skip to main content
Filmpje: wat zijn de plannen voor woningen in Verdi?

In het filmpje hieronder laten we zien hoe het gebied eruit kan komen te zien en lichten we het concept-stedenbouwkundig plan toe. Belangrijk onderdeel van het plan is de verplaatsing, stapeling en uitbreiding van de Sporthallen Zuid. Hierdoor ontstaat in het oostelijk deel ruimte voor het realiseren van een nieuwe woonwijk van ongeveer 600 woningen, maar ook ruimte voor groen, nieuwe langzame verkeersverbindingen en voorzieningen. Zo ontstaat een groene en prettig leefbare woonwijk. In het westelijk deel ligt de nadruk op sport, recreatie, groen en water. Het is onze ambitie om het toekomstige ‘tenniseiland Sportpark Zuid’ groener te maken en beter te verbinden met de omgeving.

‘Deelgebied 2’

Het concept-stedenbouwkundig plan gaat specifiek over het ‘deelgebied 2’ in Verdi (zie het kaartje hieronder). Het volledige gebied Verdi ligt tussen De Nieuwe Meer, het Boeierspad, de Amstelveenseweg en het Olympisch Stadion. De uitgangspunten voor Verdi zijn verbinden, verdichten en vergroenen. In juli 2019 is hiervoor de projectnota vastgesteld. Voor deelgebied 2 werken we nu aan de investeringsnota, waarin we de vastgestelde ontwikkelrichting concreet uitwerken naar een stedenbouwkundig plan.

Kaartje

Hoe nu verder?

Een aanvraag voor de vernieuwing van de sporthallen Zuid wordt naar verwachting eind dit jaar besproken in de gemeenteraad. Parallel hieraan wordt de concept-investeringsnota deelplan 2 in het najaar van 2020 ter inzage gelegd, zodat de realisatie van het plan en daarmee de door Amsterdam gewenste woningbouw snel opgepakt kan worden. Dit is het moment waarop u formeel een zienswijze kunt indienen. Tijdens de terinzagelegging zullen wij ook een (online) informatiemoment organiseren. Wij laten u tijdig weten wanneer dit allemaal precies gebeurt.

Jachthavengebied Verdi

Zodra de genoemde besluiten voor deelplan 2 zijn genomen, kunnen we meer tijd steken in de ontwikkeling van de rest van Verdi, zoals het Jachthavengebied. We verwachten deze planvorming aan het begin van 2021 weer op te pakken. Daar hoort u tegen die tijd uiteraard meer over. Voor nu zijn we in ieder geval heel benieuwd naar uw reactie op het plan voor deelgebied 2, zoals uitgelegd in het filmpje. U kunt uw mening achterlaten onder dit artikel of contact opnemen met het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum: 0800-5065 of contact@zuidas.nl.

Geef uw mening

Roland Postma?

Filmpje is weg?

Annick | Amsterdam Zuidas

Beste Roland, Excuus, ging iets mis. We hebben het weer toegevoegd.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Er schijnt een storing te zijn. Het filmpje wordt zo snel mogelijk weer teruggeplastst.

Cavalcanti-Otte

Mooi filmpje, helder en duidelijk uitgelegd. Naast dat het goed is dat er woningen komen maken we ons als bewoners van de Fred Roeskestraat zorgen over de kruising van de Amstelveenseweg. Deze weg en het kruispunt zijn nu al erg druk, zowel met auto's als met fietsers. Deze druk zal enorm toenemen. Wat wordt hieraan gedaan?

arthur goulooze

goed bezig, duurt nog wel erg lang!

Joke Duismann

Mooi filmpje, het wordt wennen aan een volgebouwde buurt. Ik mis de echte vergroening in het verhaal, er zijn de afgelopen jaren al veel bomen verwijderd en helaas niet vervangen. Daar wachten we nog steeds op. Naast deze verschraling zie ik geen echte vergroening in het Verdi 2 plan. Eerder is mijn zorg dat veel bestaande groen alsnog verdwijnt en nieuw groen (bomen!) in verhouding mondjesmaat wordt teruggeplaatst. Een 2e kritisch punt is de mobiliteit en veiligheid. Nu al is door de komst van het hotel het parkeren op straat enorm toegenomen als ook de veiligheid afgenomen, ook vanwege een enorme toename van autodiefstallen. Hoe worden de verkeersstromen in de niet veranderende infrastructuur qua capaciteit geregeld? Geeft dit niet ook meer onveilige verkeerssituaties? Ook in samenhang met het bouwverkeer van de diverse bouwprojecten. Graag uw aandacht voor deze punten!

Marlies | Zuidas

Wij merken dat er veel vragen leven over de thema's vergroenen en mobiliteit. In de investeringsnota, die naar verwachting dit najaar openbaar wordt gemaakt, kunt u het volledige plan voor deelgebied 2 lezen. Daarin worden ook de thema's groen en mobiliteit uitgewerkt. Voor verdere vragen hierover (en over andere onderwerpen) organiseren wij tegen die tijd een (online) spreekuur.

Nina

Zijn er in het gebied straks ook betaalbare koopwoningen beschikbaar? En met betaalbaar bedoel ik betaalbaar voor eenpersoons huishoudens met een modaal inkomen?

Marlies | Zuidas

Beste Nina, de woningen op deze plek komen er pas over een aantal jaar. Het is nu nog niet duidelijk of en in welk segment er koopwoningen komen. Deze specifieke informatie komt later. Houd onze website dus goed in de gaten!

Mike Pieters

Geweldig filmpje, dank voor jullie update. Stedenbouwkundig prachtig in elkaar! Kan niet wachten op de volgende update met aan het woord de landschapsarchitect

Julius Taminiau

Het valt me op dat vooral de lastige punten zoals "ontsluiting" en "groenvoorzieningen" worden vermeden in het verhaal. Dat komt niet zo positief over en kan argwaan opwekken. Graag zou ik u daarom willen verzoeken om hier serieus op in te gaan en eventueel standpunten duidelijk te weergeven waarom ergens voor is gekozen.

Roos Bouterse

Roos Bouterse Allereerst dank voor de informatie en de duidelijkheid van de video. Meer ruimte voor het thema ‘ vergroening ‘ is een lovenswaardig streven.

Marijke Verdult

Beste ontwikkelaars, ja, het filmpje ziet er goed uit en ik zie heel veel positieve dingen zoals 40 % sociale huur en 40 % midden huur. Geweldig vind ik dat. Ook ik heb gepleit voor rust en groen en het niet helemaal strak volbouwen met hoogbouw. Variatie in bouwstijl, hoogte en diepte met veel groen ertussen lijkt me mooi. Een groot binnen zwembad voor onze buurt lijkt me echt fantastisch, dat ontberen we nog in dit deel van Zuid. Geen Ballenbak of Binnenspeeltuin en zeker niet teveel (dure) horeca. Dat hebben we meer dan genoeg aan het Stadionplein en Amstelveenseweg etc. Verder hoop ik niet dat zowel bouwen aan Verdi als het Havenstraat Kwartier, waar ik precies tussenin woon, de bereikbaarheid en veiligheid in het geding brengt. Misschien moeten er meer bruggetjes komen met ontsluiting voor fietser en wandelaars, want het Piet Kranenberg pad is nu op sommige momenten per dag al enorm druk. Vraag, wat gebeurt er met de tennisbanen in de buurt van sporthallen Zuid en met de jachthavens? Ik hoop dat die ongemoeid blijven. Dat hele gebied van het Jollenpad, Tjotterspad en Boeienpad is een fantastisch mooi rafelrandje van Zuid, zo schurend tegen de Nieuwe Meer en Amsterdamse Bos aan. Afblijven zou ik zeggen. Laatste punt, het lijkt me logisch en noodzakelijk dat bewoners van Verdi, hun auto's, scooters, fietsen en motoren onder de appartementen moeten parkeren (net zoals wij in het Olympisch Kwartier) Het liefst zag ik ook voor bezoekers van Verdi en van de sportaccommodaties, een grote, betaalbare parkeergarage net zoals die er is onder het Olympisch Stadion. Laten we dat blik eens wat meer uit het straatbeeld weren, dan kunnen daar de hoognodige bomen geplant worden die nodig zijn voor de beloofde vergroening. Succes en vriendelijke groet, Marijke

Babette Warendorf

Beste Marlies, zoals eerder en door anderen al aangegeven zijn er geen mogelijkheden in deze buurt om recreatief of competitief te zwemmen in een BINNENzwembad. Het dichtsbijzijnde bad is het Mirandabad (20min fietsen) of Mercatorbad (ook 20min fietsen). De Nieuwe Meer is een prettige zwemplek van mei t/m augustus, maar de rest van het jaar zijn er geen andere opties. Er is dus weldegelijk vraag naar een openbaar zwembad (geen privézwembad zoals in de complexen tegenover het Olympisch Stadion). Ik hoor graag hoe we in aanmerking komen voor de stadsbrede norm, wat dat ook moge betekenen. Alvast veel dank!

Matia

Beste Malies, redactie, Je schrijft: voor recreatief zwemmen zijn in de buurt wel mogelijkheden....... kun jij mij vertellen waar dan? Op niveau zwembad bedoel ik namelijk. En ik kan de Nieuwe Meer geen openbare zwemlocatie year round noemen. Dat is alleen bij en mooi weer en bovendien zonder toezicht. Dus staat niet in vergelijk met een zwembad. Blijft staan de vraag WAAROM een zwembad geen deel uitmaakt in het plan Verdi. Daar komt maar geen antwoord op. Er is zo te lezen erg veel vraag naar. Maar men wordt niet gehoord.

Marlies | Zuidas

Een zwembad maakt helaas geen deel uit van het plan voor Verdi. Voor dit soort voorzieningen geldt een stadsbrede norm. Op basis hiervan wordt Verdi niet aangemerkt voor een nieuw zwembad. Voor recreatief zwemmen zijn in de buurt wel mogelijkheden. Ook wordt De Nieuwe Meer steeds vaker als (mooi weer-) zwemlocatie gebruikt.

T. Sint

Dat punt over dat zwembad is al (veel) eerder langs gekomen. Een heel goed idee volgens mij. Nu Sporthal Zuid er nog moet komen en zo te zien behoorlijk groot is zou je denken: kan dat zwembad daar geen onderdeel van zijn?

Maria

Marijke, ik weet niet of ontwikkelaars dit mee lezen. Jouw punten horen zeker thuis bij de volgende inspraak mogelijkheid die zich gaat voordoen. En absolute must voor deze kant van de stad: een zwembad !!

Bonnier

Ziet er zeer aantrekkelijk uit. Lijkt mij geweldig om daar te wonen.

R. de Lavalette

we hebben een idee nodig hoe de huizen er uit gaan zien.

Fred

Heb zeker belangstelling aan het soort appartementen die er gaan komen , Mooi gebied om te gaan wonen over 2jr

Aron

Wauw, prachtige volumes. Die zag ik niet aankomen! Ben groot fan van gestapelde sportvelden. Wat ik wel zonde vind is dat de blokken door hun vorm niet meer duidelijke zichtlijnen geven. Je krijgt een campusgevoel terwijl je juist meer een stadsblokgevoel zou willen. Grotere zichtlijnen in de groenruimte doet deze groter ogen, ook al verschilt het op papier niet in grootte. Ik zou liever een centraal groengebied zien (een soort park) voor de buurt dan allerlei kleine stukjes verbonden groen waar je je net niet in een park waant maar in iemands voortuin. Misschien dat er gekeken moet worden naar wat lagere dichte stads blokken met enkele kleine torentjes erop zodat het bouwvolume hetzelfde blijft maar er wel een echt buurtpark zou kunnen komen. Het verschil tussen nieuw groen en bestaand groen vind ik persoonlijk weinig relevant in dit gebied zolang de eindinrichting maar hoogwaardig(!) groen is. We bouwen immers voor de toekomst.

Claudia

Aron, Je beschrijft het heel goed en ik onderschrijf jouw boodschap volledig.

Henriette

Twee zorgen: - de mobiliteit (is vanaf begin op inspraakavonden een punt geweest maar ik zie niet dan men hier iets mee gedaan heeft) - vergroening/ ontgroening. De afgelopen jaren zijn veel bomen verdwenen aan IJsbaanpad en langs de ring. Voorstel om eerst deze bomen in het gebied terug te plaatsen en dan pas weer met nieuwe plannen te beginnen. Voordat we over vergroening kunnen praten moeten we eerst de ontgroening compenseren.

Babette

Bedankt voor de heldere video. Ik ben het eens met de onderstaande reacties over het verdwijnende groen. Het is niet duidelijk hoeveel en waar er groen in de plaats komt. Daarnaast wil ik graag een verzoek doen voor een openbaar zwembad in Sporthallen Zuid. In deze buurt is geen openbare, indoor zwemvoorziening, maar er komen veel nieuwe bewoners bij. Naast de 500-600 woningen in het Verdi gebied, staan er ook 2000 woningen gepland in het gebied van de tram remise. Het Verdi gebied is al een hoogwaardig sportpark, maar een openbaar zwembad is één van de weinige voorzieningen die missen.

Sander

Het blijft onduidelijk hoe men de extra verkeersstromen (en in het bijzonder de bijbehorende extra auto's) denkt kwijt te kunnen in het gebied... Ontsluiting is nu al moeizaam en met diverse bouwprojecten tegelijkertijd voorzie ik een toenemend aantal verkeersproblemen. Verder geldt dat de komst van het hotel al verder druk op parkeergelegenheid heeft gebracht - hoe moet dit als de sporthallen en bijbehorende parkeerplaats veranderen in woningen?

Fred van Ommeren

Ik denk dat die 30 km/uur al wat rust brengt in het verkeer. En de verkeersdrukte is natuurlijk met name afhankelijk van de hoeveelheid parkeerplaatsen er in de nieuwe wijk komen. Daar heb ik nog niets over gelezen. Ik vind het geheel - Verdi - overigens een mooi plan en deze woningen zijn hard nodig in Amsterdam (en de mix van soorten woningen zijn goed).

Yvonne de Boer

Goede duidelijke promo film en goed interview met belanghebbende bewoners, oplettendheid is en blijft geboden dus. Op naar volgende inspraak??

Stella

Dag Marlies, Wat voor woningen worden er ontwikkeld en hoe kan men zich daarvoor inschrijven? Hartelijke groet!

Marlies | Zuidas

Dag Stella, we gaan uit van 40% sociale huur, 40% middeldure huur en 20% vrije sector. In al deze segmenten is ruimte voor variatie in type en omvang van de woningen voor verschillende doelgroepen. De woningen zullen naar verwachting pas over enkele jaren gerealiseerd worden. Het is daarom dus nog niet bekend door welke partijen de woningen verkocht of verhuurd worden. De sociale huurwoningen worden naar verwachting via woningnet toegewezen.

jaap veldhoen

L.S. In Deelplan 2 zal vergroening plaatsvinden. Daar is niets van terug te zien in de plannen. Al het groen wat nu te zien is op de plattegrond en in het filmpje is reeds bestaand groen. Er is niets aan toegevoegd! Hoe kan dat?!