skip to main content
Nieuwe landmark tussen EMA en Van der Valk

Het duurt nog even, maar opnieuw gaan we een blikvanger toevoegen langs de snelweg en het spoor. Een gebouw dat architectonisch fundamenteel afwijkt van wat er al staat. ‘We streven naar een aangename diversiteit aan architectonische vormen’, zegt Jaap Brouwer, senior stedenbouwkundig ontwerper. ‘Anders dus dan de Cross Towers waarin EY kantoor houdt, anders dan het EMA-kantoor en anders dan het prachtige hoogstandje dat het Van der Valk concern heeft neergezet.’ Het nieuwe gebouw belooft een toren te worden van 85 meter hoog, die zich desondanks onderscheidt door de breedte: het gebouw krijgt een langwerpige vorm. Het hoge deel ligt wat van de A10 af, waardoor er ruimte ontstaat voor laagbouw (18 meter hoog). ‘Welke invulling het gebouw precies krijgt, hangt af van de behoefte van de markt en de creativiteit van de partijen die zich inschrijven om de kavel te ontwikkelen’, zegt Brouwer.

Zicht richting stad

Maar er is al wel zeer gedegen nagedacht over invulling van de kavel – ook bekend als ‘kavel 13’. De hoogbouw krijgt optimaal zicht richting de stad, zonder het EMA-personeel zijn uitzicht te ontnemen. Logistieke afhandeling gebeurt, net als nu al in de Cross Towers van EY, via de ventweg langs de A10 – Spoorslag geheten. Hierlangs vindt de bevoorrading van het gebouw plaats. Ook komt hier de inrit naar een vermoedelijk tweelaagse ondergrondse parkeergarage. Bijzonder is dat in deze garage al parkeerplaatsen zijn gereserveerd voor EMA. Vanwege de noodzakelijk razendsnelle bouw van het EMA-kantoor was er geen tijd voor de aanleg van een eigen parkeerkelder.

Publieksfuncties

Terwijl deze functies zich zo veel mogelijk aan het oog onttrekken, moet het nieuwe gebouw de Domenico Scarlattilaan juist verder tot leven brengen. Met de komst van EMA en Van der Valk is deze ontwikkeling al in gang gezet. ‘Rondom het EMA-kantoor hebben we flink geïnvesteerd in de openbare ruimte’, zegt Brouwer. ‘Het nieuwe gebouw zal daarmee een goede verbinding maken. Daarnaast krijgt de begane grond van het gebouw geen kantoor- maar publieksfuncties. Zoals kleinschalige bedrijvigheid en horeca. De bovenbouw van het nieuwe gebouw doet iets met de stad, de onderbouw iets met de straat’, zo vat Brouwer de filosofie samen.

Aanpassingen bestemmingsplan

Houdt Brouwer zich bezig met de stedenbouwkundige kant van deze ontwikkeling, Amanda van Buuren is er als jurist bij betrokken. En ook vanuit die discipline is ‘kavel 13’ een bijzonder project. In 2016 is een bestemmingsplan voor het hele gebied (het zogeheten deelgebied Vivaldi) vastgesteld, waarop nu enkele aanpassingen gedaan moeten worden. Ook op het bestemmingsplan voor deze kavel. Van Buuren: ‘Op kavel 13 was een invulling met een gemengd programma van 30.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak al mogelijk vanuit het bestemmingsplan uit 2016. Een belangrijke aanpassing ten opzichte van dat bestemmingsplan is dat we 20.000  vierkante meter bruto vloeroppervlak meer aan kantoorfunctie mogelijk maken dan waar we destijds vanuit gingen. Op deze wijziging is inspraak mogelijk.’ Als het goed is, kan dat vanaf eind oktober 2020. Hierover zullen we nader berichten. Als alles volgens planning verloopt, kan het bestemmingsplan rond februari/maart 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Daarna gaat het voorbereidende werk door, maar de bouw zelf zal niet eerder beginnen dan in 2024. Er is namelijk meer spektakel onderweg in het gebied, met de bouw van een houten kantoortoren, die naar verwachting gerealiseerd wordt vanaf 2022.

Op de kavel staan tijdelijk 11 platanen. Ze komen van de Beethovenstraat

Groene daken en zonnepanelen

Tot slot komen in het bestemmingsplan voor kavel 13 regels te staan over duurzaamheid. ‘Meestal doen we dat in de zogeheten bouwenvelop: een document met regels dat we meegeven wanneer we ontwikkelaars uitnodigen om mee te doen aan de aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling van een kavel. Nu leggen we een aantal duurzaamheidsverplichtingen al vast in een zogeheten ‘bestemmingsplan verbrede reikwijdte’. Zo moet het gebouw ten minste voldoen aan het duurzaamheidscertificaat Breeam Excellent. Verder staan er onder meer eisen in over inpandige afvalinzameling, groene daken en zonnepanelen.’

Meer ontwikkelingen

Brouwer denkt dat het deelgebied Vivaldi straks veel meer integraal onderdeel van Zuidas zal zijn dan nu het geval is. ‘Er komt nog zo veel aan. De houten kantoortoren, die je vanaf de Parnassusweg kunt zien als je de Gustav Mahlerlaan in kijkt. En de kindvriendelijke woonbuurt Ravel, in het verlengde van de Mahlerlaan. Deze ontwikkelingen gaan het karakter van dit deel van de Zuidas echt veranderen.’

Geef uw mening

Sibrand Gratama

Weliswaar stelt Schiphol nog altijd beperkingen aan de bouwhoogtes op de Zuidas, maar we moeten er ook niet al te rigide mee omgaan. Zeker in de oostflank van de Zuidas zijn grotere bouwhoogtes mogelijk. Ik pleit voor meer gelaagdheid, door tussen de overheersende 80/90 meter blokken ook eens ranke accenten te realiseren, tot ca. 115 of 120 meter hoogte, hetgeen best kan volgens de richtlijnen (normen aanvliegroutes). Ooit lag er zelfs een plan van 145 meter (hoteltoren Rai nr. 1, jaren 90). Die hoogtedynamiek zou binnen de nagestreefde bouwdichtheid veel meer lucht en transparantie geven, mooiere zichtlijnen (zowel naar als vanuit de gebouwen), meer allure en vooral ook meer ruimte voor groene invullingen op maaiveld en op de plinten. Doodzonde om de boel helemaal dicht te gaan zetten met vooral brede blokken met vrijwel dezelfde hoogte. Met alleen diversiteit in materialen en geveldetails kom je er niet!

Fred van Ommeren

Zuidas is van een andere orde dan andere kantoorgebieden. Net als voor de concentratie van winkels geldt in de Amsterdamse binnenstad. Op de Zuidas is behoefte aan concentratie van dit soort panden. Dit soort gebieden stimuleren hun eigen ontwikkeling door het hoge niveau van (internationale) bedrijfsfuncties en de nabijheid van een luchtvaart- en treinknooppunt. Dat heeft niets met thuiswerken te maken, dat m.n. voor routinematig werk mogelijk is.

Harvey

Wat geestig dat iedereen nu al weet dat we nooit meer in kantoren gaan werken, omdat we nu 6 maanden thuis zitten. Kristallen bol? De statistieken bij eerdere pandemieën zijn duidelijk: mensen hebben een korte termijn geheugen en pakken hun leven als vanouds (met wat kleine aanpassingen) snel weer op. Zelfs als we 1 dag in de week gaan thuiswerken blijft er enorm tekort aan kantoren. Alleen maar goed dat we daar verder in gaan. Woningbouwplannen zijn er genoeg. Duurt alleen te lang, door oeverloos overleg en procedures. Laten we daar wat aan doen om de woningnood op te lossen. Geen kantoren meer bouwen maakt de economie alleen maar kapot.

Hein

Nog meer kantoren?!? Waanzin...

J.Homan

Als er Inderdaad geen toekomstige vraag meer is naar nieuwe kantoorruimte op de Zuidas ten gevolge van het voortaan strucureel massaal thuiswerken door kantoorpersoneel dan zijn de ontwikkelaars Breevast ( kavel 13 , 30.000m2) en NSI („houten“ toren 22..000m2 ) nog flexibel genoeg om de bouw van deze kantoren te cancellen en alsnog een ander invulling ( waarschijnlijk in duurdere appartementen gezien de grondprijs) te realiseren. Een verandering zal natuurlijk wel de doorlooptijd flink verlengen maar deze partijen hebben natuurlijk ook geen behoefte aan het neerzetten van permanent leegstaande kantoren , waarbij ik las dat alleen NSI voor die 86 meter hoge toren van hout al uitgaat van bouwprijs exclusief . grond van 80 a 90 miljoen !

Piet

Breevast is op dit moment niet betrokken bij kavel 13, de ontwikkelaar moet nog geselecteerd worden, zo staat er in dit artikel.

Arthur

Erg eens met Fred ! Zoveelste leegstand kantoorgebouw? WONINGEN HEBBEN WE NODIG!

Fred

Wordt allemaal fraai verkocht aan de bevolking ,maar wordt het in werkelijheid ook zo afgeleverd .? Hoge kantoren zijn eigenlijk niet meer nodig nu men thuis werkt , kijk naar de Zuidas ,staat voorlopig allemaal leeg, Bouw dan wat creatiefs met mooie appartementen , daar is veel vraag naar , gemeente ga nog eens nadenken,is moeilijk maar probeer het , Succes

Aron

We zijn hier ook benieuwd naar Breevast-toren in Vivaldi waar al eens enkele plaatjes van naarbuiten zijn gekomen ;) Hij stond zelfs stiekem afgebeeld op de Ravel-video's. Waarom laat die zo lang op zich wachten? Plan zag er jaren geleden al prima uit.

Lisa l Zuidas

Dag Aron, het tempo wordt door de ontwikkelaar bepaald. Breevast gaat erover wanneer het plan klaar is om (opnieuw) te delen met de buitenwereld.

Roland

Is er geen plaatje beschikbaar? Op de pagina van Hoogbouw-Tall Buildings staat een foto van een wokkelvormige toren. Klopt dat?

Lisa l Zuidas

Het klopt dat er nog geen ontwerp is voor het gebouw. Het is de bedoeling de kavel op de markt te brengen door middel van een tender. Inschrijvers bepalen vervolgens hoe het gebouw eruit komt te zien.

Aron

Roland, die wokkeltoren staat in Doebai. Het enige wat van deze kavel bekend is is het volume zoals deze op maquettes is weergegeven. Google 'vivaldi maquette ema' en dan zie je hem. Maar ik ga ervan uit dat die maquette van het oude bestemmingsplan is en het nieuwe gebouw dus breder en meer schijfvormig (zoals bijvoorbeeld The George) dan torenvormig zal zijn.