skip to main content
Plannen voor dependance conservatorium in Zuidas

Het conservatorium wil uitbreiden omdat de locatie aan het Oosterdok te klein is geworden. Begin volgend jaar moet het plan voor en de besluitvorming over de dependance gereed zijn. In het gebouw worden straks 200 concerten per jaar gegeven op het gebied van klassiek, jazz, pop en dance. In de afsprakenbrief die AHK en de gemeente maandag 7 oktober ondertekenden, staan hierover nadere afspraken. Touria Meliani, wethouder Kunst en Cultuur: ‘Ik vind het belangrijk dat kunst- en cultuurinstellingen alle Amsterdammers in de hele stad bereiken. De stad is van iedereen, ook de Zuidas. Door de komst van het conservatorium verbinden we de Zuidas steviger met de stad.’ Amsterdammers kunnen straks klassieke, pop-, jazz- en danceconcerten bezoeken op een prachtige plek in het Beatrixpark in Zuidas.’

Culturele functie

De dependance wordt gehuisvest in twee gebouwen in het Beatrixpark, die onderdeel uitmaken van het voormalige Rooms-Katholieke Sint Nicolaascomplex: Kapel en Convict. De gemeente kocht de panden in 2011. Het St. Nicolaaslyceum kreeg een nieuw pand aan de rand van het Beatrixpark. De afgelopen jaren is Convict verhuurd aan verschillende partijen en in Kapel zitten restaurant As en een expositieruimte. De tijdelijke contracten met deze partijen eindigen binnenkort. Bovendien moet aan beide gebouwen onderhoud worden gepleegd. In het bestemmingsplan hebben de gebouwen een culturele en/of maatschappelijk functie.

Topinstituut, concerten en laagdrempelige horeca

Het plan is om Convict, dat uit veel kleine ruimtes bestaat, te gebruiken als leslokalen voor het Conservatorium, met daarnaast state of the art studio’s. In Kapel kan een concertzaal worden ingericht waar het Conservatorium van Amsterdam jaarlijks 200 openbare concerten zal verzorgen. Op de begane grond kan horeca blijven bestaan die vrij toegankelijk zal zijn voor bijvoorbeeld studenten, omwonenden en bezoekers. Mogelijkerwijs vervult het huidige restaurant As hierin een rol.

Klassiek in Zuidas

Prachtige leslokalen, fraaie concertlocatie

Janneke van der Wijk, directeur Conservatorium van Amsterdam, is erg blij met deze ontwikkeling. ‘Om studenten goed te kunnen voorbereiden op een internationale carrière in de muziek, is goede huisvesting van het grootste belang. Deze twee monumentale panden zijn een uitgelezen kans om een mooie, zeer functionele dependance te realiseren. Deze dependance, niet ver van de vroegere hoofdvestiging van het conservatorium, wordt een combinatie van prachtige leslokalen en studio’s, en daarnaast een zeer mooie concertlocatie en horeca voor het publiek. Kortom, een geweldige plek voor zowel onze studenten als voor het publiek.’

Definitief besluit in januari 2020

Zuidas en AHK voeren de komende maanden een haalbaarheidsonderzoek uit. Hierbij betrekken we ook de omwonenden. De eerste bewonersbijeenkomst is begin november gepland. Meer informatie hierover volgt nog. In januari wordt een definitief besluit genomen over de dependance.

Geef uw mening

mr ccj van rietschoten

Restaurant As moet blijven met die inzet en de ambiance zoals die al jaren wordt geboden.

map de maar

Prachtig idee. Gesprek met omwonenden is belangrijk, maar het Beatrixpark is niet alleen van hen. Het Beatrixpark en het covent is van alle Amsterdammers. Ik zie nu al de reacties over fietsen en verkeer van bezoekers. Zowel bij de stadsschouwburg als het concertgebouw zijn probleem met parkeren. Daarom kom je er normaliter per OV. Ook bezoekers kunnen zich aanpassen aan de gegeven situatie. Ik droom nu al van een mooi zomeravond (jazz)concert aan de vijver.

Ben Spängberg

Als architect van dit complex ben ik dolblij met deze positieve ontwikkeling. `s Zomers kan misschien ook de buitenruimte er bij betrokken worden.

Frans Nieuwenhuis

Een heel mooi en goed idee.. maar... Fietsparkeren voor hoeveel fietsen? En 200 concerten; waar laten bezoekers hun fietsen en auto's? En we zullen As missen; ik verwacht niet dat die kunnen blijven?? Tot 7 november

Anne-Mariken Raukema

Mooi idee voor de studenten, maar waar zetten zij hun fiets (ik neem aan dat er veel met de fiets naar het Conservatorium komen)? En over welke capaciteit gaat het? Zo groot is het voormalig klooster - rekening houdend met de huidige gebruikers - nou ook weer niet...

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Anne-Mariken, dit zijn juist de zaken die de komende maanden worden bekeken in het haalbaarheidsonderzoek. Op 7 november staat een informatiebijeenkomst op de planning, waar je met dit soort vragen ook terecht kunt. Hierover volgt nog informatie via deze website.

William

Very good idea. I hope I can take some course there as well

Marleen Munniksma

Bestemmingsverkeer zeer beperkt mogelijk via fietspad. Ook fietsparkeren is vrij minimaal.

Morien

Geweldig plan. We missen echt cultuur op de Zuidas.

Stichting Art Zuid

Het verdiend geen schoonheidsprijs dat de bestaande huurders van het gebouw op geen enkele wijze zijn betrokken bij de nieuwe plannen en dit achteraf moeten vernemen via een bericht in de media.

Een kunstliefhebber en donateur.

Achteraf "persoonlijk" geïnformeerd is niet bepaald betrokken worden bij de nieuwe plannen. Zeker met een partij als jullie mag moet meer rekening worden gehouden!

Marlies | Zuidas

De huurders van het gebouw zijn vandaag persoonlijk via een mailbericht geïnformeerd.