skip to main content
Definitieve inrichting Gershwin-zijstraten duurt nog even

Hoe willen bewoners dat de openbare ruimte in hun straat eruit komt te zien? Die vraag stelden we aan bewoners van drie zijstraten van de Gershwinlaan. Sinds april 2018 voeren we met hen een dialoog via een app (de OppApp). Deze manier van samen iets creëren in de openbare ruimte zorgt ervoor dat alle bewoners gemakkelijk kunnen meedoen en dat alle meningen en ideeën even zwaar wegen.

Groen, ontmoeten, spelen

Natuurlijk bleek tijdens de online dialoog dat niet iedereen hetzelfde denkt over wat er in de straten moet komen. Maar in grote lijnen leverden de gesprekken drie wensen op: ruimte voor groen, ruimte om elkaar te ontmoeten en ruimte om te spelen. Onze ontwerpers Joost en Marja gingen ermee aan de slag en legden hun eerste schetsen op 22 september 2018 voor aan de bewoners. Daar vloeiden enkele belangrijke wijzigingen uit voort, waarna onze ontwerpers opnieuw gingen tekenen.

De bakken zijn nog leeg, februari 2019

Ontwerp te duur

Nu doet zich een combinatie van problemen voor, die ervoor zorgt dat we op z’n vroegst dit najaar de bakken definitief kunnen inrichten. Ten eerste hebben we nog geen definitief ontwerp dat ook financieel haalbaar is. Het ontwerp dat er nu ligt is simpelweg te duur. Dat komt vooral doordat we voor bijzondere elementen kiezen, ze komen niet uit een catalogus. De materiaalkosten zijn de laatste tijd sowieso hard gestegen. Ten tweede zorgt de drukte op de markt van de bouw ervoor dat de levertijd langer is dan voorzien en dat het moeilijk is om een aannemer te vinden.

Tempo bijhouden

Ten derde is deze manier van input te verzamelen en daarmee het ontwerp een slag verder te brengen, ook voor ons nieuw. We zijn gewend om een aantal vaste momenten te plannen, zoals bewonersbijeenkomsten. In de tussenliggende maanden krijgen ontwerpers de tijd om het ontwerp verder uit te werken. Met deze app waren er veel meer contactmomenten tussen de bewoners en ons. Dat tempo konden we als organisatie niet altijd even goed bijhouden. Voor een volgende keer is onze les dus om het ontwerptempo, het organisatietempo en het tempo van de dialoog in de app beter op elkaar af te stemmen.

In gesprek, september 2018

Plantseizoen

Tot slot hebben we te maken met het plantseizoen: dat loopt ongeveer van oktober tot en met maart. Bomen en ander groen, die na maart/april worden aangeplant, hebben een aanzienlijk kleinere kans om te overleven en goed te groeien. We gaan dit plantseizoen niet meer halen. De inrichting van de bakken vertraagt al met al tot het najaar van 2019. Maar ondertussen gaan we wel iets doen: we gaan zorgen voor een tijdelijke inrichting, bedoeld voor dit voorjaar en deze zomer, die ook zoveel mogelijk rechtdoet aan de definitieve inrichting zoals door de bewoners gewenst.

Bekijk het filmpje waarin Joost uitleg geeft

Geef uw mening

Anita

Heel erg teleurstellend. Genoeg kinderen die zich hierop hadden verheugd! Zet er gewone speeltoestellen neer. Hoeft niet duur te zijn. Wat bloembakken. En plant seizoen had dus vorig jaar al kunnen gebeuren. Ik ben echt teleurgesteld.

Redactie

Beste Anita, Wij vinden het natuurlijk ook jammer. Vorig plantseizoen kon niet, omdat we toen nog volop in gesprek en aan het ontwerpen waren. Zoals je kunt lezen (en in het filmpje horen) gaan we voor dit voorjaar en deze zomer zorgen voor een tijdelijke inrichting die rechtdoet aan wat bewoners (inclusief kinderen) willen.

FN

Joost zegt in het filmpje dat de gekozen bakken zijn; Ontmoeten, Sport & Spel en iets voor kinderen (Spelen). Terwijl de voorgestelde opties waren Groen, Spelen en Ontmoeten. Is hier iets in veranderd of is dit een foutje? En blijft de gekozen locatie voor deze invullingen ook bij de tijdelijke invulling van de bakken hetzelfde?

Kim | Amsterdam Zuidas

@FN Zojuist gesproken met de betreffende collega, ze geeft aan dat dit zeer waarschijnlijk inderdaad zo verdeeld gaat worden. Garantie geven we niet, maar we zien ook geen reden om het anders in te gaan delen.

Kim | Amsterdam Zuidas

@FN Scherp. Hij haalt de termen iets door elkaar, het is inderdaad Groen, Spelen en Ontmoeten (waarbij een deel Sport hoort) Over je tweede vraag is nog geen besluit genomen. Het lijkt mij logisch wanneer hierbij gehoor wordt gegeven aan de uitgesproken wensen van de omgeving. Ik kom er op terug! Groet, Kim.

MJ

In aanvulling op mijn e-mail - misschien kan anders 1 van de veldjes tijdelijk met speeltoestellen worden ingericht en de andere met bankjes?

Kim | Amsterdam Zuidas

@MJ, Helemaal met je eens. Zie laatste alinea ;-) Ondertussen gaan we (inderdaad) zorgen voor een tijdelijke inrichting, bedoeld voor dit voorjaar en deze zomer, die ook zoveel mogelijk rechtdoet aan de definitieve inrichting zoals door de bewoners gewenst.

MJ

Ik vind dat eerlijk gezegd behoorlijk teleurstellend. De kinderen kijken zo uit naar een speelplek - twee jaar voor zo een project is toch bizar. In het najaar vallen de bladeren weer en de hele zomer kan het veldje dienen als drollenveld. Misschien slaat de optimalisatie en overlegmodus wat door?

Martine

Zo fijn dat jullie dit doen In overleg met ons de Bewoners :-)