skip to main content
De ondersteuners van zorgverleners in beeld

Medewerkers van patiëntvoorzieningen maken een bed op voor een toekomstige (corona)patiënt.

Het zijn medewerkers van het facilitair bedrijf, maar bijvoorbeeld ook mensen die pastorale en geestelijke bijstand verlenen. De uitbraak van het coronavirus leidde er niet alleen toe dat tijdens de piek alle IC-bedden van het academische ziekenhuis bezet waren en zorgverleners op de top van hun vermogen moesten presteren. Die inzet gold ook voor deze medewerkers op de achtergrond. Zij maken het werk van de zorgverleners mogelijk.

Operaties uitgesteld

In Amsterdam UMC, locatie VUmc, is een aantal zorgafdelingen in de kliniek ingericht als COVID-afdeling. Op de Spoedeisende Hulp komen patiënten met acute ademhalingsproblemen binnen. Poliklinische afspraken en geplande operaties zijn uitgesteld. Het merendeel van de werkzaamheden in het ziekenhuis staat in directe of indirecte relatie tot het behandelen en verzorgen van coronapatiënten.

Kelderverdieping

Fotograaf Jan Vonk bracht een aantal ondersteuners in beeld die op de kelderverdieping werken, letterlijk de basis van locatie VUmc. De foto’s zijn gemaakt vlak vóór de uitbraak van het virus, maar geven een realistisch beeld van de huidige werkzaamheden.

Technisch medewerkers controleren een van de vele stoomketels die het hele ziekenhuis van stoom voorzien. Stoom wordt onder andere gebruikt voor sterilisatie. Momenteel worden de isolatiejassen gesteriliseerd, waardoor zij kunnen worden hergebruikt. Het sterilisatieteam draait dan ook vele overuren.
Een transportmedewerker vervoert textiel (schone lakens, washandjes etc.) naar de zorgafdelingen. Op dit moment maken hij en zijn collega’s vaker een ritje naar de IC en de COVID-afdelingen.
In de kapel komen meer bezoekers dan gewoonlijk voor een moment van rust, meditatie of een gesprek met een geestelijk verzorger.
Een medewerker van de goederenontvangst haast zich om binnengekomen persoonlijke beschermingsmiddelen het ziekenhuis in te krijgen. Zijn logistiekcollega’s zullen ze onder de kritieke afdelingen verdelen.
Technisch medewerkers monitoren op afstand de zuurstofinstallaties die de beademingsapparatuur van zuurstof voorzien. Als er meer dan gebruikelijk wordt beademd, zal meer controle vereist zijn.

Geef uw mening

Oetze

Mooi werk dat gedaan word ga zo door