skip to main content

MaaS staat voor ‘Mobility as a Service’. De gemeente wil met deze dienst een goed alternatief bieden voor het bezit van een eigen auto. Doel van de MaaS-dienst is om zo de verkeersdruk beter te spreiden en bij te dragen aan een beter en duurzaam bereikbare stad. Het consortium Over Morgen, Amber en Radiuz is als meest geschikte partner uit de selectieronde gekomen. Na afloop van de bezwaarperiode zal de gemeente de onderhandeling starten met het consortium voor de specifieke invulling van de MaaS-dienst die vanaf 2020 in Zuidas te gebruiken moet zijn.

Bekijk hier wat MaaS is

Eén platform

Met een MaaS-dienst kun je via één platform, bijvoorbeeld een app, je hele reis (met de auto, fiets, deelmobiliteit en het openbaar vervoer) plannen, reserveren, boeken en betalen. Ook zorgt dit platform voor persoonlijk reisadvies en een gemakkelijke overstap tussen verschillende vervoermiddelen. Bovendien kunnen nieuwe vormen van mobiliteit, zoals deelfietsen, deelscooters, deelauto’s en (deel)taxi’s gemakkelijk aan het systeem worden toegevoegd.

Landelijk programma

Amsterdam is samen met de Vervoerregio Amsterdam onderdeel van een landelijk programma om in zeven regio’s in Nederland MaaS-diensten te laten ontstaan. Zuidas is er een van. Werkgeversvereniging ORAM en diverse grote (internationale) werkgevers in en om Zuidas hebben aangegeven bereid te zijn zo’n MaaS-dienst te willen aanbieden aan hun medewerkers. De gemeente wil zo eerst starten op de zakelijke markt van Zuidas, waarna de dienst uitgebreid kan worden naar bijvoorbeeld andere delen van de stad.

Geef uw mening

peter

Kijkt u vooral eens naar de app citymapper dat zal heel leerzaam zijn.

Gerelateerde artikelen

wonen

Hoe blijft de noordkant van Verdi straks bereikbaar?

Bewoners maken zich zorgen over de bereikbaarheid van het noordelijk deel van Verdi, dat we gaan ontwikkelen. Ze zijn bang dat het gebied tussen de Schinkel en de Amstelveenseweg te druk wordt. Antwoorden op de vier meest gestelde vragen.
reizen
2

Onderzoek naar mobiliteit in coronatijd

Hoe reist u nu van en naar Zuidas? Of reist u nu even niet? We voeren een mobiliteitsonderzoek uit om te weten te komen of we maatregelen moeten nemen om Zuidas coronaproof bereikbaar te houden of te maken. Daar hebben we u bij nodig.
wonen
11

216 sociale huurappartementen voor starters

Woningcorporatie De Key gaat een woontoren met 216 startersappartementen realiseren. Het zijn de eerste van 2.700 woningen die de komende jaren worden gebouwd nabij de VU. De oplevering van de startersappartementen staat gepland voor 2024.
Meer artikelen