skip to main content
Bewoners willen groener middendeel De Boelelaan

We werken aan een nieuw ontwerp voor het middendeel van de De Boelelaan, het stuk tussen de Beethovenstraat en Parnassusweg. Die zorgt ervoor dat er een lange en brede strook vrijkomt, waaraan we graag een mooie invulling willen geven. Om te peilen wat bewoners hier het liefste zien, hebben we een app ingezet. Via de app konden bewoners open en gesloten vragen beantwoorden. 252 bewoners deden dat. Het resultaat: de grootste groep wenst ‘groen en natuur’.

Meningen

Daarmee kun je natuurlijk nog veel kanten op. In de app bleek dat de meningen verschilden over de vraag waaraan het groen precies moet voldoen. Voor menigeen moet het vooral rust bieden. Anderen pleitten voor een fontein. Of een uitlaatplek voor honden.

Vervolg

De ontwerpers zijn nu bezig met het maken van een voorlopig ontwerp, waarbij ze enerzijds rekening houden met een vastgesteld budget en anderzijds proberen een mix van de door bewoners gedragen ideeën te verwerken. Dit voorlopige ontwerp is als het goed is in het voorjaar van 2021 klaar. Tegen die tijd leggen we het weer voor aan de bewoners. Wanneer precies en in welke vorm weten we nu nog niet. Als het voorlopig ontwerp vervolgens is goedgekeurd, gaan de ontwerpers aan de slag met het definitieve ontwerp. Daarna gaan we op zoek naar een aannemer en start de uitvoering.

Geef uw mening

Rob

Ik zit al een hele tijd te wachten op die mooie groenstrook die op het middendeel van de Boelelaan zou komen. Heb enthousiast en fanatiek meegedacht op de app om uiteindelijk te horen te krijgen dat het allemaal maar lastig van de grond komt. De app is opgedoekt en verder niets meer over gehoord. Ben heel benieuwd wat nu de ontwikkelingen zijn. Het laatste bericht hierover is al best lang geleden. Update please....

Astrid

Helemaal mee eens Rob kennelijk niet urgent meer. Het lijkt of er meer winstgevende projecten zijn