skip to main content
Voorbereiding voor vernieuwen Prinses Irenestraat

Van deze bomen kappen we er 12 en verplaatsen we er 4 naar een andere locatie binnen stadsdeel Zuid. We gaan dit op donderdag 22 maart en vrijdag 23 maart aanstaande doen.

Groene zoom

Op 25 januari 2017 besloot de gemeenteraad tot realisatie van een groene zoom in de Prinses Irenestraat, van 7 meter breed en een halve kilometer lang, tussen de Beethovenstraat en de Parnassusweg. Deze strook wordt aangelegd met bomen, gras en kruidenmengsels. De groene zoom draagt bij aan een ‘rainproof maaiveld’: regenwater uit de directe omgeving stroomt in de zoom en wordt daardoor vertraagd afgevoerd. Tijdens piekbuien wordt het riool op deze manier minder belast. Bij extreme buien kan overtollig water van de straat de groene zoom in lopen.

Overzichtelijker en veiliger

Naast groener wordt de straat ook overzichtelijker en veiliger. Er komt langsparkeren op de stoepen. Dit is veiliger dan de bestaande schuinparkeervakken en de parkeerplekken op de straat. In het nieuwe ontwerp wordt uitgegaan van minder parkeerplekken, wat de straat overzichtelijker maakt. Omdat er geen geparkeerde auto’s meer op de rijbaan staan, krijgen rijdende auto’s voldoende ruimte om elkaar te passeren, ook wanneer ze een fietser inhalen. Om de circa 75 tot 100 meter komt een drempel die het autoverkeer remt.

Artist impression van de groene zoom in de Prinses Irenestraat

Werk in fasen

Het totale werk voeren we in fasen uit, afhankelijk van de ontwikkeling van de bedrijfspanden langs deze straat. We starten in de zomer met de vernieuwing van de Prinses Irenestraat, ter hoogte van de Goede Doelen Loterij. Zodra we meer weten over de start van de volgende fasen, informeren wij u.

Kappen na ochtend- en voor avondspits

Om het kappen van de bomen veilig te kunnen uitvoeren is het nodig een deel van de rijbaan te versmallen. De versmalling maakt de doorgang van het verkeer mogelijk, maar kan wel vertraging geven. Het werk zal na de ochtendspits en voor de avondspits worden uitgevoerd. Het zagen en/of versnipperen van de bomen kan geluidshinder veroorzaken. De te kappen bomen bevinden zich ter hoogte van de Goede Doelen Loterij.

Fietspad Strawinskylaan

Er gebeurt dit jaar nog meer bij de Prinses Irenestraat. Op dit moment werken we in het fietspad van de Strawinskylaan. Kabels- en leidingbedrijven leggen aansluitingen aan, die nodig zijn voor uitbreiding van het WTC. Als dat klaar is, kunnen we er een eerste laag asfalt aanbrengen. Voor Koningsdag (27 april 2018) is het fietspad weer voor al het fietsverkeer toegankelijk. In oktober, als de Goede Doelen Loterij klaar is en de hekken rondom het gebouw worden weggehaald, kunnen we het werk afmaken en volgt de bovenste laag van dit fietspad.

Fietsenstalling Strawinskylaan

In mei opent de ondergrondse fietsparkeergarage aan de Strawinskylaan. Deze fietsenstalling biedt plaats aan 3.700 fietsen. Hierna volgt de inrichting van het maaiveld. Het moment dat we hiermee kunnen starten is nog onzeker. Op dit moment zijn we bezig met het selecteren van een partij die dit voor ons gaat doen.

Geef uw mening

Gery

Leuk dat mijn geveltuin erop staat, is ook groen, maar dit is wel een andere locatie