skip to main content
Zuidas wil Verdi groener maken? Ja hoor…

Bij de ontwikkeling van Verdi zetten we in op verbinden, vergroenen en verdichten. Met name in het oostelijk deel van het gebied willen we woningen, voorzieningen en kantoren bouwen. In het westelijke deel ligt de focus meer op groen, water, sport en recreatie. Waar we eerder schreven over toegankelijkheid en mobiliteit – twee andere thema’s die op 20 en 21 november aan de orde komen in de workshops – vertelt nu stedenbouwkundig ontwerper Gregor van Lit over de workshops waarin het groen in Verdi de hoofdrol speelt.

Verder met groen

Er zijn drie workshops die met groen te maken hebben: ‘Recreatie en kwaliteit van leefomgeving’, ‘Elzenbos: open, dicht of iets er tussenin?’ en ‘Verdi vergroenen; hoe dan?’. ‘We willen het gesprek met de bewoners  dat we in 2018 zijn gestart nu voortzetten’, begint Van Lit. ‘Toen liepen we tegen een aantal dilemma’s aan die betrekking hadden op het groen in Verdi. De zorgen richtten zich vooral op het daadwerkelijke behoud ervan. Omdat we hierover de mening van een grotere groep Amsterdammers wilden peilen, zijn deze dilemma’s in september 2018 door middel van een online enquête voorgelegd.’ Dit leverde meer dan 400 ingevulde enquêtes en ruim 70 persoonlijke berichten op. De reacties werden afgelopen jaar verwerkt, inclusief alle meningen en belangen die al eerder uit het gebied werden opgehaald. ‘Deze zijn meegenomen in een projectnota, met daarin kaders voor de ontwikkeling van het gebied. Nu willen we tijdens de workshops graag een stap verder komen, samen met omwonenden en andere Amsterdammers.’

De westkant van Verdi is de groene uitloop van het zuidwesten van Amsterdam

Behoefte aan groen

Van Lit noemt expliciet niet alleen de bewoners en gebruikers van Verdi, omdat de gedachte is dat het gebied aantrekkelijk, zichtbaard en toegankelijk moet worden voor een grotere groep Amsterdammers. Van Lit: ‘Doordat de stad groeit, zien we dat de behoefte aan groene ruimte in de stad steeds groter wordt en parken volstromen. Daarbij is er in Verdi niet alleen de gelegenheid om te picknicken, maar ook om bijvoorbeeld te zwemmen of sporten.’ Maar het toegankelijker maken van het gebied voor meer mensen, leidt tegelijkertijd ook tot zorg bij de huidige gebruikers en bewoners, die bang zijn dat het dan met de luwte gedaan is. ‘In de workshops willen we daarom samen kijken hoe we bestaande kwaliteiten als rust kunnen behouden en nieuwe kwaliteiten kunnen toevoegen, waarbij we ook denken aan de dieren en planten die hier leven.’

Voorbeelden

Wat kunnen geïnteresseerden verwachten van de workshops? Van Lit: ‘We willen verschillende voorbeelden laten zien van mogelijkheden voor het vergroenen van het gebied. Het gaat hierbij om suggesties; nog niets staat vast. Uit de enquêtes bleek dat mensen het wel fijn vinden dat de gemeente de lead houdt bij de ontwikkeling van het gebied, maar dat ze daarbij graag betrokken willen worden. Op 20 en 21 november is er die kans om mee te denken over concrete aanpassingen en willen we graag in discussie over hoe het vergroenen ingezet kan worden. Het is dus voor iedereen een mogelijkheid om ideeën aan te dragen en voor ons een kans om deze op te halen.’

Aanmelden

Wilt u meepraten in een van de workshops? Meldt u zich dan aan.

Geef uw mening