skip to main content
Fonds voor Zuid zoekt buurtcomité

Ook in andere stadsdelen bestaan deze fondsen of zijn ze in oprichting. Voor Zuid is Maud Oonk aangesteld als projectleider. Haar opdracht: een buurtcomité opbouwen waarin liefst alle buurten en wijken van Zuid zijn vertegenwoordigd, dus ook Zuidas. Het buurtcomité moet alle aanvragen gaan beoordelen, waarna Oonk ervoor moet zorgen dat initiatiefnemers de plannen en ideeën daadwerkelijk realiseren.

Geen ingewikkelde procedures

‘We zoeken mensen met ideeën voor de buurt, mensen met tijd voor de buurt en mensen met geld voor de buurt. Zo ontstaat een comité dat zowel representatief is voor Zuid als ambassadeur van Zuid. Ik hoop dat het Fonds voor Zuid uiteindelijk zo gedragen wordt door de buurt dat mijn functie overbodig wordt.’ Zo ver is het nog niet. Eerst het buurtcomité, dan de projecten en ideeën die hopelijk worden ingediend door buurtbewoners en bedrijven. Daarbij geen ingewikkelde procedures en geen hoge eisen aan organisaties. Het gaat simpelweg om een goed idee waaraan meerdere bewoners in een straat of buurt plezier beleven. ‘Het is voor de buurt, door de buurt’, zegt Oonk. ‘Het buurtcomité beslist welke projecten mogen worden uitgevoerd. Ik beslis straks helemaal niets.’

Maud Oonk, projectleider voor het Fonds voor Zuid

Buurtgeluk

Wat kan ik doen voor mijn directe omgeving waardoor de leefbaarheid verbetert? Dat is de centrale vraag waarvan Oonk hoopt dat bewoners die beantwoorden. ‘We willen graag bijdragen aan buurtgeluk. Dat kan door te doneren aan het fonds of door concreet iets doen waardoor de buurt beter wordt. Voor de Zuidas zou dat een project kunnen zijn waarbij de expats die er wonen zich kunnen aansluiten, bijvoorbeeld op het gebied van taal. Of misschien is er een bedrijf dat in Zuidas een festival wil organiseren. Ik hoop dat ook jongvolwassenen met ideeën en voorstellen gaan komen.’

Mensen maken Amsterdam

Het idee van speciale fondsen voor stadsdelen is van VVD-raadslid Marja Ruigrok. Zij kwam in 2014 met een initiatiefvoorstel waarna als eerste het Fonds voor Oost gestalte kreeg. De overkoepelende stichting heet Mensen maken Amsterdam. Inmiddels bestaan in vier stadsdelen zulke fondsen. Het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten (AFK), het Prins Bernard Cultuurfonds, de gemeente Amsterdam en het platform voor maatschappelijke waarden MAEX ondersteunen dit initiatief financieel en met kennis en expertise. Het Fonds voor Zuid heeft straks op jaarbasis 60.000 euro te besteden. Aanmelden voor het buurtcomité kan via info@FondsvoorZuid.nl.

Geef uw mening

Kim | Amsterdam Zuidas

Beste Marie-Claire en ook beste Hans, Op <a href="https://www.mensenmakenamsterdam.nl/" rel="nofollow">deze website</a> staat meer informatie en is het antwoord op jullie vragen te vinden.

Marie-Claire

Wordt dit ook buiten Zuidas gecommuniceerd aan de andere buurten in Zuid? Zoja. Is dat

Onno Boerwinkel

Valt Rivierenbuurt ook onder Zuidas? In dat geval wil ik me graag op geven voor participatie.

hans Wamsteeker

In dit stuk wordt Zuidas expliciet genoemd maar hoe zit het met Buitenveldert? Daar is net zo veel behoefte aan meer sociale cohesie. Neem even contact op met Hans Wamsteeker (WOCB) via wijkkrantredactie@gmail.com