skip to main content
Doe de online enquête, ontdek Verdi

Verdi biedt grote kansen voor de stad. In opdracht van de gemeenteraad is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van het gebied. In de Principenota Verdi (zie de bijlage onderaan) is een ontwikkelrichting vastgelegd: door in te zetten op verbinden, verdichten en vergroenen kan er een interessante plek ontstaan voor heel Amsterdam. Een plek waar (water)recreatie, natuur, sport en wonen en werken samen gaan.

Havenbewoonster Yvonne de Boer vertelt over het gebied

Dilemma’s

De manier waarop we kunnen vergroenen, verdichten en verbinden heeft door de gesprekken met de omgeving meer richting gekregen, maar er zijn ook enkele dilemma’s ontstaan. Daarover horen we graag ook uw mening.

Besloten versus open gebied

De jachthaven bij Nieuwe Meer is nu in de beleving van bewoners en gebruikers een ‘besloten’ gebied, waar mensen in alle rust watersport beoefenen. Er ligt echter een mooie kans dit gebied beter toegankelijk te maken en uit te breiden met voorzieningen als eet- en picknickplekken. Hiermee zou Verdi voor veel meer Amsterdammers een fijne plek kunnen worden, maar de rust en het ‘beslotene’ zal verminderen. Wat is wijsheid?

Ruige natuur versus groenrecreatie

En hoe gaan we om met groen? Het gebied herbergt een aantal groene eilandjes met een vrij ruige natuur. Een unieke plek voor flora en fauna, maar minder toegankelijk voor recreatie. De groengebieden zouden zich goed kunnen lenen voor groenrecreatie, maar hiervoor is wel een verandering van de groene inrichting nodig die effect zal hebben op de huidige flora en fauna.

Voor topsporters versus voor iedereen

Daarnaast is Verdi met zijn vele sportvoorzieningen onderdeel van de ‘Sportas’ van Amsterdam. We kunnen die verder versterken door topsporters voorrang te geven op de geplande nieuwe woningen. Of moeten de nieuwe woningen in Verdi voor iedereen een nieuw thuis kunnen bieden?

Kijk wat bewoner en architect Julius Taminau vindt

Uw mening telt

Wordt Verdi een gebied van en voor alle Amsterdammers? Of blijft het de verborgen parel die het nu is? Een jachthaven en recreatiegebied voor iedereen? Of de rustige watersportplek voor ‘stamgasten’? Doe mee aan het debat door uw mening te geven via de online quiz ‘De toekomst van Verdi’. De resultaten van deze enquête nemen we mee bij het opstellen van de plannen voor het gebied. Dus laat van u horen.

Het gebied Verdi ligt aan weerszijden van de A10, tegen de Nieuwe Meer

Meer informatie

Hieronder vindt u in de Principenota Verdi meer informatie over de aanleiding en ontwikkelkaders van het gebied. Ook staan er beknopte verslagen van de meerdere bijeenkomsten met de omgeving.

Geef uw mening

Kristel Nijssen

Het gaat over een natuur- en buitengebied en ze noemen het al Verdi. Hoe kortzichtig kun je zijn? Het Amsterdamse Bos en De Nieuwe Meer ontvangen momenteel meer dan een miljoen bezoekers per jaar. Vooral omdat het zo puur, niet massaal, niet ontwikkeld, niet commercieel is. En dan moet Verdi een gebied worden dat 'verbindt'? Houd op met dat denken voor wat goed is voor 'Amsterdammers'. Dat verbinden doen wij - de bezoekers van de Schinkelhavens, De Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos - wel zelf. Als we daar behoefte aan hebben. En ja verbeter gerust de infrastructuur (fietspaden, zorg voor meer veilige verlichting), maar probeer nou niet de omgeving veranderen. Wat al goed is, wordt door innovatie niet beter.

Marc

Ik mis ook een functionerende nee button.

Redactie

Beste Marc, zojuist op de nee-button geklikt en die doet het gewoon. Maar als je eerst op 'ja' hebt geklikt kun je daarna niet meer op 'nee' klikken.

Gijs

De nee optie werkt niet. Als de enquête ook zo is opgesteld ;-)

Redactie

Beste Gijs, de nee-button werkt bij ons wel. Alleen als je eerst op 'ja' (wel nuttig) hebt geklikt kun je daarna niet meer op 'nee' (niet nuttig) klikken.

j.m..van dantzig.

duidelijk.