skip to main content
Sociale woningbouw ook in Zuidas

Al geruime tijd zijn we bezig om Zuidas te transformeren: van exclusief zakendistrict naar een gemengde Amsterdamse stadswijk met een eigen karakter. Zuidas wil haar naam als toplocatie voor het internationale bedrijfsleven beslist behouden. Maar Zuidas is nu al meer dan dat. Op dit moment wonen ongeveer 4.000 mensen in Zuidas. We merken dat mede daardoor de levendigheid toeneemt, winkeliers en horecaondernemers kansen zien en het voorzieningenniveau omhoog gaat. Met de bouw van tussen de 7.000 en 10.000 woningen in de komende jaren stijgt het aantal bewoners naar circa 20.000. Op die manier groeit Zuidas uit tot een volwaardige stadswijk. Voor wie? Voor iedereen. Dus ook voor mensen met een smalle beurs. Amsterdam wil immers een gemengde stad zijn: geen wijken exclusief voor mensen met geld en geen wijken exclusief voor mensen die het niet zo breed hebben.

Woonagenda

In juli 2017 stelde de Amsterdamse gemeenteraad de Woonagenda 2025 vast. Dit document stelt kaders en geeft richting voor het woonbeleid tot 2025. Nieuwbouwplannen moeten voortaan zowel  betaalbare, midden dure als dure woningen bevatten. En wel in de verhouding 40% sociale huur, 40% middelduur en 20% vrije sector.

Wooncomplex Summertime (middensegment) en rechts daarvan Ella (sociale huur)

Misverstanden

Er bestaan misverstanden over de vraag of Zuidas hieraan gaat voldoen. Zo betoogde Bas Kok op 10 november in Het Parool dat in de plannen van Zuidas ‘nauwelijks plaats [lijkt] te zijn voor sociale huurwoningen’ en dat Zuidas ‘een exclusief reservaat voor de happy few’ dreigt te worden. Ook op social media is de laatste tijd het een en ander gezegd over ‘geen sociale huurwoningen’ in Zuidas. Aanleiding was ons bericht over de ontwikkeling van een kavel langs de A10. We vragen daarin aan marktpartijen om met kwalitatief hoogwaardige en duurzame voorstellen te komen voor de ontwikkeling van kantoren, voorzieningen en middensegmentwoningen. We kijken niet naar de opgave per kavel, maar naar de opgave in de gehele wijk Zuidas. We gaan zorgen dat die opgave in lijn is met wat de gemeenteraad in de Woonagenda 2025 heeft vastgesteld.

Spelregels

Verder heeft de gemeente voor het uitvoeren van de Woonagenda spelregels opgesteld. Daarin staat onder meer dat de verdeling niet van toepassing is ‘op locaties waarvoor de gemeente al contractuele verplichtingen is aangegaan met een marktpartij’. Wij gaan dus afspraken die al eerder met ontwikkelaars zijn gemaakt niet openbreken. Dat zou grote financiële risico’s en vertraging tot gevolg hebben.

Impressie van woningcomplex Crossover

Meer sociale huur

Wat gaan we nu concreet doen? Allereerst is er op dit moment al sociale woningbouw in Zuidas en zijn nieuwe sociale huurwoningen op komst. Sinds december 2017 verhuurt woningcorporatie Eigen Haard 58 sociale huurwoningen in hartje Zuidas. In Kop Zuidas, het meest oostelijk deel van Zuidas, komt wooncomplex Crossover met ruim 200 woningen, waarvan een flink deel sociale huur. Elders in Zuidas worden eveneens plannen gemaakt om de komende jaren sociale huurwoningen te bouwen. Onder meer in het gebied waarin de eerder genoemde kavel langs de A10 ligt. Deze kavel is onderdeel van een ‘ontwikkelveld’ (het Oostelijk Ontwikkelveld) waarin ook sociale huurwoningen komen. Volgens de planning nu moeten deze sociale huurwoningen ongeveer gelijktijdig worden opgeleverd met de woningen, kantoorruimte en voorzieningen langs de A10. Ook op andere kavels in Zuidas waarover nog geen afspraken zijn gemaakt met ontwikkelaars, nemen we sociale huurwoningen en woningen in het middensegment mee in de plannen. Zo bouwen we aan een typisch Amsterdamse stadswijk, met een geheel eigen karakter.

Geef uw mening

Hariette

Beste Kenneth, Wat goed dat er voor mensen met een kleine beur ook de mogelijkheid is om op de Zuidas te wonen. Ik heb een zoon die vanwege zijn chronische ziekte regelmatig naar het VU moet en hij gaat ook studeren HBO Inholland aan de Boellelaan. Zou voor ons een uitkomst zijn om een appartement te hebben nabij Station Zuid. Wij kunnen van elkaar leren, rijk en arm, zwart en wit uiteindelijk hebben wij elkaar nodig.

gac homburger sr

een leuk artikel, doch hoelang blijft een sociale huurwoning een sociale huurwoning??

J. Homan

En straks dan niet gaan miepen bij het Rijk voor extra geld voor OV en ander noodzakelijke infrastructurele voorzieningen die normaal het Rijk financiert, want die zegt dan terecht dat als de gemeente Amsterdam zich blijkbaar de luxe kan permitteren om honderden miljoenen aan grondopbrengsten te laten liggen door op de duurste grond van Nederland kavels voor maar € 15.000,- per woning ( afgekochte erfpacht ) i.p.v. de reëel grondwaarde aan woningbouwverenigingen in rekening te brengen daar de rest van Nederland niet voor hoeft op te draaien en terecht !

Zuidmneer

Ik zie de bewoners van Ella op de Zuidas dagelijks, maar ik zie ze niet terug op de terrassen, niet in de restaurants en niet in de Albert Heijn. Welk nut heeft het iemand in een buurt te plaatsen waar ze hun geld niet kunnen uitgeven en waar ze daar ook nog dagelijks mee worden geconfronteerd ?( Niet mijn woorden maar die van een bewoonster . Laat de staat eerst maar eens proberen minder schulden te maken.