via onze website. Er zijn de afgelopen maanden geen klachten bij de Omgevingsdienst binnengekomen omtrent lichthinder vanuit de kantoren aan de Zuidas.

Jos

Redactie: bedankt. We geven dit door aan de Omgevingsdienst.

Fre schutte

Voor de dieren....beter iets minder licht Maar helemaal uit. Neeeeee. Zo mooi als je langs rijd met de tram of auto.. Super...