skip to main content
Vervolggesprekken over toekomst westelijk deel Zuidas

We nodigden vertegenwoordigers van diverse belangenverenigingen uit om dieper door te praten over de ontwikkeling van Verdi, het gebied tussen de Amstelveenseweg, de Schinkel en De Nieuwe Meer. Samen keken we naar mogelijkheden om aan zoveel mogelijk belangen tegemoet te kunnen komen. Omdat Verdi zo’n divers gebied is, deelden we het op in drie stukken: het noorden (dat deel van Verdi boven de A10), het zuidwesten en het zuidoosten (beide ten zuiden van de A10). De gesprekken spitsten zich toe op bereikbaarheid, parkeren, de verdichting in het gebied, groen en water.

Het gebied Verdi

Noordelijk deel van Verdi

De deelnemers vonden voldoende parkeerplekken voor bewoners, bedrijven en bezoekers van evenementen erg belangrijk. Het probleem is dat veel bezoekers, vooral op zondag, (wild) parkeren op het IJsbaanpad. De parkeergarages van Sporthallen Zuid en Tripolis lijken bovendien niet openbaar. Bij evenementen is het onduidelijk waar men mag parkeren. Als oplossingen werden aangedragen een verwijssysteem naar beschikbare parkeerplekken, de inzet van stewards, het goed afstemmen van diverse evenementen en het verwijderen van paarkeerplekken op straat, met name op het IJsbaanpad. Verder kwamen op tafel de mogelijkheid om op zondag betaald parkeren in te voeren en bij evenementen alle parkeermogelijkheden in het gebied beschikbaar stellen.

Bedrijven en bewoners in het noorden van Verdi ervaren de capaciteit van de kruising IJsbaanpad/Amstelveenseweg als onvoldoende. Daarnaast kan de inrichting van het IJsbaanpad beter, evenals de bereikbaarheid van het gebied tijdens evenementen. De kruising van het Piet Kranenbergpad en het IJsbaanpad is onveilig en is er te weinig aandacht voor voetgangers. Als oplossingen werden genoemd het anders afstellen van verkeerslichten bij de kruising IJsbaanpad/Amstelveenseweg, het realiseren van een tweezijdig fietspad aan de noordzijde en daarmee het opheffen van het fietspad aan de zuidzijde van het IJsbaanpad en een tweede ontsluiting voor autoverkeer bij het Piet Kranenbergpad of de Jachthavenweg.

De deelnemers spraken de zorg uit dat aan de noordkant van Verdi groen verdwijnt. Ze willen dat de openbare ruimte goed wordt beheerd. Het talud van de A10 moet na realisatie van Zuidasdok groen worden en er moeten in het gebied meer speelplekken komen voor kinderen.

Tennisvelden in het noordelijk deel van Verdi

Het zuidoostelijke deel van Verdi

De belanghebbenden in dit deel van Verdi lieten weten niet gelukkig te zijn met de verandering van het Skûtsjespad naar eenrichtingsverkeer. Daardoor ontstaat extra drukte bij de kruising van de De Boelelaan met de Amstelveenseweg. Met name bij evenementen is de parkeerdruk in dit deel van Verdi te hoog. Het is bovendien moeilijk de Amstelveenseweg over te steken. Enkele genoemde oplossingen: het maken van een verkeersbrug over de Amstelveenseweg voor langzaam verkeer, het maken van één in plaats van twee wegen op de Jachthavenweg, het aanleggen van voldoende autoparkeerplaatsen bij gebouwen, de bouw van een fietsenstalling, met genoeg OV-fietsen, bij het openbaar vervoerstation Amstelveenseweg. Ook het maken van een trambaan van de museumtreinbaan werd als optie genoemd.

Op diverse plekken, zo stelden de aanwezigen, is het groen niet goed verzorgd en is het gebied niet levendig buiten kantooruren. Horeca en winkels kunnen het gebied levendiger maken. Verder kwam het idee op tafel om van de Jachthavenweg een groene boulevard te maken en naast de kop van het Boeierspad een strandje aan te leggen. Ook kunst en een markant gebouw in het gebied neerzetten werden als ideeën genoemd.

Fietsen langs Infinity

Het zuidwestelijke deel van Verdi

Bij de bijeenkomst met belanghebbenden in het zuidwestelijke deel van Verdi stond het behoud en de verrijking van het maritieme karakter van het havengebied centraal. Als probleem gaven de aanwezigen aan dat het water bij het Damloperspad een doods hoekje is, dat er geen voorzieningen zijn en er geen reuring is. Mogelijke oplossingen: het Damloperspad weghalen, een strook van het Elsenbosje weghalen, een wandelbrug maken in het water van het toekomstige schelpenpaadje langs het Elsenbos naar de Jachthavenweg, de plas dieper maken en de bruggen over de plas hoger maken. Verder noemden aanwezigen onder meer het maken van een oplaadplek voor elektrische boten.

Ook hier stelden deelnemers dat het groen op diverse plekken er onverzorgd bij ligt. Mogelijke oplossingen: de strook naast de kop van het Boeierspad aantrekkelijker en beter toegankelijk maken, bijvoorbeeld door een zwemsteiger; het creëren van een breed overzichtelijk fietspad richting Nieuwe Meer, het stimuleren van sport in het gebied en het maken van een voetgangersbrug naar het toekomstige schelpenpaadje vanaf het parkeerterrein bij Punterspad.

Hoe verder?

Na de zomer stellen we de diverse belanghebbenden van het gebied op de hoogte van alle resultaten.

Geef uw mening