skip to main content
Luisteren naar belangen bij de ontwikkeling van Verdi

Tijdens twee druk bezochte bijeenkomsten, op 9 en 16 april, spraken bewoners en gebruikers van Verdi over de toekomst van het gebied, dat sinds 1 januari 2018 bij Zuidas hoort. Doel was om meningen, wensen en vooral belangen te inventariseren. Wij kregen in november 2017 van het college van B&W van Amsterdam de opdracht om de ontwikkeling van Verdi te onderzoeken. Daarbij heeft het college ‘het streven’ geformuleerd om ‘een stuk gemengde stad te realiseren, waarbij wonen, werken en ontspannen naast elkaar plaats vinden’. Voor de ontwikkeling moeten we rekening houden met onder meer de bouw van 1.200 tot 1.800 woningen in het gebied, 60.000m2 bruto vloeroppervlak kantoorruimte en vernieuwing van voorzieningen zoals de sporthallen Zuid en een nieuwe basisschool.

Gesprekken

De vraag is natuurlijk hoe we invulling geven aan het streven van het college. Bij de beantwoording van die vraag spelen belanghebbenden vanzelfsprekend een grote rol en juist daarom waren de twee bijeenkomsten in april georganiseerd. Daarvoor waren er overigens ook al gesprekken gevoerd en ook de komende maanden blijven we dat doen. ‘De uitkomsten van dit participatietraject’, zo schreef het college, ‘zullen meegenomen worden in het concrete ontwerp en programma voor het gebied’. Tijdens de bijeenkomsten in april spraken de 200 belangstellenden elkaar aan verschillende tafels. De complete oogst van de twee avonden is terug te lezen in de bijlagen onderaan dit artikel. In grote lijnen zijn de uitgesproken meningen, wensen en belangen onder te verdelen naar de specifieke belangen van de deelnemers.

Luchtfoto van het gebied Verdi

(Woonboot)bewoners en gebruikers

Zij hebben wensen ten aanzien van de ontsluiting van het gebied, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de veiligheid voor fietsers en wandelaars. Specifiek is de wens om de verbinding van het Damloperspad met de brug te herstellen, zodat het verkeer bij de (gevaarlijke) kruising Jachthavenweg en Skutjespad wordt ontlast. Veel van de bewoners en gebruikers hechten aan het ‘ruige’ en groene karakter van het gebied en verkiezen flora en fauna boven woningbouw. De woningen die er moeten komen willen ze het liefst in de noordoosthoek van Verdi, die al bebouwd is. Ze willen goed beheerd groen, waarin het fijn en veilig sporten en spelen is. De huidige plekken voor woonboten willen ze behouden en de boten zelf moeten via het water verplaatsbaar blijven. Nieuwe ontwikkelingen moeten duurzaam zijn, omdat dit past bij de cultuur van de huidige bewoners.

Watersportbedrijven/botenbezitters

Zij vinden parkeergelegenheid voor auto’s en trailers dicht bij het water belangrijk. De jachthaven moet overal bereikbaar blijven en dat geldt ook voor de doorvaart van (zeil)boten. Er moeten genoeg aanlegplaatsen zijn. Ze willen daarnaast dat het zicht vanuit de havens op Nieuwe Meer behouden blijft. En ze hopen meer kleinschalige horeca en aanbieders van overnachtingsplekken te trekken. Zeilverenigingen willen daarnaast dat zoveel mogelijk windvang voor zeilboten behouden blijft en willen dat de jachthaven voor zeilboten overal bereikbaar is. Verder hopen ze op eilandjes voor zeilers en kinderen.

En andere belanghebbenden

Sportverenigingen en de scouting stelden de veiligheid voorop, voor kinderen die naar scouting en naar hun watersport gaan. Recreanten en gebruikers van het gebied pleiten voor schoon zwemwater in Nieuwe Meer en Schinkel. Ze hopen op een toegankelijk en goed onderhouden voetpad naar het Amsterdamse Bos en een brede, veilige wandelboulevard langs Nieuwe Meer. Fietsers willen een veilig fietspad langs Nieuwe Meer en onder de A10/A4 door. De jachthaven moet ook per fiets goed bereikbaar zijn. Natuurliefhebbers willen schone lucht, rust en veel bomen. Ze willen vogels horen fluiten en schaduwrijke plekken en koesteren het Elzenbosje. De openbare ruimte moet schoon, heel en veilig zijn, met respect voor de natuur. Ook ontwikkelaars en eigenaren van vastgoed erkennen het belang van hoogwaardig groen, voor de waarde van hun bezit. De tennisvereniging wil uiteraard behoud van haar banen en hopen op een groene aankleding van het gebied rondom hun park.

Beeldverslag van de bijeenkomsten Verdi

Museumtramlijn

Al met al hebben de ingebrachte belangen vele vormen. Maar over één ding dacht nagenoeg iedereen hetzelfde: behoud van de museumtramlijn die van het voormalige Haarlemmermeerstation naar Amstelveen loopt en door Verdi langs de haven. De tram geeft karakter aan het gebied en is een aantrekkelijk vervoermiddel voor een dagje uit.

Hoe verder?

Zoals gezegd wordt het gesprek voortgezet. Een vertegenwoordiging van direct betrokkenen krijgen in mei 2018 een uitnodiging voor nadere gesprekken. In juni volgt een bijeenkomst waarbij alle Amsterdammers hun mening kunnen geven. Als dat allemaal is gebeurd, volgt vanaf ongeveer april 2019 de formele inspraak op het projectbesluit dat dan, mede op basis van de belangen van betrokkenen, is opgesteld. Uiteraard kunt u ook onder dit artikel laten weten wat u vindt.

Geef uw mening

Aron

Gezellig boomerfeestje.

JOYze hoogland

Het is nuttig maar te algemeen gesteld. Bomen kunnen wel bij leidingen mits met wat moeite. Dit is essentieel omdat er bij Zuid As dok 10.000 bomen zgn Niet kunnen herplant: = aanslag op A'DAMS leefklimaat.