skip to main content
Start bouw EMA-kantoor

 

De gemeente Amsterdam heeft op 3 april 2018 het bouwterrein aan de Domenico Scarlattilaan, naast EY, overgedragen aan de Bouwcombinatie EMA. Die gaat de nieuwbouw van het Europees Geneesmiddelen Agentschap realiseren. Op dit moment zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang, zoals het inrichten van het bouwterrein het plaatsen van keten.

Wat kunt u komende tijd verwachten?

In eerste helft van mei 2018 begint de aannemer (Bouwcombinatie EMA) met het boren en schroeven van palen en aanbrengen van een damwanden. Dit gebeurt met een geluids- en trillingsvrije methode en levert weinig hinder op. Eind mei wordt de officiële start van de bouw gevierd met het boren van “de eerste paal”. Het bouwverkeer rijdt voorlopig van en naar de bouwplaats via de Spoorslag langs de noordzijde van de bouwplaats, parallel aan de ringweg A10.

Geef uw mening