skip to main content
Hoe we Zuidas bereikbaar, leefbaar en veilig houden

‘Deze afspraken vormen een kader dat geldt voor iedereen die begint aan een bouwproject of aan werk in de openbare ruimte. Dus ook voor de gemeente zelf’, legt Maarten van Ettekoven uit. Hij is namens de gemeente Amsterdam omgevingsmanager van Zuidas. Dit kader heet het BLVC-kader: er staan regels in voor de bereikbaarheid (B), de leefbaarheid (L) en veiligheid (V) in het gebied tijdens bouwwerkzaamheden. Ook staat erin op welke manier aannemers of opdrachtgevers moeten communiceren (C) met bewoners en andere gebruikers in en om Zuidas. ‘Op basis van dit kader maakt elke aannemer een specifiek plan dat past bij zijn specifieke project. Wij beoordelen of dat plan voldoet aan het kader.’

Bouwverkeer

Waar moeten we concreet zoal aan denken? Van Ettekoven: ‘Een belangrijke regel is bijvoorbeeld dat bouwverkeer niet in de spits rijdt. Hiermee voorkomen niet alleen nog meer verkeer op toch al drukke momenten, we zorgen er tegelijkertijd voor dat grote vrachtwagens niet op de weg rijden als kinderen naar school fietsen. In andere situaties geven we mee dat sommige straten niet afgesloten mogen worden omdat het belangrijke fietsroutes zijn. Aannemers moeten de aan- en afvoerroutes of hun bouwterrein dan anders organiseren.’ Een ander voorbeeld is de manier waarop funderingen worden aangebracht. In Zuidas moeten aannemers funderingspalen de grond in schroeven of boren – of een andere geluidsarme methode toepassen. Heien is niet toegestaan. Op die manier beperken we geluidsoverlast. ‘De techniek die wij vragen is duurder dan heien, maar wij vinden dit belangrijk voor de buurt. En in het kader staat ook hoe aannemers de buurt waarin ze werken op de hoogte moeten houden van belangrijke ontwikkelingen waarvan mensen bijvoorbeeld geluids- of verkeersoverlast kunnen ondervinden. Het voornaamste doel van het BLVC-kader is ervoor te zorgen dat Zuidas een fijne en prettige wijk blijft om te wonen en te werken, ondanks dat op heel veel plekken wordt gebouwd.’

Werkzaamheden afstemmen

Juist omdat er in Zuidas zoveel tegelijk gebeurt, is het ook belangrijk om niet alleen naar losse bouwprojecten te kijken, maar ook naar de samenhang. ‘Om het leefbaar te houden moeten we voorkomen dat aannemers allemaal hun eigen gang gaan. Daarom houden we ook in de gaten of alles goed op elkaar is afgestemd. Bouwprojecten en andere werkzaamheden vragen met regelmaat om afzettingen of omleidingen. Dat betekent iets voor de bereikbaarheid. Je wilt bijvoorbeeld niet dat belangrijke routes als de Beethovenstraat en de De Boelelaan tegelijkertijd dicht zijn vanwege werkzaamheden. Dat voorkomen we door met alle projecten in uitvoering te overleggen, waarbij we het werk op elkaar afstemmen.’

Naar school en voetbal

Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe woonbuurt Ravel. ‘Van tevoren denken we na over de volgorde van alle werkzaamheden die in de komende jaren gaan plaatsvinden. Daar pal tegenover ligt sportpark Goed Genoeg, waar AFC voetbalt. We willen de hinder voor AFC zo veel mogelijk beperken. En het moet natuurlijk wel bereikbaar blijven. Ook vlakbij ligt de Kindercampus Zuidas. Dus moeten we extra letten op de verkeersveiligheid. We proberen hier al zo goed mogelijk over na te denken bij het maken van de plannen. Maar natuurlijk ook tijdens de uitvoering.’

Groen beschermen

Zuidas heeft het kader waarbinnen aannemers moeten werken recent aangepast. ‘Dat is al een paar keer eerder gebeurd, omdat de omstandigheden veranderen – en soms ook onze prioriteiten. Zo hebben we de regels over geveldoeken op bouwprojecten scherper geformuleerd. We stellen er strengere voorwaarden aan omdat het drukker wordt in het gebied en we niet willen dat geveldoeken de aandacht van bijvoorbeeld automobilisten afleiden of dat aannemers de gevel van hun bouwproject als reclamezuil gaan gebruiken. Een andere belangrijke wijziging bij de laatste update gaat over het beschermen van groen op en rond bouwplaatsen. We vonden dat we daar te weinig over hadden vastgelegd. Groen was altijd al wel een onderwerp bij de uitvoering van projecten, maar niet alle aannemers sprongen hier even zorgvuldig mee om. Vandaar dat we hier nu nieuwe regels over hebben opgenomen.’


Geef uw mening

ineke Mante

De communicatie over Beethoven 2 is wel heel summier: - Het dempen van kavel 6/7 is gestart zonder mededeling aan de omliggende buurten. - Voor het Convict zijn kapaanvragen ingediend, maar nog altijd is er geen bericht over een bouwweg. De voetgangerszone, met slechts beperkt laden en lossen voor het Convict, kán niet gebruikt worden voor bouwverkeer, waaronder dit kappen valt, zolang voetgangers al sinds mei de in verband "met werkzaamheden" gesloten brug naar het Beatrixpark niet kunnen gebruiken. Zuidas plukt het voordeel van de bouwprojecten, maar laat dit stuk van de Irenebuurt met de brokken zitten. Ineke Mante

ineke Mante

De communicatie over Beethoven 2 is wel heel summier: - Het dempen van kavel 6/7 is gestart zonder mededeling aan de omliggende buurten. - Voor het Convict zijn kapaanvragen ingediend, maar nog altijd is er geen bericht over een bouwweg. De voetgangerszone, met slechts beperkt laden en lossen voor het Convict, kán niet gebruikt worden voor bouwverkeer, waaronder dit kappen valt, zolang voetgangers al sinds mei de in verband "met werkzaamheden" gesloten brug naar het Beatrixpark niet kunnen gebruiken. Zuidas plukt het voordeel van de bouwprojecten, maar laat dit stuk van de Irenebuurt met de brokken zitten. Ineke Mante