skip to main content
Amsterdam stap dichter bij 'MaaS-dienst'

MaaS staat voor ‘Mobility as a Service’. De gemeente wil met deze dienst een goed alternatief bieden voor het bezit van een eigen auto. Doel van de MaaS-dienst is om zo de verkeersdruk beter te spreiden en bij te dragen aan een beter en duurzaam bereikbare stad. Het consortium Over Morgen, Amber en Radiuz is als meest geschikte partner uit de selectieronde gekomen. Na afloop van de bezwaarperiode zal de gemeente de onderhandeling starten met het consortium voor de specifieke invulling van de MaaS-dienst die vanaf 2020 in Zuidas te gebruiken moet zijn.

Bekijk hier wat MaaS is

Eén platform

Met een MaaS-dienst kun je via één platform, bijvoorbeeld een app, je hele reis (met de auto, fiets, deelmobiliteit en het openbaar vervoer) plannen, reserveren, boeken en betalen. Ook zorgt dit platform voor persoonlijk reisadvies en een gemakkelijke overstap tussen verschillende vervoermiddelen. Bovendien kunnen nieuwe vormen van mobiliteit, zoals deelfietsen, deelscooters, deelauto’s en (deel)taxi’s gemakkelijk aan het systeem worden toegevoegd.

Landelijk programma

Amsterdam is samen met de Vervoerregio Amsterdam onderdeel van een landelijk programma om in zeven regio’s in Nederland MaaS-diensten te laten ontstaan. Zuidas is er een van. Werkgeversvereniging ORAM en diverse grote (internationale) werkgevers in en om Zuidas hebben aangegeven bereid te zijn zo’n MaaS-dienst te willen aanbieden aan hun medewerkers. De gemeente wil zo eerst starten op de zakelijke markt van Zuidas, waarna de dienst uitgebreid kan worden naar bijvoorbeeld andere delen van de stad.

Geef uw mening

peter

Kijkt u vooral eens naar de app citymapper dat zal heel leerzaam zijn.