skip to main content
Uitdagende tender voor kavel in 'Kenniskwartier Zuidas'

Het gaat om kavel 2A in het zogenoemde Kenniskwartier Zuidas. Het ontwikkelen van een mix van woningen, kantoren, voorzieningen en groen is hier makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het gaat dan ook om een toplocatie, naast station Amsterdam Zuid. Zuidas zoekt daarom een stevige partij die aan onze hoge ambities kan voldoen. De inschrijvingsperiode sluit op 7 februari 2019.

Oostelijk Ontwikkelveld

De nu nog onbebouwde kavel is onderdeel van het Oostelijk Ontwikkelveld in het Kenniskwartier. Het ligt tussen de A10 en de Gustav Mahlerlaan in Zuidas en bestaat uit 5 kavels waarvan kavel 2A als eerste op de markt komt. De nieuwe bebouwing markeert het begin van De Diagonaal: een toekomstig voetgangers- en verblijfsgebied tussen station Amsterdam Zuid en de VU, dwars door het Kenniskwartier heen.

Kenniskwartier als ‘innovation district ’

Het Kenniskwartier is een gebied dat door de aanwezigheid van de VU en het Amsterdam UMC een speciale uitstraling en beleving geeft aan Zuidas. Op 9 juli 2018 organiseerden we al informatiebijeenkomsten over wat er in het gebied op stapel staat. De centrale gedachte achter de ontwikkeling van het Kenniskwartier is dat studenten, (young) urban professionals en wetenschappers het best gedijen bij een bruisende, stedelijke setting en de nabijheid van innovatieve bedrijvigheid. Met de geplande gronduitgiftes geven we het Kenniskwartier verder vorm als een heus ‘innovation district’, waar ontmoeting, inspiratie en kennisuitwisseling centraal staan. En door het toevoegen van woningen wordt het gebied een echt onderdeel van de stad. Met nieuwe (betaalbare) woningen, kantoorruimte en voorzieningen wordt de positie van Zuidas als gewilde vestigings- en woonlocatie voor het internationale bedrijfsleven en voor Amsterdammers verder versterkt. De plannen voor kavel 2A moeten hieraan bijdragen.

Wat we zoeken

‘Voordat het zover is, moeten we wel de juiste ontwikkelaar vinden’, zegt Sandra Thesing, als adjunct-directeur belast met de gebiedsontwikkeling van Zuidas. ‘Het gaat niet alleen om wát er komt maar ook om de vraag hóe het er komt.’ En daar zit de grote uitdaging. ‘Deze tender is bijzonder vanwege de complexiteit van de opgave. De gemeente hanteert hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en de ruimtelijke kwaliteit. Kavel 2A is bovendien de grootste kavel binnen het Oostelijk Ontwikkelveld, met een totaal grondoppervlak van circa 5.000 m2. Daarbinnen moet een gemengd programma worden gerealiseerd van minimaal 46.000 en maximaal 58.000 m2 bruto vloeroppervlakte (bvo) met, naast kantoren en voorzieningen, ook vrije sector koop- en huurwoningen en middeldure huurwoningen, gelegen aan een groen en openbaar toegankelijk binnenhof. Waarbij ook nog rekening gehouden moet worden met de omgeving. Dat is een hele mooie opgave. De bebouwing op kavel 2A wordt een zichtlocatie aan de zuidzijde van de A10 en het station Amsterdam Zuid. Het moet geluidwerend zijn voor de later te ontwikkelen overige vier kavels, waar (sociale) woningbouw en meer voorzieningen komen. Al met al een spannende klus voor de uiteindelijke winnaar maar ook voor ons.’

artist impression van het straatbeeld na ontwikkeling van kavel 2A

Procedure openbare inschrijving via Tenderned

De belangrijkste documenten voor deelname aan de selectieprocedure zijn de clusterbouwenvelop voor het Oostelijk Ontwikkelveld, met daarin de randvoorwaarden en ambities voor het gebied, en de selectiebrochure voor kavel 2A. Deze relevante documenten zijn te vinden op Tenderned. De tender bestaat uit twee rondes. Met deze openbare selectieprocedure proberen we het aantal geïnteresseerde inschrijvers dat tijd en geld investeert in het uitwerken van de plannen, te beperken. De voorselectie bestaat uit een schriftelijke beoordeling op drie selectiecriteria: visie op ruimtelijke kwaliteit, een visie op duurzaamheid en organisatieprofiel, ervaring en risicoanalyse. Uiteindelijk gaan maximaal vier inschrijvers met de hoogste scores door naar de definitieve selectie. De gunningscriteria die in de tweede selectieronde gelden zijn: ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en de geboden optievergoeding. Winnaar is de partij met de hoogste totaalscore in de definitieve selectieronde. De winnende partij gaat vervolgens een optieovereenkomst aan met de gemeente. Naar verwachting neemt het gehele selectieproces circa 11 maanden in beslag. De definitieve gunning vindt naar verwachting plaats in het najaar van 2019.

Geef uw mening

Sebastiaan Roggeveen

Is er al een winnaar van deze tender? Welke vastgoedontwikkelaar is het geworden?

Johannes

De winnende partij is VORM Ontwikkeling, MVSA Architects en VMX Architects maakten het ontwerp. De komende tijd wordt gewerkt aan het voorlopig en definitief ontwerp. Na goedkeuring van het definitief ontwerpstart daarna de bouw van het complex. Oplevering is gepland in 2023. https://zuidas.nl/blog/2019/een-stadsbiotoop-in-zuidas-met-woningen-kantoren-en-bioscoop/

Redactie

Beste Sebastiaan, We zitten in de eindfase. De komende weken verwachten we meer te kunnen melden. Nog even geduld dus...

Koetjebeloved

grondkosten per m²..... 3.000 euro. Tel daar minimaal aan bouwkosten het zelfde bedrag bij op en je weet dat je geen middeldure huurwoningen kan bouwen .

Kenneth | Amsterdam Zuidas

@Koetjebeloved: Het is goed om te weten dat voor middensegmentwoningen lagere grondprijzen gevraagd worden dan voor vrije sectorwoningen (€2650 – 1559). De gemeente houdt daarbij rekening met de verkoopprijs en de bouwkosten. Dit wordt onder andere gedaan om de bouw van middensegmentwoningen te stimuleren.

Floris de Graaf

Ik begreep eerder dat nieuwe zone ten zuiden van de Mahlerlaan (het tweede deel van de diagonaal) onderdeel wordt van de VU - zeg maar de omklap van de velden van Buitenveldert. Is dit nog steeds het plan?

Kenneth | Amsterdam Zuidas

Beste Floris de Graaf, Dank voor uw bericht. Ja, het is nog steeds de bedoeling dat de velden van SC Buitenveldert worden verplaatst. SC Buitenveldert verhuist naar de huidige locatie van het Wis- en Natuurkundegebouw van de VU; min of meer op de hoek van de Buitenveldertselaan en de A.J. Ernststraat. Om de verhuizing van de voetbalclub mogelijk te maken moet eerst Wis- en Natuurkundegebouw gesloopt worden. Dat gebeurt waarschijnlijk in 2022/2023, op het moment dat de huidige functies van de wis- en natuurkundefaculteit naar andere locaties in Kenniskwartier zijn verhuisd. Het tweede deel van de Diagonaal wordt echter geen onderdeel van de VU maar hoort bij de gebiedsontwikkeling van Zuidas.

r vd paverd

Mooi !