skip to main content
De stad is een bufferzone voor insecten

‘Je hoort veel nieuwsberichten over dat biodiversiteit hard achteruit gaat, maar we zien dat het in steden minder slecht gaat. Als je het vergelijkt met omliggende gebieden, doen insecten het hier best goed. Dat komt vooral door de variatie in beplanting. Iedereen heeft in zijn tuintje wel iets anders groeien.’

Geen gif

‘De gemeente Amsterdam gebruikt geen gif. Op het platteland gebeurt dat nog wel veel. Het resultaat is landbouwgrond waar bijna niets meer bloeit. Dat heeft een dramatisch effect op het aantal soorten. Steden zijn voor insecten dan een soort bufferzones. We proberen in Zuidas te zorgen dat dat zo blijft en zelfs beter wordt. Er moet dan gedurende het hele jaar voor insecten iets te eten te vinden zijn. Als er in een periode geen voedsel beschikbaar is, zie je dat veel soorten het zwaar krijgen.’

Bloemetjes op het Mahlerplein

Vijanden

‘Gek genoeg is het ook belangrijk om vijanden van insecten in de stad te hebben. Insecten vormen snel een plaag omdat ze zich heel snel kunnen vermenigvuldigen. Er moeten dus dieren zijn die hen in toom houden, zoals vogels en vleermuizen. Ook daar doen we ons best voor. Dat moet ook wel, want hoewel het met de biodiversiteit in steden beter gaat dan op het platteland, gaat het wel slechter dan vroeger. Op kaartjes over vogels in Amsterdam zie je dat mussen en gierzwaluwen bijvoorbeeld bijna niet meer voorkomen in Zuidas. Dat komt door de verdichting, maar ook wel door keuzes die daarbij zijn gemaakt. Je ziet hier voornamelijk gebouwen van glas en zonder kieren, waardoor er voor gierzwaluwen geen plekken zijn om te broeden. We dagen ontwerpers nu uit om ‘natuurinclusief’ te bouwen, met kieren of nestkasten bijvoorbeeld. Je kunt ook vleermuiskasten ophangen, een soort vogelhuisjes met een gleuf aan de onderkant. Vleermuizen hangen daar met meerdere tegelijk in en komen er weer uit vanaf de schemering, om gemiddeld 3.000 insecten per nacht te eten.’

Licht op bomen

‘Je moet soms ook afwegingen maken over licht. We willen in Zuidas voldoende verlichting voor de sociale veiligheid, maar dat is heel verstorend voor de natuur. Het dag- en nachtritme van vogels verandert, sommige komen nauwelijks meer in een diepe slaap. Vleermuizen houden er ook niet van, omdat ze dan worden gezien door roofvogels. Ik praat met collega’s die gaan over verlichting en vertel dat het helpt om lampen niet op bomen te richten of op het water te laten schijnen, waar veel vleermuizen vliegen. Je kunt ook vanaf 23 uur ’s avonds de intensiteit van het licht omlaag brengen. En op bouwkavels moeten lampen gericht zijn op het bouwterrein, niet daarbuiten.’

Lavendel bij Vijfhoek

Voedselketen

‘Zoals mensen met hun tuintjes en balkons iets kunnen doen voor insecten, zo proberen wij in parken en straten veel variatie aan te brengen door veel verschillende, liefst inheemse begroeiing te planten. Zodat er altijd iets bloeit. Insecten staan vrij laag in de voedselketen, dus als je er veel van hebt, zorg je voor veel voedsel voor vogels en vleermuizen. Met genoeg voedsel en verblijfsplekken blijft de voedselketen in balans.’

Geef uw mening

j.p.jongkind

OP Oe hele zuidas geen gierzwaluw maar ook geen mussen meer te vinden zie de BIJGELEVERDE VOGEL kaart waarop duidelijk blijkt dat men met dit beton plan te ver is gegaan met meer en nog meer beton onder de zuidas zon. Dag vogels, dag bloemen!!!!!

Jan de Vries

Heel interessant