skip to main content
'Wat hebben we gemist?' De zoektocht naar groene ideeën

Zuidas is op zoek naar groene ideeën, aansluitend op de groene plannen van Zuidas. Deze ideeën kunt u, als betrokkene bij de ontwikkeling van Zuidas, tot en met 20 mei indienen via dit formulier. Kom ook op 7 mei naar de kick-off-bijeenkomst Maak het groen!

Dilemma’s

Zuidas is een stadswijk in ontwikkeling. Dat betekent onvermijdelijk dat groen verdwijnt. Toch heeft Zuidas tegelijkertijd ambitieuze plannen voor vergroening. Hoe vallen die twee met elkaar te rijmen? Het zijn dilemma’s waar Mai van der Heide, projectmanager voor Groen, en Kim Kool, landschapsarchitect, voor staan. ‘Het project Maak het groen! Is een onderdeel van het Plan voor een groene Zuidas’, zegt Van der Heide. ‘In het plan staan alle groene maatregelen die we de komende 5 jaar gaan uitvoeren. We doen dat met een visie die door de gemeenteraad is vastgesteld en waar een bedrag van € 10 miljoen voor wordt uitgetrokken. Het doel is om ervoor te zorgen dat we daar waar ruimte is bestaand groen verbeteren en nieuw groen toevoegen. Van hoge kwaliteit. Dat betekent groen met een lange levensduur en van verschillende typen. Dus niet alleen gras en niet alleen bomen. En niet onbelangrijk: we maken groen dat er mooi uitziet in alle seizoenen en dat bereikbaar en beschikbaar is voor iedereen. Groen dat zorgt voor de bescherming van het stadsklimaat op de langere termijn en dat een leefomgeving biedt aan planten én dieren.’

Mai van der Heide, projectmanager voor Groen en Kim Kool, landschapsarchitect

‘Wat hebben we gemist?’

In het Plan voor een groene Zuidas staat de aanpak voor de vergroening van Zuidas. Van der Heide: ‘Dat betekent niet dat wij alle wijsheid in pacht hebben. Er ligt veel kennis bij bewoners en gebruikers van Zuidas. Die willen we graag aanboren. Waar zien mensen nog mogelijkheden voor vergroening? We willen ons graag laten verrassen door de ideeën van mensen. Waar hebben we niet over nagedacht?’ Voor ideeën is € 200.000,- gereserveerd. Dat bedrag komt in twee fasen beschikbaar, om verspreid over de tijd projecten te kunnen uitvoeren. In de eerste fase is dus € 100.000,- beschikbaar. ‘De populairste ideeën realiseren we, het liefst samen met bewoners en gebruikers van Zuidas.’ Lees meer over het project en de aanmelding van groene ideeën.

Geen ‘goedmaker’

Nogal wat mensen zien alleen maar groen verdwijnen. Hebben ze daar niet gewoon gelijk in? ‘Het is natuurlijk erg jammer dat bomen en ander groen soms moet verdwijnen voor de projecten van Zuidas en Zuidasdok. Ook wij zien liever dat bomen en overig groen blijft staan of zoveel mogelijk verplant worden. Maar helaas is dat niet altijd mogelijk. Dat neemt niet weg dat we ons tot het uiterste inspannen om Zuidas zo groen mogelijk te houden, de kwaliteit van het bestaand groen te verbeteren en nieuw groen toe te voegen.’ Landschapsarchitect Kim Kool zou het jammer vinden als mensen het project Maak het groen! alleen zien als ‘goedmaker’ voor de bomenkap die nodig is voor de realisatie van Zuidasdok. ‘Het groen dat verdwijnt door de bouw van Zuidasdok heeft vooral te maken met een betere bereikbaarheid van Amsterdam en de verbetering van de doorstroom van het verkeer naar en van de noordelijke Randstad. Onze ambitie is niet om dat te compenseren, maar om Zuidas een aantrekkelijk groen klimaat te geven. Hoe kunnen we voor een groenere Zuidas zorgen zodat het er nog prettiger wonen en werken is? Het gaat dus ook over de beleving van groen, over een goede leefomgeving voor plant en dier en over een goede waterhuishouding.’ Tijdens de Groene Markt  is hierover meer informatie beschikbaar. Wat we aan mensen vragen gaat over hun buurt. Wat kunnen we in Zuidas nog toevoegen of verbeteren? Wat hebben we gemist?

Ook via een app

Om dialoog zo breed mogelijk te voeren, is een app beschikbaar: de Opp app. Kool: ‘Via die app kunnen mensen met elkaar en met ons in gesprek. De dialoog via de app levert ons ideeën op voor groen in Zuidas en tegelijkertijd een beeld van hoe de deelnemers denken. Ik hoop dat veel mensen gebruikmaken van deze ook voor ons relatief nieuwe manier van in gesprek gaan. Ook belangrijk om te noemen: Behalve de ideeën die worden uitgevoerd, helpen ook alle andere ideeën ons met de verdere plannen.’

Cultuurverandering bij de gemeente

Van der Heide vindt dat er bij de gemeente de laatste jaren echt iets is veranderd in het denken over de inrichting van de openbare ruimte. ‘Het Plan voor een groene Zuidas is daar een bewijs van. Groen heeft een prominentere plek gekregen. Zo staat bijvoorbeeld ‘natuurinclusief bouwen’ hoog op de agenda. De vergroening van Zuidas is niet alleen iets van de gemeente, maar bij uitstek ook van bewoners, gebouweigenaren enz. We willen de kans aangrijpen om de kennis van de omgeving te benutten in de ontwikkeling van Zuidas. Natuurlijk kunnen we niet iedereen blij maken en alle ideeën uitvoeren, maar de eerste stap is wel om te horen welke ideeën er leven.’ Kim Kool: ‘We hopen dat een ieder , van bewoner tot werknemer en reiziger, die een idee heeft om Zuidas groener te maken, reageert.’

Meer informatie

Ga voor meer informatie over het project naar de pagina Maak het groen. U vindt daar onder andere een verdere uitleg over het project, de 10 spelregels, de globale planning van het project en meest gestelde vragen.

 

Geef uw mening

E.Boon

Er wordt meer kapot gemaakt dan "vergroend". De enigen die er wel bij varen zijn de plannenmakers. Maak de Zuidas groener en laat de omgeving met rust! Elmer Boon

Jeste

Helemaal juist. En wat echt groen en duurzaam is: Simpelweg minder consumeren. Extra voordeel daarvan is dat we dan uiteindelijk ook minder hoeven te werken. Dan hebben we natuurlijk wel minder inkomen, maar als we tegelijkertijd dus minder consumeren is dat helemaal niet erg. De winst is een beter milieu en meer vrije tijd (wat ook leuk kan zijn zonder te consumeren).

Hooyakker

Ze kunnen het mooi brengen, maar dit voelt als een druppel op de gloeiende plaat. De zuidas en groen lijkt me een contradictio in termis.