skip to main content
72 bomen verwijderd om veiligheidsredenen

Met ruim een miljoen bomen is Amsterdam één van de groenste steden van Europa. Daarvan heeft gemeente Amsterdam ongeveer 300.000 laan- en straatbomen in het beheer. Ieder jaar controleert de gemeente een gedeelte van alle bomen in de stad, waarbij er gekeken wordt of ze nog wel gezond zijn en geen gevaar vormen. Als bomen ziek of aangetast zijn, kunnen ze namelijk omvallen of kunnen er takken afbreken. Om een veilige situatie te creëren, is het verwijderen van bomen soms onvermijdelijk. De bomen waar het in Zuidas om gaat, staan hieronder op de kaartjes – als u erop klikt worden ze groter. Ze worden vanaf morgen, 19 december 2019, verwijderd. De kapvergunning voor deze bomen is in september 2019 verleend.

Vervangen

Amsterdam heeft de ambitie om de verwijderde bomen 1 op 1 te vervangen. Bij voorkeur op dezelfde locatie, maar soms is vervanging op dezelfde locatie niet mogelijk door kabels en leidingen in de grond, grondwater, bebouwing of gebrek aan ruimte voor de boom om goed te kunnen groeien. In overleg met de Zuidas zal er dan gezocht worden naar een geschikte plek in de omgeving.

Tijd

Het vervangen van de bomen kost tijd. Zo doet de gemeente eerst onderzoek om na te gaan of de bodem gezond is. Daarna moet het restant van de vorige boom verwijderd worden. Als laatste wordt een geschikte groeiplaats ingericht voor de nieuwe boom. Op die manier hebben de bomen de beste kans om zich goed te ontwikkelen. De gemeente wil de verwijderde bomen binnen 2 tot maximaal 3 jaar vervangen, tijdens het plantseizoen tussen oktober en april.

Vragen

Meer informatie vindt u hier. U kunt ook een e-mail sturen naar: bomen@amsterdam.nl. Als u specifiek een vraag heeft over een boom, dan vragen we u om het boomnummer te vermelden.

Geef uw mening

enny schmitz

72 bomen verwijderd om veiligheidsredenen. De gemeente onderzoekt jaarlijks de helft van alle Amsterdamse bomen, waarbij wordt gekeken of de bomen nog gezond zijn. Hieruit blijkt dat 1796 bomen vanwege veiligheid vervangen moeten worden. In Zuidas geldt dit voor 72 bomen. 23-12-2019 31-01-2020 Wielingenstraat 5, Amsterdam kappen van 1 boom. Aanvrager: Stichting Waternet. Als bewoner van de Rivierenbuurt (Krammerstraat) reageer ik naar aanleiding van bovenstaande berichten. Zo langzamerhand kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat er vooral bomen worden gekapt die enigszins in de weg staan als het om uitbreiding van het RAI/complex gaat. Voor de bouw van Hal5 werd al een groot aantal bomen gekapt evenals de grote Platanen voor Hal10 aan de rand aan de Wielingenstraat. Het uitzicht vanuit het huizencomplex aan de overkant bestaat nu uit hijskranen, vrachtauto´s m.n. bestelbusjes en het incidenteel plaatsen van een grote witte opslagtent (waarvoor de plek van de oude bomen inderdaad minder geschikt was als het gaat om eventueel afvallende takken of bladeren). In de plannen voor herprofilering Wielingenstraat zijn groen en herplanting bomen opgenomen maar afgezien van de duur blijft het argument als zouden de bomen uit veiligheid of ziekte zijn gekapt naar mijn mening niet overeind. Voor aanleg riolering was kennelijk het kappen van een decennia oude boom ineens nodig, alsof daar geen andere oplossing voor was? Kortom… het kappen van bomen zie ik vooral als een argument voor economische belang! Sowieso wordt hierover weinig of niet gecommuniceerd met de buurtbewoners. Het voorstel tot wederom het kappen van een aantal bomen op het bastion aan de rand van de Boerenwetering bezie ik dan ook met argwaan . De argumentatie hiervoor kan ik niet anders zien dan vooruitlopend op de plannen voor uitbreiding Strand Zuid of wellicht de ondertunneling voor het vrachtverkeer ten behoeve van evenementen RAI?

Conny Bonnier

Ze zijn echt niet allemaal onveilig maar staan inderdaad soms in de weg. En er is een tekort om groen te stoken. Bij de A’ veenseweg oprit naar A10. Alle bomen weg lijkt nu wel een achterbuurt. Alles heeft met geld te maken.