skip to main content
Voorbereidingen voor ontwikkeling bij Beatrixpark

Update

Op 7 november 2019 is er een informatiebijeenkomst over de toekomst van Kapel & Convict. Lees meer

Het gaat om het terrein tussen Kapel & Convict aan de ene kant en het St. Nicolaaslyceum, AkzoNobel en Stibbe aan de andere kant. Het gebied staat al jaren op de planning om te worden bebouwd, maar dit heeft vanwege de crisis langer op zich laten wachten. Inmiddels is duidelijk dat op deze lege kavels twee appartementengebouwen komen met een gezamenlijke, ondergrondse parkeergarage die een uitrit krijgt op de Chr. Neefestraat.

Mix van koop en huur

Het type woningen dat er komt staat nog niet helemaal vast, maar zeker is dat het een mix van koop- en huurwoningen wordt. Met de komst van de appartementen wordt ook de openbare ruimte rondom de gebouwen opnieuw ingericht, met bomen en lage begroeiing die doorloopt naar de vijver. Hier zal veel aandacht voor zijn, waarbij het niet alleen gaat om een mooi eindplaatje, maar ook om duurzaamheid en functionaliteit. Daarnaast richten we de entree van het Beatrixpark – aan de kant van de Beethovenstraat – opnieuw in. Bij de inrichting van de openbare ruimte zullen we de omwonenden betrekken.

De kavels die bebouwd gaan worden

Bouwrijp maken

In januari 2020 starten we met het bouwrijp maken van de grond. Dit betekent dat het gebied geschikt gemaakt wordt voor bebouwing. Dit doen we door alle obstakels en begroeiing, boven- en ondergronds, te verwijderen. In februari 2020 staat de kap van 110 bomen op de planning. Dat lijkt vroeg, maar de resterende maanden van het jaar zijn nodig voor de ondergrondse  sanering van het terrein, waarbij we bijvoorbeeld de wortels en sporen van de Japanse duizendknoop verwijderen (een exotische en agressief woekerende plant) en voorbereidingen treffen voor de inrichting van het bouwterrein. Over de kap van de bomen loopt momenteel nog een juridische procedure. Over de exacte planning van de kap blijven we in overleg met bewoners in de buurt.

Het terrein waar we voorbereidingen gaan treffen voor bebouwing

Fietspad

Voor gebruik van het bouwterrein en voor de veiligheid is het noodzakelijk dat het fietspad dat tussen AkzoNobel en Stibbe richting het Beatrixpark doorloopt, tijdens de bouw voor een periode van twee tot drie jaar wordt afgesloten. Het huidige fietspad nemen we vanaf oktober 2020 uit gebruik. Hiervoor is een verkeersbesluit noodzakelijk. Deze procedure is inmiddels gestart. Dit verkeersbesluit ligt tot en met 25 november 2019 ter inzage. In deze periode kan iedereen een bezwaar indienen tegen dit besluit. Als de woningen worden opgeleverd – volgens de huidige planning in 2023 – komt er weer een fietspad terug. De ligging van dit fietspad zal ook afhangen van de inpassing van Zuidasdok. Over de bouwplannen, de voorbereidingsfase en de uitvoering organiseren we begin 2020 een informatiebijeenkomst. We informeren u daar nog over.

Het fietspad tussen Stibbe en AkzoNobel gaat over een jaar geruime tijd dicht

Geef uw mening

Zuidasbewoner

Toch grappig zo'n artikel, als je in de Parool van 13 mei leest dat Amsterdam kiest voor 'radicale vergroening'. Een nieuw stadsbos, postzegelparkjes, daktuinen, buurtmoestuinen, want 'groen maakt gelukkig' volgens de wethouder. Overigens betreft dit allemaal plannen voor tot 2050. Hoe absurd is het dan, dat tegelijk hier het bestaande groen van het Beatrixpark gewoon volgebouwd wordt. Beste gemeente. Een groene stad maakt je niet met beleidsnota's voor 2050. Dat doe je gewoon door in het hier en nu het bestaande groen en de bestaande natuur en bomen te respecteren. En niet alles vol te plempen met dure woningen en kantoren, met her en der wat grasveldjes en boomsprieten eromheen, zoals nu de trend op de Zuidas.

arthur goulooze

misschien vergeten dat deze appartm. komen in de plaats van de ruimte die Sint Niklaasschool heeft gemaakt door uit het park weg te gaan en aan de rand is gaan zitten.....

J ditzel

Er blijft van dat prachtige park helemaal niets over

Fred

Fietsers, wederom worden omgeleid binnenkort ,er zijn al genoeg woningen rondom zuidas en kop van zuid ,veel onbetaalbaar ! De ambtenaren bedenken dit ,ze wonen hier niet dus het zal koud laten ! Wederom een gemeentelijke misser van klasse Misschien ontvang ik wel reacties ?

Rutger

Jammer dat de torens niet hoger worden, gemiste kans. Central Park laat zien dat dat prima te combineren valt. En ik ben blij dat de kogel eindelijk door de kerk is, dit gebied was vroeger ook al bebouwd. En er is nog genoeg park over, wat nog rustig genoeg is.

Gert

Zonde van het park, juist de open inloop van groen naar de drie kantoorpanden vond ik zo aantrekkelijk...

F. van der Heide

Het Beatrixpark is al een soort postzegelparkje, zonde dat hier nu ook weer een restje groen van af gaat. Ik herinner me nog dat, toen de Rai zijn versteende omgeving weer eens verder uitbreidde, jaren geleden, men zei dat dit echt de laatste ingreep zou zijn en dat de resten hoogwaardig ingericht zouden worden. Aan het ene uiteinde is nu Hotel Nhow gebouwd, het grootste hotel van Amsterdam, en aan het andere uiteinde komen dus twee appartementencomplexen. Het fietspad is een druk gebruikt pad, dat via een onderdoorgang een veilige verbinding heeft met station Zuid WTC. Heel vreemd dat dat zo maar afgesloten wordt. Dat hebben we ook al jaren meegemaakt met het Gaasterlandpad, dat zou ook vanwege bouwprojecten korte tijd afgesloten zijn, duurde een jaar of vijf (?). Het pad weer toegankelijk maken was echt het sluitstuk van alle werkzaamheden. Bij autowegen is er veel meer respect voor de gebruikers, fiets- of wandelpaden worden zonder pardon afgesloten. Kwalijk! Ik weet dat de vraag om woningen groot is, dus bouwen is nodig, maar de nieuwe huizen in de Kop Zuidas zijn óf onbetaalbaar duur koop, óf hebben idioot hoge huren. Ze zijn niet betaalbaar voor de middenklasse (de Rivierenbuurt werd vroeger bewoond door de nu de stad uit gedreven onderwijzers, verplegers, politieagenten), en worden door beleggers gekocht en verhuurd.

Bert Bus

Volledig mee eens,perfect verwoord!

Sibrand Gratama

Durf meer de hoogte in te gaan met deze gebouwen, dan kunnen de torens een stuk slanker uitgevoerd worden, waarmee extra openbare ruimte en ook meer bomen gespaard kunnen worden. Het geheel blijft dan groener en krijgt ook meer grootstedelijke allure. Zeker de zuidelijke toren mag best ruim honderd meter hoog worden, een fraaie slanke eyecatcher. En voorzie ook de plinten van hoogwaardig/klimaatadaptief groen. Daar zijn al mooie voorbeelden van.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Sibrand, We hebben in de planvorming het aantal te bebouwen kavels teruggebracht van 3 naar 2. Hierdoor is er meer ruimte voor een groene inrichting, die goed aansluit op het park. De gebouwen worden hierdoor ook wat hoger dan aanvankelijk gepland om hetzelfde aantal woningen te kunnen realiseren. De bouwhoogte wordt echter wel begrensd door het LIB, en ook vanuit stedenbouwkundig oogpunt worden hogere bouwhoogtes tegen de achtergrond van het Beatrixpark als niet wenselijk beschouwd.

Annelies

Woningen broodnodig. Maar het fietspad dicht vind ik echt onaanvaardbaar en voor restaurant As is dat een drama. Ik mag hopen dat dit restaurant met bijzonder concept open blijft en daag alle betrokkenen uit een oplossing te vinden zodat het fietspad gedurende de gehele bouw open blijft. Dat moet kunnen in een tijd waarin we mensen op de maan zetten. Neem fietsers serieus!

Amsterdammer

Annelies, doe niet zo respectloos (met je onaanvaardbaar) als je niet precies weet waar het over gaat.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Annelies, het fietspad dat voor restaurant As loopt, gaat niet dicht. Het gaat om het fietspad dat langs het talud van de A10 loopt. Het restaurant blijft bereikbaar.

j. pollmann

Restaurant As moet bereikbaar blijven voor fietsers en wandelaars vanaf station Zuid en Beethovenstraat!

J.Homan

Mooie locatie om flink wat woningen bij te voegen en er voor te zorgen dat die werknemers die op de Zuidas werken maar nu nog forenzen veel dichter bij hun werk kunnen gaan wonen. De menging woon/werken in dit gebied wordt hierdoor weer een stukje beter !

Rob

Jammer dat er gebouwd wordt. Ook jammer dat het fietspad dichtgaat, fiets er 5 dagen per week. Wel goed dat er meer woningen komen. Al met al word ik hier niet vrolijk van, man man man