skip to main content
Start aanbesteding MaaS-dienst Zuidas

Bedrijven die zijn toegelaten tot de landelijke Raamovereenkomst kunnen zich inschrijven voor de pilot MaaS Zuidas. Doel van Mobility as a Service is dat reizigers hun reis volledig digitaal plannen, boeken en betalen met alle vervoermiddelen die zij hiervoor willen gebruiken. Bijvoorbeeld de deelauto, deelfiets, taxi, bus, metro en trein. Het ministerie heeft eind vorig jaar 24 bedrijven geselecteerd die zich kunnen inschrijven op de regionale pilots. Zuidas is één van de zeven MaaS-pilots en gaat nu als eerste van start.

Alternatief voor de auto

Voor Zuidas zoeken we een inschrijver die samen met betrokken werkgevers snel een aantrekkelijk en duurzaam alternatief voor de auto weet te realiseren. Door de groei van het verkeer én de bouw van Zuidasdok gaat de bereikbaarheid de komende jaren namelijk knellen. Werkzaamheden maken dat er bijvoorbeeld gedurende een aantal jaar minder capaciteit beschikbaar is op de A10 Zuid en dat er in bepaalde perioden geen of minder treinen en metro’s rijden.

Kans voor MaaS-dienst

Samen met werkgeversorganisaties en grote werkgevers zien we in de knellende autobereikbaarheid van de komende verbouwingsjaren een kans voor de nieuwe MaaS-dienst. Dit om een goed alternatief te bieden voor de eigen auto, om de verkeersdruk beter te spreiden en om zo een bijdrage te leveren aan een betere en duurzaam bereikbare Zuidas.

Informatie voor werkgevers

Bent u een werkgever in of om Zuidas en wilt u er voor zorgen dat uw werknemers flexibel en tevreden kunnen reizen? Neem contact via contact@zuidas.nl. We onderzoeken graag samen met u de mogelijkheden om als werkgever deel te nemen.

Geef uw mening