skip to main content
Veel belangstelling voor toekomst ‘Verdi’

Voor sommigen was het aanvankelijk even wennen: praten over de toekomst van een gebied zonder dat de gemeente kant-en-klare plannen voorlegt. Maar eenmaal in gesprek beviel dat eigenlijk wel.

Principenota

Natuurlijk startte het gesprek niet met helemaal niks. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een zogeheten principenota vastgesteld, die wel richting geeft maar ook nog veel ruimte laat. De inzet van de twee avonden was die ruimte met geïnteresseerden en belanghebbenden nader te verkennen.

Doorpraten

Die aanpak bleek goed aan te slaan. Verdeeld over de twee avonden kwamen rond de 200 mensen op de bijeenkomsten af. Na een algemene presentatie namen zij plaats aan een van de dialoogtafels, waaraan in kleinere kring over diverse thema’s kon worden doorgepraat. Over de denkrichting om woningen, kantoren en voorzieningen te realiseren aan de oostkant van Verdi (zie de luchtfoto hieronder). Over de vraag hoe we het groen in het gehele gebied kunnen versterken. En over een betere ontsluiting van het gebied.

Het gebied Verdi, aan beide zijden van de A10 Zuid, met aan de oostkant (rechts) onder meer Tripolis en Infinity

Bereikbaarheid, vergroening

Veel aanwezigen spraken over de bereikbaarheid van het gebied. Een aantal kwam met voorstellen om onder andere de fietspaden te verbreden. Ook werd de parkeerdruk in het gebied veelvuldig genoemd. Het idee om in De Nieuwe Meer een brug aan te leggen voor langzaam verkeer, stuitte op weerstand bij booteigenaren. ‘Met een brug belemmer je de doorvaart van zeilboten.’ Op het gebied van vergroening was een van de voorstellen om de groene oevers door te zetten, zoals ook in het Amsterdamse Bos is gedaan. De meest gehoorde boodschap was: ‘houd groen wat groen is’. Zorgen waren er over parkeren, de ontsluiting en de toenemende drukte in het gebied. Als kans noemden vooral watersportliefhebbers kleinschalige horeca.

 

Hoe verder

Op dit moment verzamelen we alles wat aan de verschillende tafels is gezegd en geopperd. Daarover informeren we u nog via deze website. Als vervolg op de twee bijeenkomsten organiseren we workshops. Hier zullen de direct betrokkenen, samen met onze specialisten de belangen bespreken en proberen de prioriteiten aan te geven. Deze workshops vinden plaats in mei en juni. Voor alle Amsterdammers zal in juni bovendien een bijeenkomst plaatsvinden in Circl (Zuidas). De precieze data van al deze bijeenkomsten zijn nog niet bekend. We houden u via deze website en via de social media zo goed mogelijk op de hoogte.

Geef uw mening