skip to main content
Bestemmingsplanprocedure voor houten gebouw en kavel langs A10

In 2016 is voor heel deelgebied Vivaldi (zie kaartje) een bestemmingsplan vastgesteld (pdf). Daarin werd de aanwezige bebouwing en het gebruik van de gebouwen in het gebied vastgelegd. Dit bestemmingsplan maakte geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk, behalve op drie kavels langs de A10. Daarvan zijn twee ontwikkelingen inmiddels gerealiseerd: het kantoor van EMA en Van der Valk Hotel Zuidas. Nu hebben we ook de laatste kavel in deze A10-strook uitgewerkt. Hiermee wordt de strook langs de A10 compleet gemaakt.

Kavel 13

Het kantoor op deze kavel – ook bekend als kavel 13 – krijgt een maximale bouwhoogte van 85 meter en 30.0000 vierkante meter bruto vloeroppervlak, zoals destijds opgenomen in het bestemmingsplan van Vivaldi. Het ontwerpbestemmingsplan dat we naar verwachting eind november publiceren, maakt het mogelijk om meer vierkante meters kantoor te maken dan in het bestemmingsplan van 2016 was bedacht. De publieke voorzieningen zijn alleen voor de plint van het gebouw gereserveerd. En de onderbouw van het gebouw (die aan de kant van de A10 komt) krijgt een toegestane bouwhoogte van 18 meter in plaats van 10 meter. Op deze punten wijken we dus af van het bestaande bestemmingsplan. Dat maakt het noodzakelijk om voor deze kavel een nieuw bestemmingsplan te maken.

Artist impression van het houten gebouw

Houten kantoorgebouw

Een tweede wijziging van het bestemmingsplan Vivaldi van 2016 heeft te maken met het plan van kantorenbelegger NSI om op de hoek van de Antonio Vivaldistraat en Domenico Scarlattilaan een duurzaam, gedeeltelijk houten kantoorgebouw te realiseren. De bouwhoogte bedraagt 86 meter en het bouwprogramma maximaal 22.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak. Op de begane grond zijn een café, restaurant, flexwerkplekken of sportvoorziening mogelijk. Daarnaast wordt direct aan de oostzijde van het toekomstige houten gebouw een (tijdelijke) oplossing voor het parkeren van fietsen en scooters gerealiseerd, met de mogelijkheid om hierin soortgelijke kleinschalige functies te realiseren. Deze ontwikkeling is ook onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan.

Op de kavel staan tijdelijk 11 platanen. Ze komen van de Beethovenstraat

Zienswijzen

De naam van het plan dat ter inzage komt te liggen luidt ‘Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Vivaldi kavel 13, kavel voormalig Drentestaete fase I en 2e partiële herziening’. Zodra dit ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen. Nadat het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage heeft gelegen, verzamelen we de zienswijzen en reageren we erop. Daarna zal het bestemmingsplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. Vaststelling van het bestemmingsplan wordt verwacht in mei 2021.

Zicht vanuit Valley op de locatie van het houten gebouw

Meer informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat u misschien nu al vragen heeft over dit ontwerpbestemmingsplan. Deze kunt u stellen via contact@zuidas.nl. Het kan ook zijn dat u graag een presentatie krijg van deze informatie. Als daar animo voor is, organiseren we eind oktober een online informatiemoment. Laat ons dat uiterlijk donderdag 15 oktober weten via contact@zuidas.nl. Uiteraard laten wij u weten wat wij met uw vragen en opmerkingen hebben gedaan.

Geef uw mening

L.Lusink

belachelijk dat in deze tijd waarin vele kantoorgebouwen leeg staan nog een nieuw kantoorgebouw wordt neergezet. Laten ze dat geld maar in de woningbouw investeren.

J. Homan

Om de grondexploitatie rond te krijgen van dit deelplan van de Zuidas met een toekomstig woningbouwprogramma met maar liefst 40% sociale woningbouw dat qua grondopbrengst zwaar verliesgevend is, moet het kantoren programma als cashcow wel door gaan zeker nu de ontwikkelaar/ investeerder NSI er blijkbaar wel vertrouwen in heeft. Daarnaast zijn er toekomstige huurders die weliswaar waarschijnlijk een stuk lagere metrage willen af nemen ivm thuiswerken maar ze ruilen dan hun huidige ( te grote) pand in of buiten Amsterdam in voor deze “state of the art “ duurzame eyecatcher op de Zuidas. Het mindere kantoor dat ze achterlaten kan dan e.v.t weer worden her ontwikkeld voor woningbouw. Zie bijv. ook het nog maar 20 jaar oude voor IBM ontwikkelde kantoorpand Dynatos in de Riekerpolder dat net deze maand een tweede leven is begonnen als appartementencomplex met liefst 365 midden en vrije sectorhuur woningen omdat IBM al jaren geleden met flex en thuiswerken is begonnen en dit nog vrij nieuwe pand al snel niet meer nodig had: https://www.nul20.nl/365-appartementen-ibm-gebouw-amsterdam-riekerpolder

Tim

Ik denk dat we niet moet onderschatten dat ook kantoorruimte in de toekomst van belang blijft. Tuurlijk zullen we meer thuiswerken, maar op een toplocatie als de zuidas zal de vraag naar kantoorruimte blijven. We moeten eerder denken aan het verlagen van het aantal metrages op locaties buiten de stad waar hele panden leeg staan.

Inge

Ik verbaas mij erover, dat in deze tijd doorgegaan wordt met het bouwen van kantoorruimte en zelfs nog met een gebouw met meer kantoorruimte dan eerst de bedoeling was, waarvoor het bestemmingsplan moet worden aangepast. Rekent men erop dat straks (wanneer dat dan ook moge zijn) iedereen weer op kantoor gaat werken? dat de nu leeg staande kantooretages weer allemaal vol zullen stromen en er een tekort zal zijn aan kantoorruimte? Rekent men erop dat de economie zich weer geheel zal herstellen? Dat we allemaal op dezelfde voet door kunnen gaan? Dat de werkelozen binnen de kortst mogelijke tijd weer allemaal aan het werk kunnen?

John

Goede opmerking van Inge, het is nu wel bekend dat bedrijven in de toekomst medewerkers meer thuis willen laten werken, ook als de huidige 'crisis' voorbij is. Meerdere bedrijven hebben aangegeven dat het heeft vele financiele voordelen heeft, zelfs en het fileprobleem wordt gelijk een stuk kleiner. Op mij komt dit ook weer over als een mammoettanker die niet meer te stoppen is, het besluit is genomen en de handtekingen zijn gezet, bijsturen of stoppen is kennelijk niet meer mogelijk.