skip to main content
200 meningen over de Wielingenstraat

Tussen 17 augustus en 6 september konden bewoners en weggebruikers een digitale enquĂȘte invullen over de Wielingenstraat, zodat wij de wensen in kaart kunnen brengen. Rond de 200 mensen gaven hun mening. Wat opviel is dat mensen veel kansen zien voor een verbetering van de verkeersveiligheid. Specifiek vertaalde dit zich bijvoorbeeld in de wens van een vrijliggend fietspad. Ook aan de oversteekplaatsen moet wat gebeuren; deze worden over het algemeen niet als veilig ervaren. Een ander thema dat vaak genoemd werd, is het vergroenen van de straat.

Verder analyseren

We gaan de resultaten nu verder analyseren en kijken hoe we de inbreng van de buurt zo goed mogelijk in het ontwerp kunnen verwerken. Hierbij zijn we natuurlijk ook aan diverse beleidskaders, wettelijke voorschriften en richtlijnen gebonden. In het voorjaar van 2021 verwachten we een voorlopig ontwerp gereed te hebben dat we aan de buurt zullen voorleggen.

Geef uw mening