skip to main content
Bestemmingsplan ter inzage voor ontwikkeling in Vivaldi-buurt

Het college van B&W heeft op 15 december 2020 ingestemd met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, dat officieel ‘Zuidas-Vivaldi kavel 13, kavel voormalig Drentestaete fase I en 2e partiële herziening’ heet. De kennisgeving hierover is gepubliceerd op 23 december 2020. Dit bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor de realisatie van twee kantorenkavels met voorzieningen, met een totaalprogramma van 52.700 vierkante meter bruto vloeroppervlak. In oktober 2020 kondigden we deze bestemmingsplanprocedure aan.

Vivaldi

Kavel 13

Het bestaande bestemmingsplan voor de buurt Vivaldi is vastgesteld in 2016. Dit bestemmingsplan maakte in deze buurt alleen nieuwe ontwikkelingen mogelijk op drie kavels langs de A10. Daarvan zijn er twee gerealiseerd: het kantoor van EMA en Van der Valk Hotel Zuidas. Nu hebben we ook de kantoorontwikkeling van de derde kavel (kavel 13) uitgewerkt. Deze ontwikkeling wijkt echter af van het bestemmingsplan uit 2016. Zo maken we meer vierkante meters kantoor mogelijk en is de hoogte van de onderbouw aangepast. Op deze wijzigingen kunt u zienswijzen indienen.

Houten kantoorgebouw

Een tweede belangrijke ontwikkeling is de realisatie van een houten kantoorgebouw op de hoek van de Domenico Scarlattilaan en Antonio Vivaldistraat. Dit project was helemaal niet opgenomen in het bestemmingsplan. Aan de oostkant van de houten toren komt bovendien een tijdelijke oplossing voor het parkeren van fietsen en scooters. Op deze plek zijn tevens kleinschalige functies mogelijk, zoals horeca, flexwerkplekken en sportvoorzieningen.

Artist impression van het houten gebouw

Ter inzage

Tussen 24 december 2020 en 4 februari 2021 heeft u de mogelijkheid een zienswijze te geven op het ontwerpbestemmingsplan. Het ligt op de volgende locaties ter inzage:

•             Het stadsloket van het Stadshuis, Amstel 1, Amsterdam

•             Het Stadsloket van Stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam.

Het plan met alle stukken is ook online beschikbaar.

Nadat het plan zes weken ter inzage heeft gelegen, verzamelen we de zienswijzen en reageren we erop. Daarna zal het bestemmingsplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. Vaststelling van het bestemmingsplan verwachten we in mei 2021.

Let op

In dezelfde periode ligt het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe woonbuurt Ravel ter inzage. Dit is het plan voor de naastgelegen buurt. Kijk hier als u daarop zienswijzen wilt indienen.

Geef uw mening

Don Pinokkio

Lees juist dat B&W vele miljoenen heeft gereserveerd voor meer groen in de stad , maar laten ze dat geld nu eerst gebruiken voor de kades en bruggen ,over een paar jaar al dat groen weg want dan komen er huizen ,dat plan ligt al lang klaar ,dit college zit nog een jaar en helpt de stad naar de verdoemenis , want luisteren kunnen ze niet , Wat doen we hier nog

Aron

Hallo lieve mensen met een rugzakje in de comments. Ik kwam alleen even vragen wat jullie dan voorstellen dat er wel moet gebeuren. Paar leuke rijtjeshuizen pal naast station RAI? De paar zoveelste treurige groenstrookjes voor de hondenuitlaters uit Buitenveldert? En die noemen we dan toepasselijk het Zoekhetmaaruitalsjeeengoedgelegenkantoorofwoningwilwantwijwillenmeerruimtevooronszelfenzijndustegenallenieuweontwikkelingenendieiemandandersookblijzoudenmakenengevenonzepolitiekeopponentvanallesdeschuldookaldoendiehetzelfdewatelkeraadspartijzoudoenenikweeteigenlijkooknietwaternouwelmoetgebeurenmaarjanadenkendatismeteveelwerk-park. Groetjes, en geniet nog van de rest van de fles.

Don Pinokkio

Lieve mensen , inspraak heeft weinig zin ,alle kaarten zijn al geschud ,staat ook in een vernietigend rapport over B&W ,ze vinden alles mooi maar uitslag ligt al panklaar , Wat doen we eigenlijk in Amsterdam , zolang Groen Links hier zit ,worden we voor de gek gehouden en financieel uitgekleed

natuurbescherming

Groen Links komt uit de duinen. Daar kun je lopen.