skip to main content
Bomenkap Zuidasdok voor dit seizoen klaar

Eind januari lieten we al weten dat de planning van de bomenkap was gewijzigd. Met als gevolg dat we tot en met maart 2019 minder bomen zouden vellen dan de aanvankelijk geplande 8.000. Het kappen van deze bomen schuift door naar dit najaar, tijdens het volgende kapseizoen. Recent is gebleken dat de kap op nog twee locaties kon worden uitgesteld tot het volgende seizoen. Ze liggen beide bij knooppunt De Nieuwe Meer. Dit knooppunt moeten we – net als knooppunt Amstel – aanpassen, onder meer om de verbreding van de A10 Zuid mogelijk te maken. Bouwcombinatie ZuidPlus heeft de locaties nodig om er voor de duur van het project bouwterreinen in te richten. Daarna volgt herplant van bomen, dan wel compensatie elders.

 

Gekapte bomen in de berm van de A10 bij AFC, november 2018

Het gaat om de locaties aan de Oude Haagseweg en aan de Riekerweg. Op de eerste locatie moeten 168 bomen wijken, op de tweede 62. Twee verenigingen – De Oeverlanden Blijven! en Tuinpark Ons Buiten – maakten bezwaar tegen de bomenkap en het gebruik van de werkterreinen. De Oeverlanden Blijven! vroeg de rechter bovendien om geen kap toe te staan voordat de bezwaren waren behandeld. De rechter heeft dit verzoek afgewezen.

We mogen dus kappen, maar doen dat op een later moment. De terreinen blijken namelijk niet eerder dan dit najaar nodig te zijn. Omdat we kappen volgens het principe ‘just in time’ – oftewel niet eerder dan nodig – laten we de bomen staan tot het volgende kapseizoen, dat begint in november 2019.

 

Om het project Zuidasdok te kunnen realiseren, moeten in totaal circa 14.400 bomen verdwijnen. We hebben daarvoor twee jaar geleden een kapvergunning gekregen. Overigens kappen we niet alleen, we investeren de komende jaren ook in groen. Hoe kappen en vergroenen met elkaar valt te verenigen, beschreven we in februari 2018.

 

Geef uw mening

Saskia Kuntze

Vandaag in de NRC 24-07-2019 staat een artikel met de melding dat het Zuidasdok op losse schroeven staat; minister van Nieuwenhoven laat nut/noodzaak opnieuw onderzoeken. Geen echte verrassing. Naar ik aanneem zal dit betekenen dat tot het onderzoeksresultaat er is, er geen verdere kap van bomen zal plaatsvinden.

Saskia Blaas I Amsterdam Zuidas

Dag Saskia, het kapseizoen loopt van november tot maart. In het kader van beheer en onderhoud kan kap plaatselijk wel nodig zijn. Maar als we al in het komend seizoen gaan kappen dan zal dat inderdaad heel beperkt zijn.

Bas Possen

Beste Saskia, is dit artikel volledig? Zoals je weet probeert een groep kleine ondernemers / eigenaren van het gebouw De Zuidcirkel (Pilotenstraat, Schinkelterrein) pal aan de ring A10 ter hoogte van de afslag S107 al zo'n vijf jaar tot een redelijke en passende oplossing te komen voor het feit dat ons gebouw simpelweg in de weg staat voor de geplande werkzaamheden ter plaatse. Tussen ons gebouw en de A10 staan op een smalle strook tegen en in het talud bomen die ook gekapt moeten worden. Daarover is veel gedoe. De meeste bomen op de betreffende strook zijn al gekapt, maar ter hoogte van ons gebouw kan en mag het nog niet (alhoewel een klein deel met veel gehannes onlangs toch al is gekapt door jullie). Feit is dat over een strook van zo'n 100 tot 200 meter de bomen nog niet zijn gekapt. Je schrijft hierover niets. Hoe kan dat? Helaas wil het projectbureau Zuidasdok allen via de juristen van Rijkswaterstaat hierover met ons praten en is er in al die jaren nog niemand bij ons geweest voor structureel inhoudelijk overleg over de mogelijke oplossingen, waarin wij als eigenaren zeker constructief willen meedenken. Hoor graag!

Bas Possen

Dank voor je reactie Saskia. Uit je reactie begrijp ik nog niet waarom de bomen naast ons pand in de illustratie bij je artikel niet ook rood omcirkeld zijn. Kun je dat toelichten? Wat betreft mogelijk oplossingen; in al die jaren is niemand met voldoende autorisatie namens het projectbureau met ons vrijblijvend komen praten over alternatieve (!) oplossingen (die er volgens ons echt wel zijn). Het gaat namelijk niet (alleen) om geld. Ons pand staat simpelweg in de weg (in de eerste ontwerpen van het kunstwerk ter plaatse liep het wegdek zelfs door ons pand (!) en ons pand had daar nu nooit meer zo gebouwd mogen worden (nergens in Nederland is er een snelweg zo dicht langs een bestaand gebouw). Het is nu een slepend juridisch traject geworden en zoals je weet zijn juristen niet geinteresseerd in mensen, werkgelegenheid en bedrijvigheid op zo'n een locatie als de onze. Die werken met andere doelen. En ze hebben succes, want het lijkt erop dat er nu een snelweg met gevaarlijke bochten tegen en over ons pand gebouwd gaat worden. Bizar.

Saskia Blaas I Zuidas

Dag Bas, dat is me zeker bekend. Dit artikel gaat over het einde van het kapseizoen en dat we in november de kap in het projectgebied weer oppakken, daar waar dat nodig is vanwege werkzaamheden. Ons projectbureau praat regelmatig met de VVE van De Zuidcirkel maar ik vrees dat niet iedereen hetzelfde denkt over mogelijke oplossingen. We zijn overigens altijd bereid om hierover een persoonlijk gesprek aan te gaan, mocht je daar behoefte aan hebben.