skip to main content
Plan voor herontwikkeling Tripolis en MER Verdi ter inzage

In het Milieueffectrapport (MER) staan de resultaten van diverse onderzoeken die allemaal betrekking hebben op het gebied Verdi. Het MER geeft antwoord op de vraag wat de milieueffecten en de milieubelangen zijn die een rol spelen bij de ontwikkeling van Verdi. In het rapport zijn kansen en bedreigingen in kaart gebracht, die we bij de verdere plan- en besluitvorming betrekken.

Vier varianten

De ambities voor Verdi zijn verdichten, verbinden en vergroenen. Om de milieueffecten van deze ambities in het MER inzichtelijk te maken, hebben we vier varianten voor de ontwikkeling van het gebied onderzocht:

  • Een minder intensief programma verdichten gecombineerd met een ‘basispakket’ van ingrepen op gebied van vergroenen en verbinden;
  • Een haalbaar programma verdichten gecombineerd met extra ingrepen op het gebied van vergroenen en verbinden;
  • Een maximaal programma verdichten gecombineerd met een ‘basispakket’ van ingrepen op gebied van vergroenen en verbinden;
  • Een maximaal programma verdichten gecombineerd met extra ingrepen op het gebied van vergroenen en verbinden.

In het MER is per variant bekeken welke milieueffecten er optreden. In sommige gevallen zijn er geen onderscheidende effecten, in andere gevallen lopen de effecten sterk uiteen. Dit geeft de gemeente voor de uitwerking van de plannen goed inzicht in wat er voor een bepaalde mate van bebouwing nodig is om het gebied leefbaar te houden.

Het IJsbaanpad, in het noordoostelijk deel van Verdi

Herontwikkeling Tripolis

Ontwikkelaar Flow heeft op basis van onze ruimtelijke uitgangspunten een studie gedaan naar de mogelijkheden voor herontwikkeling van Tripolis. Deze uitgangspunten hielden onder andere in: het realiseren van een nieuwe langzaam verkeerverbinding, het werken vanuit het gedachtegoed van architect Aldo van Eyck, een afschermende werking in verband met geluid en het toevoegen van de functie wonen. De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor Tripolis ligt eveneens gedurende zes weken ter inzage, tot en met 30 oktober 2019. De digitale documenten vindt u op de site van de omgevingsdienst.

‘Het Venster’

In het concept van Flow blijft de huidige constructie van de drie Tripolis-gebouwen behouden, waarbij een nieuw rechthoekig gebouw twee van de drie monumentale torens als het ware overbrugt. Dit gebouw gaat Het Venster heten en staat vrijwel parallel aan de A10. Het Venster is bedacht als een gebouw dat ruimte biedt aan een mix van start-ups, scale-ups en grote bedrijven. Ook komt er horeca en krijgen de gebouwen groene, openbaar toegankelijke daken. Mede doordat Het Venster langs de A10 komt te liggen, en hierdoor een afscherming vormt voor onder andere geluid, ontstaat daarachter ruimte om meer woningen te realiseren. Voor de realisatie van Het Venster en de renovatie van twee van de drie gebouwen van Tripolis zijn door Flow drie vergunningaanvragen ingediend: de omgevingsvergunning, de watervergunning en de objectvergunning APV. Het plan voor de transformatie van het derde gebouw volgt later.

Kunstwerk bij het her te ontwikkelen Tripolis

Ter inzage

De ontwerpbesluiten, het MER, en bijbehorende stukken liggen zes weken – tot en met 30 oktober – ter inzage. Tot die datum kunt u zienswijzen indienen. Digitaal vindt u deze stukken op http://www.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Ziet u de stukken liever op papier? Dat kan op afspraak bij de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem. Meer info kunt opvragen via info.div@noord-holland.nl of, telefonisch, op 023-5144440. Ook kunt u in Amsterdam langsgaan bij het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op de site van de gemeente. De ontwerp-omgevingsvergunning vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Geef uw mening

peter

alle plannen liggen al jaren klaar bij de gemeente en pas nu brengen ze deze naar buiten , dus meer woningen want er mag geen groen sprietje meer zichtbaar blijven in onze stad, dit college wil de bevolking eigenlijk alleen maar financieel uitkleden , nog 2jaar en dan zijn we ze kwijt !

J. Homan

Ziet er goed uit , dus bouwen maar dat Flow !

Peter Wessels

We hopen maar dat ze de laatste rafelrandjes niet helemaal gaan invullen. Want dat er iets gaat veranderen staat vast. En laten ze a.u.b. De fietspaden niet vergeten!