skip to main content
Werkzaamheden in en rondom de Prinses Irenestraat

De bouw van het kantoor van de Goede Doelen Loterij is zo goed als af. De eerste medewerkers zijn er inmiddels al aan het werk. Buiten moet het werk aan de gevel nog worden afgemaakt. Om die reden is het Strawinskypad sinds maandag 19 november 2018 gedeeltelijk afgesloten. Dit duurt tot 30 november. Fietsers kunnen gebruikmaken van de Prinses Irenestraat. Zodra de openbare ruimte rond het gebouw helemaal klaar is, worden de bouwhekken verwijderd. De Goede Doelen Loterij organiseert voor de omgeving nog een kennismaking. Daarover volgt nog nadere informatie.

Inrichting Prinses Irenestraat

De openbare ruimte rondom de Goede Doelen Loterij krijgt een nieuwe, groenere inrichting. Dit werk is al gestart. Tussen 6 januari en eind maart 2019 gaan we ook het deel van de Prinses Irenestraat tussen de Beethovenstraat en de Prinses Margrietstraat een nieuwe inrichting geven. We leggen een brede, verdiepte groene strook aan, met bomen en planten. De strook dient tevens om regenwater op te vangen bij hevige buien. Verder vernieuwen we de bestrating, vervangen we het riool en verleggen we gas- en warmteleidingen. In deze periode is de Prinses Irenestraat afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers kunnen om het werk heen lopen en fietsers kunnen gebruikmaken van het fietspad langs de Strawinskylaan. Autoverkeer leiden we om via de Prinses Margrietstraat en Willem Kesstraat.

Impressie van de groenstrook in de vernieuwde Prinses Irenestraat

Aanleg parkje Vijfhoek

De aanleg van het parkje ‘De Vijfhoek’ verloopt voorspoedig. De contouren van de vijver en de natuurstenen speel- en zitelementen worden zichtbaar. Het fietspad door het parkje heen heeft zijn definitieve plek gekregen. In de kerstvakantie is het parkje klaar. In januari richten we de strook langs de Prinses Irenestraat tijdelijk in met groen (de definitieve groene inrichting volgt later, aansluitend op de nieuwe inrichting die hierboven beschreven staat). Verder voeren we nog enkele afrondende werkzaamheden uit. In het voorjaar gaan we het parkje feestelijk openen, waarvoor we buurtbewoners zullen uitnodigen.

2Amsterdam

De werkzaamheden voor het project 2Amsterdam zorgde de afgelopen maanden voor veel overlast. Op 13 november 2018 vond de spectaculaire officiële start plaats van de herontwikkeling. Aannemer J.P. van Eesteren vernieuwt in opdracht van ontwikkelaar Provast de twee bestaande torens tussen de Strawinskylaan en de A10 (de voormalige kantoren van Stibbe en Akzo) tot hotel en kantoren. Tussen 3 tot 21 december 2018 worden leidingen vanaf 2Amsterdam onder de Strawinskylaan door geperst. Het deel van het Strawinskypad tussen de Parnassusweg en het Zuidplein is in die periode afgesloten voor fietsers. Zij kunnen gebruikmaken van de Prinses Irenestraat.

Bekijk de video van de officiële start van bouwproject 2Amsterdam

Uitbreiding WTC

De uitbreiding van het WTC met ‘Tower Ten’ (op de hoek van de Beethovenstraat en de Strawinksylaan) is in oktober gestart. De grond voor de toren is inmiddels werkterrein. De fietstunnels onder de Strawinskylaan en de Beethovenstraat zijn tot begin 2019 afgesloten. Fietsers die de Beethovenstraat willen oversteken kunnen dit doen ter hoogte van de Prinses Irenestraat. Tijdens de schoolochtendspits (7.30-9.30 uur) zijn verkeersregelaars aanwezig. Naar verwachting worden de tunnels begin 2019 weer in gebruik genomen. Het fietspad tussen de twee fietstunnels krijgt vanwege de veiligheid een overkapping. In de tunnel komt begin 2019 een lichtkunstwerk, om de tunnel extra te verlichten en om hem mooier te maken.

Impressie van 'Tower Ten'

Werk Waternet

Vanaf april 2019 start Waternet met het vervangen van het diepriool in de Beethovenstraat, tussen het Zuideramstelkanaal en de Prinses Irenestraat. Het nieuwe riool komt grotendeels onder het fietspad langs de ventweg te liggen. Dit werk zal tot augustus 2020 duren. Het gaat hier om (onderhouds-)werk van Waternet. Waternet zal de buurt te zijner tijd zelf informeren.

Geef uw mening

Wiebe

Kunt u mij vertellen of er op de plek van de school aan de Prinses Irenestraat 58 ook plannen zijn voor nieuwbouw of renovatie en opbouw?

Redactie

Beste Wiebe, We zijn bezig om dit uit te zoeken en hopen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Aron

Mag ik zeggen dat het frappant is dat er in het nieuwe ontwerp van 'de Vijfhoek' nergens een vijfhoekvorm terug komt. Zeer merkwaardig.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Hoi Douwe, fietsers komend vanaf de Minervalaan worden richting het Beatrixpark omgeleid via het Strawinskypad. Hiervoor worden borden geplaatst.

Douwe Tiemersma

Zorgen jullie er voor dat ook fietsers vanaf de Minervalaan (Oud Zuid) gewaarschuwd worden dat ze in de Prinses Margrietstraat eerder links af moeten slaan in de richting van het Beatrixpark? Bij de laatste afsluitingen ontbrak dit, en nu ook weer in het bericht.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Hallo Jan, Deze situatie wordt nog aangepast. Als het werk aan de Vijfhoek (het parkje aan weerszijden van het fietspad) binnenkort klaar is, ligt er ook langs (een deel van)de andere kant van het fietspad een trottoir. De voetganger kan het fietspad oversteken naar het nieuwe trottoir, en komt dan goed uit om de Prinses Irenestraat veilig over te steken.

Jan

Kan iemand mij uitleggen waarom je, als je gebruik maakt van het voetpad vanaf het Zuidplein richting de Minervalaan, midden op de kruising van de Minervalaan en de Irenestraat terecht komt en dus niet veilig de Irenestraat kan oversteken.

Anton Wesselingh

2Amsterdam zegt een gewone burger niets, dat is een naam voor insiders. En waarom die vreselijke, nerveus-makende muziek achter de filmpjes?