skip to main content
Ambitieuze inzendingen voor ontwikkeling kavel in Kenniskwartier

‘Dat meerdere partijen bereid zijn om een complexe ontwikkeling als deze aan te gaan is een blijk van vertrouwen in de potentie van het gebied’, zegt senior projectmanager Kenniskwartier Marlies Geijsel. ‘De inzendingen geven verder vorm aan de visie voor het Kenniskwartier en voor Zuidas als gemengd woon-werkgebied. Daar zijn we erg blij mee.’

Oostelijk Ontwikkelveld

De tender startte op 1 november 2018 . In de tender staan hoge kwaliteitseisen op het gebied van ervaring en organisatie, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Kavel 2A is de grootste van de vijf kavels binnen een veel groter gebied: het Oostelijk Ontwikkelveld. Het totale grondoppervlak van kavel 2A is circa 5.000 m2. Het gebouw krijgt een gemengd programma van minimaal 46.000 – 58.000 m2 bruto vloeroppervlak. Daarin moeten zowel kantoren als vrije sector- en middeldure huurwoningen en voorzieningen worden gerealiseerd, waaronder ruimten voor ontspanning en vermaak. Het gebouw heeft ook een geluidwerende functie voor de overige vier kavels. Die zijn bestemd voor woningen en overige voorzieningen. Projectmanager Xavier van Binsbergen: ‘Ondanks de complexiteit van deze ontwikkeling zijn de ingediende visies stuk voor stuk ambitieus. We kijken uit naar de verdere uitwerking van de geselecteerde inzendingen in de tweede definitieve selectiefase.’ Deze fase begint op 25 maart.

Plankaart Kenniskwartier, met bovenaan kavel 2A, in het Oostelijk Ontwikkelveld

De Diagonaal

De ambities voor Kenniskwartier Zuidas zijn hoog. Het is de bedoeling dat het gebied tussen de VU, Amsterdam UMC en de A10, een bijzondere en bruisende wijk wordt. Een ‘innovation district’ waar studenten, (young) urban professionals en wetenschappers goed tot hun recht komen met innovatieve bedrijvigheid in de buurt. Met de ontwikkeling van kavel 2A wordt de eerste stap gezet naar de ontwikkeling van de ‘Diagonaal’: een toekomstige verbinding voor voetgangers tussen station Amsterdam Zuid en de VU, dwars door het Kenniskwartier heen.

Spannende tijden

Voor het projectteam breken spannende tijden aan. De projectorganisatie, die de ontwikkeling begeleidt, moet nu gaan beslissen welke inzendingen door mogen naar de volgende ronde. Maximaal vier inschrijvers met de hoogste scores gaan door naar de definitieve selectie.

Impressie van Kenniskwartier Zuidas

Definitieve selectie

Op 21 maart horen de inschrijvers of zij al dan niet zijn geselecteerd voor de tweede fase: de definitieve selectie. De selectiecommissie zal maximaal vier kandidaten uitnodigen om mee te doen. De geselecteerde kandidaten mogen zich daarvoor inschrijven tot en met 28 juni 2019. Zij kunnen dit doen via Tendernet waar ook alle relevante documenten te vinden zijn. In de definitieve selectieronde worden de inzendingen beoordeeld op ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en de geboden optievergoeding. De kandidaten werken hun visie concreet uit tot een schetsontwerp en presenteren deze voor een selectiecommissie. Er is een jury van experts die de selectiecommissie adviseert op het criterium ruimtelijke kwaliteit. De winnaar is de partij met de hoogste totaalscore in de definitieve selectieronde. Deze ontwikkelaar gaat een optieovereenkomst aan met de gemeente. In het najaar van 2019 wordt de geselecteerde partij bekend gemaakt.

Geef uw mening

Peter de Jong

Weer jammer dat de grond naar de welgestelden en niet naar de sociale huurwoningen waar Amsterdam om verlegen zit .

J. Homan

Wat een onzin: sociale woningbouw levert de gemeente maar 15.000 euro per woning ( erfpacht 50 jaar afgekocht) op aan grondopbrengsten ongeacht de locatie in de stad. Door op allerduurste bouwgrond van de stad ,namelijk die op de de Zuidas, straks duizenden sociale woningen te bouwen laat de stad dus expres honderden miljoenen aan grondinkomsten liggen die o.a. zouden kunnen worden gebruikt voor aanleg van extra OV,hoogwaardige groenvoorzieningen. of het miljarden herstel van de kades en bruggen in de binnenstad. Hoe minder sociale woningbouw op de Zuidas hoe beter dus voor de toekomstige financiën van de stad maar heel veel Amsterdammers zijn verwend in hun woonwensen en hebben geen idee van de kosten voor de gemeenschap of betalen niet mee aan de algemene middelen.

Kenneth | Amsterdam Zuidas

Beste Peter de Jong, Het goede nieuws is dat we zeker van plan zijn om sociale woningbouw te realiseren. We zijn namelijk niet klaar. Het Oostelijk Ontwikkelveld bestaat uit meerdere kavels waarop onder andere ook sociale huurwoningen komen.

Jurgen Pol

Spannend en erg benieuwd naar de uitkomst..!