skip to main content
Hoe ziet Amsterdam de ontwikkeling van Verdi?

Welke keuzes maken we in het ontwerp van Verdi? De gesprekken die we in april 2018 met bewoners en gebruikers van het gebied hadden, evenals de vervolggesprekken in mei en juni leverden voor stedenbouwkundig ontwerper Gregor van Lit van Zuidas een aantal dilemma’s op. Hoe gaan we om met de jachthaven en het groen? Omdat we hierover de mening van een grotere groep Amsterdammers wilden peilen, zijn deze dilemma’s  in september door middel van een online enquête aan alle Amsterdammers voorgelegd. Dat leverde Van Lit meer dan 400 ingevulde enquêtes en ruim 70 persoonlijke berichten op.

Aantrekkelijke plek

Worden we hier wijzer van? ‘Het is goed om te merken dat zo veel mensen bereid zijn om mee te denken met dit proces’, zegt Van Lit. ‘Bij de ontwikkeling van een gebied ga je als ontwerpteam natuurlijk vaak in gesprek met mensen die al betrokken zijn bij dat gebied. Bij Verdi is dat anders. Omdat we gaan kijken of we dit gebied voor meer Amsterdammers een aantrekkelijke plek kunnen maken, willen we natuurlijk ook bij een bredere groep ideeën en meningen ophalen. En dat is gelukt. De komende tijd bekijk ik met een tevreden gevoel alle ingevulde enquêtes reacties en alle persoonlijke berichten om, in combinatie met alle meningen en belangen die we al uit het gebied hebben opgehaald, te bepalen wat ze betekenen voor het plan Verdi. Ik wil iedereen die de moeite heeft genomen zijn of haar mening te geven hoe dan ook hartelijk bedanken.’

Inbreng vertalen

Het projectteam verwacht eind dit jaar/ begin volgend jaar een duidelijk beeld te hebben van de uitkomsten van alle participatiemomenten. Vervolgens is het de vraag hoe de inbreng te vertalen naar een ontwerp van het gebied. Zoals beloofd zullen we dan terugkoppelen hoe we tegemoet komen aan ieders belangen. En als dit niet kan, waarom dat zo is. Dit levert een projectplan op dat met de betrokkenen wordt besproken en uiteindelijk bestuurlijk  wordt vastgesteld. In dit projectplan ligt nog niet alles vast, maar het geeft wel kaders voor de ontwikkeling van het gebied. In de fase die daarna komt worden de plannen uitgewerkt naar een meer concreet ontwerp. Ook hierbij zullen we de omgeving weer betrekken.

Geef uw mening

Aron

Hier een voorbeeld van hoe het zou kunnen https://i.imgur.com/LO4lEpz.gif

Aron

Haal het Waterbedrijf en De Zuiderhof weg en trek De Boelelaan door. Anders zal dit gebied nooit finctioneren.

JOYze hoogland

Gregor van L it is de initiator van " WemaketheCity. " Deze uitwerking zonder een kritiese kontrolle lijkt meer op "he is making his City". Betrek kritiese activisten erbij