skip to main content
Monumentale kunstcollectie in monumentaal pand

Sinds 2018 is gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) gevestigd in het voormalige Burgerweeshuis, dat ooit met sloop werd bedreigd. BPD heeft er het hoofdkantoor en een regionaal kantoor in gevestigd. Het motto van architect Aldo van Eyck was ‘een huis als een stad, een stad als een huis’. BPD en Van Eyck raken elkaar in de architectuur en in de kunst. In de visie van BPD maken kunst en cultuur onlosmakelijk deel uit van de kwaliteit van de leefomgeving. Directeur Kunst & Cultuur van BPD, Sharon Oldenkotte-Vrolijk, voelde zich er meteen thuis. Zij beheert samen met haar team de ruim veertig jaar oude kunstcollectie van BPD. Die bestaat op dit moment uit zo’n duizend kunstwerken.

Icoon

We spreken elkaar in de Schatkamer, een speciale ruimte over de rijke geschiedenis van het Burgerweeshuis. ‘Het voelde hier als thuiskomen. Tegelijkertijd is het gebouw een bedevaartsoord voor bezoekers van over de hele wereld, die dit icoon van de naoorlogse architectuur willen zien. Het eerste jaar heeft ons veel meer gebracht dan wat ons voor ogen stond. Vooral de kunst ging naadloos, bijna organisch over in het gebouw. Ze heeft plek gevonden in de gangen en op de patio’s. Dat is ook niet gek, omdat Van Eyck zich verwant voelde aan een aantal kunstenaars uit onze collectie. De focus van de BPD kunstcollectie is hedendaagse, internationale kunst waarin ruimte een rol speelt. In de beginjaren van de collectie richtte het aankoopbeleid zich op het volgen van ontwikkelingen in de kunst. Nu is de collectie nadrukkelijker verbonden aan het werkterrein van het bedrijf.’

Rondleidingen

De collectie, het Burgerweeshuis en de expositieruimte zijn elke tweede zaterdag via een rondleiding te bezoeken. Op dit moment is er onder meer werk te zien van Gabriel Lester, onder de noemer ‘Weg en Water’. Hij liet zich inspireren door werelderfgoedpolder De Beemster en het Burgerweeshuis. BPD geeft kunst ook regelmatig in bruikleen. De collectie is onder meer te zien geweest in het Gemeentemuseum Den Haag, Museum Boijmans van Beuningen en het Stedelijk Museum Amsterdam.

Kunst voor iedereen

‘Onze collectie is ooit ontstaan uit het idee dat kunst een werkomgeving positief kan beïnvloeden, dat het goed is voor iedereen,’ vertelt Oldenkotte-Vrolijk. ‘De oprichter van BPD, Jacob Wiersema, is er net na de oorlog mee gestart. Hij deed dat vanuit de ideële gedachte dat de gewone man in staat moest zijn om kunst te verkrijgen. Zo liet hij voor medewerkers bijvoorbeeld werk in oplage maken. Onze verzameling nam grotere vorm aan in 1976, toen zijn we echt gestart met verzamelen. Dat resulteerde al snel in een eerste expositie in het Stedelijk Museum Amsterdam.’

Cultuurfonds

In 1988 werd BPD Cultuurfonds opgericht. De gedachte: als je zo veel woningen bouwt, ben je ook verantwoordelijk voor de leefomgeving. Oldenkotte-Vrolijk: ‘Via het fonds ondersteunen we kunst- en cultuurprojecten die in relatie staan tot architectuur, gebiedsontwikkeling en openbare ruimte. We realiseren ook kunst gerelateerde projecten in onze gebieden. Daar betrekken we ook bewoners bij. Ook in Zuidas gaan we zo een bijzonder project realiseren. Daar kan ik nu nog niet veel over zeggen.’

 

Artistiek onderzoek

Een voorbeeld van de toepassing van kunst in gebiedsontwikkeling is een project op Zeeburgereiland. BPD werkt daar samen met onder andere het Sandberg Instituut en de Rietveld Academie. Daar wordt naast het bouwterrein in de wijk ‘Woon&’ een cultuurkeet geplaatst. Studenten van de tijdelijke ‘The commoners Society’ gaan er twee jaar artistiek onderzoek doen naar ‘the commons’, ofwel naar wat er in zo’n wijk gedeeld kan worden. Dit experiment sluit aan op de uitgangspunten van het nieuwbouwproject Woon&, dat in het teken staat van delen. In de cultuurkeet wordt tegelijkertijd naar wegen gezocht om op een creatieve manier bouwafval te hergebruiken. Vanuit de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam starten ondertussen verschillende onderzoeken naar wat the commons op Zeeburgereiland kunnen betekenen.

Ruimte geven aan het experiment

Het zijn dit soort experimenten, op het snijvlak van kunst, design, onderwijs en bedrijfsleven, waarin volgens Oldenkotte-Vrolijk ook Zuidas zou kunnen uitblinken. ‘De vraag is op welke manier wij vanuit het bedrijfsleven, in samenwerking met Zuidas, toegevoegde waarde willen leveren op het gebied van kunst en cultuur. De opgave is denk ik niet een nieuw museum in Zuidas, maar ruimte geven aan het experiment. Met de grote maatschappelijk opgaven die er zijn kan de verbinding tussen bedrijfsleven en kunst zorgen voor de verbeelding van wat wij nog niet weten met elkaar. Juist die ruimte zoeken met gevestigde instellingen, waaronder de gemeente, vereist commitment.’

Geef uw mening

BPD

Informatie over rondleidingen in het Burgerweeshuis vindt u hier: https://www.bpd.nl/actueel/blog/kunst-en-cultuur/rondleidingen-arttra-in-burgerweeshuis

Margriet schellekens

Geweldig om de kunstcollectie te komen bekijken. Via de website van BPD bestaat er geen mogelijkheid een rondleiding te boeken. Hoe kom ik er in??

Hans Wamsteeker

Bewoners van Buitenveldert/Zuidas willen graag het Burgerweeshuis bezoeken en de collectie/tentoonstelling zien. Graag duidelijk aangeven hoe zo'n bezoek op een tweede zaterdag van de maand geboekt kan worden.

Jan Berg

Alleen jammer dat dat op de website nog niet te zien is; daar staat n.l. Vanaf de zomer zijn de tentoonstellingen in het Burgerweeshuis op aanvraag te bezichtigen. Verder is de 2e zaterdag geen werkdag en dan zijn waarschijnlijk alleen beveiligers aanwezig.

Anita de Groot

Wat een fantastisch nieuws