skip to main content
Dit kapseizoen minder bomen verwijderd

Zoals we al eerder hebben verteld, moeten voor het project Zuidasdok bomen worden gekapt in de bermen van de A10 Zuid en in de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel. In totaal gaat het om circa 14.400 bomen. In oktober 2018 kondigden we aan dat tijdens het kapseizoen 2018-2019 zo’n 8.000 bomen zouden verdwijnen.

‘Just in time’

We kappen volgens het principe ‘just in time’, oftewel: precies op tijd. Dat wil zeggen: zo kort mogelijk voordat de schop de grond ingaat en niet eerder. Anders zouden we delen van het werkgebied immers vroeger kaal maken dan nodig is. Bomen kappen mag in principe alleen tussen 1 november en 31 maart. We moeten dus dit kapseizoen (van november 2018 tot eind maart 2019) alle bomen kappen die op plekken staan waar we verwachten vóór 1 november 2019 werkzaamheden uit te voeren.

Bomenkap langs de A10, november 2018

Later kappen

Voor een aantal locaties is de planning aangepast. Dat betekent dat we nu weten dat op die locaties de werkzaamheden niet vóór 1 november 2019 starten.  Een deel van de bomen kan dus blijven staan en een seizoen later worden gekapt.

Kaarten

Download de oorspronkelijke kaart uit oktober 2018 en de aangepaste kaart van januari 2019 uit onze Bibliotheek.

Geef uw mening

Martijn

Hierbij een stukje van stichting de Oeverlanden die goed beschrijft wat de impact is en wat verbeterd kan worden: "Over grote afstand zijn tussen knooppunt Nieuwe Meer en de RAI alle begroeiing van de taluds van de rijkswegen verwijderd. Het gaat hierbij om bosplantsoen met zo'n 14.000 bomen met een stamdiameter van meer dan 20 centimeter. Dit zorgde voor een soort cordon sanitaire, afscherming voor geluid en vieze lucht. Jaarlijks legt dit groeiende hout honderden tonnen CO2 vast. Nu niet meer, helaas. De weg is nu zichtbaar aanwezig en bezoekers en bewoners zullen aanzienlijk meer herrie gaan ervaren, zeker de noordelijk van de A10 gelegen gebieden waar de overheersende zuidwestelijke winden herrie en stof naartoe zullen blazen. De Oeverlanden zullen wat dat betreft enigszins de dans ontspringen. Het onder de grond leggen van een stuk snelweg is op zich geen slecht idee, maar de omvang van het project is veel groter dan dat stukje tunnel bij station Zuid. De hoeveelheid asfalt wordt enorm uitgebreid, van twee keer drie rijstroken naar twee keer vier rijbanen. Het aantal bruggen over de Schinkel wordt uitgebreid van 5 naar 9! Aan de noordzijde bij het tennispark Jaagpad komt een fly-over. Het project kost een lieve 2 miljard euro. De gemeente Amsterdam of stadsdeel Nieuw West een vergunning heeft verleend aan de aannemers combinatie Zuid-Plus om werkterreinen in te richten in de Oeverlanden. Dat betreft enerzijds terrein aan de Oude Haagseweg en anderzijds terrein aan het Jaagpad hoek Riekerweg, de entree van de Oeverlanden. Om werkterrein aan de Oude Haagseweg maakten we ons minder druk, in het verleden stonden hier al de keten waar de bouwvakkers van de Noord-Zuidlijn 10 jaar lang waren ondergebracht. Echter, in november werd plotseling de gehele strook tussen het benzinestation en het Christoffel Plantijnpad kaalgeslagen. Als Zuid-Plus het resterende deel begroeiing ook nog mocht kappen ontstaat hier een ongewenst beeld. De bosschages bieden huisvesting aan de Buizerd en soms een Nachtegaal, maar kenmerken zich door spontaan opgegroeide boomopslag met veel ondergroei, Sneeuwklokjes o.a. en ruigtevegetatie en alle erbij behorende insecten. Als het maar even kan moet dit blijven en de bouwactiviteiten moeten maar op het reeds kaalgeslagen perceel. Tevens willen we dat de bermen gerespecteerd worden door zo min mogelijke verharding. De werkterreinen aan het Jaagpad/Riekerweg liggen ons veel zwaarder op de maag. Dit is de entree van de Oeverlanden vanuit de stad. Hier wordt je na passage van de bruggen plots het weidse zicht op het Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos gewaar. Om 6 jaar lang door een industrieel terrein de Oeverlanden te kunnen bereiken is super ongewenst. Benutting van het terrein dat door de familie Petalo gebruikt is en dat tamelijk verscholen ligt, lijkt ons meer voor de hand liggend, net als het terrein van de hondenclub en een deel van het parkeerterrein van Ons Buiten. De hondenclub is 20 jaar geleden hier geplaats omdat het moest wijken voor de bouw van het ING hoofdkantoor (de kruimeldief). Met de voornemens van het Groot Amsterdamse Bos zal deze club naar elders moeten. Dat er werken moeten worden uitgevoerd is duidelijk. . Ook hoe het eindbeeld moet worden als alle werken gereed zijn, rond 2026 zoals nu de verwachting is, is nog onduidelijkheid en verschil van mening. Hoe gaat de fietsbrug over de Schinkel aan getakt worden aan het jaagpad en de Riekerweg? Kan de Riekerweg opgeschoven worden, zo dicht mogelijk tegen de A10 aan? Komt de fietssnelweg van de zuidas naar Schiphol van de grond? Allemaal vragen waarop tot heden weinig antwoorden zijn verkregen."

jac.p.jongkind

En wanneer en waar gaan we herplanten want een boom levert voor 7 mensen zuurstof?

Saskia | Amsterdam Zuidas

Beste Jac., we halen nu groen weg en planten terug na oplevering. Dus dat duurt nog even. Maar ook in de tussentijd werken we gelukkig aan groen. Lees hier meer: https://zuidas.nl/blog/2018/fors-investeren-in-een-groene-zuidas/

Tim

Is er al bekend wanneer de nieuwe (detail) planning van Zuidasdok bekend wordt? Ik meen dat dit origneel Q4 2018 zou zijn maar dat dit is uitgesteld vanwege de uitbreiding met het 5e/6e spoor.

Saskia

Tim, nog ter aanvulling: meer informatie vind je in dit document, dat in oktober 2018 op de agenda van de gemeenteraad stond: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/6940605/1/09012f978265e41b

Saskia | Amsterdam Zuidas

Beste Tim, we zijn nog bezig met de planuitwerking en nemen daar extra tijd voor. Alle puzzelstukjes die samen dit project vormen, werken we gedetailleerd uit; alle effecten, raakvlakken en risico’s van het volledige integraal ontwerp brengen we in beeld. Dat is geen eenvoudige opgave, we hebben daarom nog geen nieuwe datum. Ondertussen gaat buiten het voorbereidende werk gelukkig gewoon door.