skip to main content
Potjes om goede ideeën voor Zuidas te realiseren

Onder het motto ‘u weet als bewoner wat goed is voor een buurt’, heeft de gemeente een bedrag van 100.000 euro beschikbaar gesteld voor initiatieven in Zuidas en Buitenveldert. Hierbij zijn alle ideeën, zowel groot als klein, welkom. Bewoners, ondernemers en organisaties kunnen in de hele maand juni 2020 plannen indienen via deze site. Tot en met 10 juli 2020 kan iedereen de ingediende plannen van ‘likes’ voorzien. De plannen met minimaal 50 likes gaan door naar de volgende ronde, de 5 plannen met de meeste likes gaan (mits haalbaar) direct door naar de finaleronde.

Haalbaarheid

Daarna volgt, samen met de initiatiefnemer, verdere uitwerking van de plannen die bovendien op haalbaarheid worden getoetst. Zo moet een plan natuurlijk passen binnen de landelijke en gemeentelijke wet- en regelgeving. Daarnaast moet een plan ook aan de budgettaire vereisten voldoet. In september 2020 komen maximaal 25 plannen online. Een maand later, in oktober, kan iedere buurtbewoner van 12 jaar en ouder de € 100.000,- over de plannen verdelen. Dit kan zowel off- als online. De meest populaire initiatieven worden vervolgens uitgevoerd.

Stem van Zuid

Ook de Stadsdeelcommissie van Zuid wil graag weten welke interessante ideeën en plannen er leven bij de bewoners en ondernemers in het stadsdeel, waaronder dus Zuidas. Als u een goed idee heeft, kunt u dat op Stemvanzuid.nl plaatsen. Daarna is het de bedoeling dat u andere buurtbewoners uitnodigt en enthousiasmeert om op het plan te stemmen. Na 30 dagen wordt gekeken welk voorstel de meeste stemmen heeft behaald. Dit voorstel komt op de agenda gezet van de stadsdeelcommissie, die het plan bespreekt en kijkt hoe het uitgevoerd kan worden. Heeft uw plan nét niet genoeg stemmen gekregen voor de eerste plaats, dan kunt u de volgende dertig dagen weer meedoen. Dit kan tot maximaal drie keer.

Fonds voor Zuid

Tot slot kunt u met uw initiatief terecht bij het Fonds van Zuid, een initiatief van Stichting Mensen Maken Amsterdam. Dit fonds ondersteunt kleinschalige buurtinitiatieven die als doel hebben om onder meer Zuidas mooier, groener, veiliger, kleurrijker of schoner te maken. Denk aan projecten waar buurtbewoners actief bij betrokken zijn, die mensen met elkaar verbinden en die de saamhorigheid in de buurt vergroten. Iedereen kan op een makkelijke manier een projectidee indienen aan de hand van een aantal criteria. Geen ingewikkelde procedures, geen hoge eisen. Voor deze periode kunt u nog tot 10 juni 2020 uw plan aankaarten. Beetje kort dag? Geen nood, elke maand is er een nieuwe aanvraagronde.

Geef uw mening

Dhr. mr R.J. Taling

Wanneer kunnen er ideeën worden ingebracht voor de herinrichting van de Gustav Mahlerlaan tussen de Beethovenstraat en de Parnassusweg. Het bestaat nu uit drie rijbanen door de uitvoegstroken. Verwijder die en plaats bomen en struiken. Vervang de parkeerplaatsen door groen. Parkeren kan in de garages. Herstel de mooie natuurstenen trottoirs. Vervang de fietsenrekken op de trottoirs door groen. Parkeren van de fiets kan ook in de speciale daartoe aangelegde garages. Tot slot: vervang het groen voor station Zuid door lang bloeiende heesters en struiken (zie de tuin van Circle). 6 Weken per jaar staan de bollen in bloei en de overige 9 maanden is er slecht bijgehouden gras. Niet goed voor de internationale uitstraling. Groen brengt de mens rust en koelt de stad.

Renske van Bers

Beste RJ Staling, mooi idee! U kunt ze nu al aankaarten bij één van de drie bovenstaande partijen. Groet, Renske Zuidas.nl

Hans Hiep

Vooropgesteld, ik ben niet geheel en al op de hoogte van de activiteiten van de afdeling "informatie" van de Zuidas. Voorstel: Een heel eenvoudige plattegrond van de Zuidas, elk gebouw krijgt een cijfer. Van elk gebouw , het cijfer, de naam en de naam van de architect. Hiervan een APP ontwerpen. De kunst is om de APP zo eenvoudig mogelijk te houden. In een later stadium zou het misschien mogelijk zijn de APP te vertalen naar fysieke borden op de Zuidas. Doel: architectuurwandelingen te vergemakkelijken.

Renske van Bers

Beste Hans, mooi idee. Ik vraag na of zoiets al bestaat. Voor uitvoering is het alleen niet voldoende om dit idee hier te delen. Wellicht kunt u even op de sites kijken die in het artikel genoemd worden. Succes! Groet, Renske Zuidas.nl