skip to main content
Bermen A10 Zuid ingezaaid met gras

Bij het Mahlerplein, direct naast de ingang van het station, staan inmiddels rozen- en vlinderstruiken in de berm. Op verschillende andere plekken, bijvoorbeeld bij de Amstelveenseweg en Jachthavenweg, zien de taluds er momenteel onnatuurlijk groen uit. Die kleur groen ontstaat door de zogeheten ‘hydroseeding’ techniek die we gebruiken bij het zaaien. Vanwege hun steilheid zijn niet alle taluds even geschikt om normaal in te zaaien. Door onder hoge druk de grond te bespuiten met een mengsel van water, een biologisch afbreekbare gel, mest, kiemversneller en zaden voorkomen we dat het graszaad op steile hellingen wegspoelt of wegwaait en ontstaat er gelijk een goede voedingsbodem voor een dichte grasmat.

Niet ‘just in time’

Voor het project Zuidasdok moeten in totaal 14.400 bomen worden geveld, voornamelijk langs de A10. Een deel daarvan kapten we vanaf november 2018. We zouden dit jaar namelijk ruimte nodig hebben voor de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het verbreden en gedeeltelijk ondergronds brengen van de A10 Zuid en voor de herinrichting van de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer. We beloofden dat we ‘just in time’ kappen: precies op tijd, dus niet te vroeg. Met de kennis van nu – het project Zuidasdok loopt namelijk vertraging op – blijkt dat we de bomen in het vorig kapseizoen nog niet hadden hoeven kappen. Zodra we wisten dat de beoogde planning veranderde, hebben we het oorspronkelijk aantal te kappen bomen in dit kapseizoen (8.000) al naar beneden bijgesteld. We hopen in het eerste kwartaal van 2020 meer duidelijkheid te krijgen over de planning en de werkzaamheden voor Zuidasdok. Tot die tijd worden er geen bomen gekapt.

Geef uw mening

JOYze hoogland

Just in time = vlak voor het nodig is. Opnieuw is te ver vooraf gekapt. STOP DAARMEE

Michael -ik houd ook van bomen- Baard

Ja, maar als ze vlak voordat het nodig is gaan kappen, ga je weer roepen dat die "zielige vogeltjes hun nestje verliezen", en dat "de jonge konijntjes vermoord worden" omdat ze niet weg kunnen komen… Er moet gekapt worden, en daar is alleen in een kapseizoen de mogelijkheid voor. En met een verschuivende planning heb je kans dat je het inderdaad iets later had kunnen doen...