skip to main content
Nog veel te bouwen in buurt Kop Zuidas

De bouw van Terrace Tower, waar onder andere het nieuwe hoofdkantoor van Suitsupply komt, is zo goed als klaar. Het gebouw is inmiddels casco opgeleverd en wordt de komende tijd vanbinnen afgebouwd en ingericht. Later dit jaar volgt nog de aanleg van de daktuinen op het gebouw. Aan de zijde van de Europaboulevard zijn het trottoir en het fietspad aangelegd. De inrichting van de openbare ruimte aan de kop van Terrace Towers en langs het Hogelandplein, start vanaf 1 februari.

CROSSOVER

De start van de bouw van het gebouw CROSSOVER staat dit voorjaar gepland. CROSSOVER wordt ontwikkeld door AM en komt op de hoek van de afrit A10 Zuid en de Europaboulevard, in de directe omgeving van nhow Amsterdam RAI Hotel en het nieuwe Terrace Tower. In CROSSOVER komen kantoren, woningen en een horecagelegenheid. De komst van het complex kondigden we geruime tijd geleden al aan. Aanvankelijk zou de bouw eerder starten, maar deze is onder andere vanwege de invloed van de coronacrisis en bijbehorende onzekerheid op de kantorenmarkt vertraagd. Binnenkort volgt meer informatie over CROSSOVER. 

Kaartje

The Newton

In het voorjaar van 2021 start ontwikkelaar COD met de bouw van The Newton: het nieuwe appartementengebouw op kavel L1, tegenover de gebouwen SUD en Zuidoever. De 101 vrije sectorappartementen worden energieneutraal en variëren in afmeting van circa 46 tot 110 vierkante meter. In de driehoekige benedenruimte van het gebouw, aan het toekomstige Hogelandplein, bevindt zich een commerciële ruimte van 175 m2. De kavel is inmiddels bouwrijp gemaakt. Naar verwachting wordt het gebouw in 2023 opgeleverd.

Ontwerp Hogelandplein

Voor het Hogelandplein, het plein tussen Terrace Tower en het appartementengebouw SUD, is enkele jaren geleden een eerste schetsontwerp gemaakt. Bewoners hebben toen een aantal wensen voor het plein meegegeven. Het is daarna een poos stil geweest rond het Hogelandplein. Inmiddels zijn we bijna klaar met het ontwerp en we verwachten dit in februari 2021 te kunnen presenteren.

Terrace Tower

Opknappen groenstrook aan de Kleine Wetering en bomenkap

Als afronding van de ontwikkeling van Kop Zuidas wordt de groenstrook langs de Kleine Wetering, rechts van The Newton, ingericht als buurtpark. Op dit moment is deze strook, onder andere door de sloop van het Orion College en de overige werkzaamheden, een rommelig gebiedje. Omdat de definitieve inrichting van dit park nog even op zich laat wachten, gaan we tussen 25 januari en 6 februari de huidige groenstrook opfrissen en wat opener maken. Ook worden dan 14 bomen gekapt voor de aanleg van een afvoerleiding door Waternet. Deze bomen waren vanwege hun conditie helaas niet geschikt voor herplanting. De kapvergunning is door de Omgevingsdienst verleend.

Invulling kavel K en herziening bestemmingsplan

Op kavel K komt een gebouw met een combinatie van kantoren, woningen en een woonzorgvoorziening. Het bebouwen van de kavel zal waarschijnlijk in 2024 starten. De woonzorgvoorziening gaat voormalig dak- en thuislozen onder dagelijkse begeleiding een persoonlijk traject bieden, dat hen helpt een stabieler bestaan op te bouwen. Het bestemmingsplan wordt herzien om ervoor te zorgen dat de grootte van de vestiging 1.200 m2 bvo mag bedragen en dat deze niet opgedeeld hoeft te worden in verschillende kleine units. Voor het overige blijft het bestemmingsplan hetzelfde: de functie maatschappelijke dienstverlening komt alleen in de eerste en tweede bouwlaag.

CROSSOVER

Broedplaats

Met de herziening van het bestemmingsplan willen we het daarnaast ook mogelijk maken om op kavel K een broedplaats voor startende kunstenaars te realiseren en een buurtgezondheidscentrum te bouwen op kavel L2. De procedure voor het herzien van het bestemmingsplan is inmiddels gestart. Naar verwachting wordt het ontwerpbestemmingsplan dit voorjaar ter inzage gelegd.

Beroepsprocedure Oldschool

De geplande sloop van Oldschool is vertraagd. Dit komt doordat er beroep is aangetekend tegen het besluit van de gemeente om Oldschool niet als monument aan te wijzen. Het is nog onduidelijk wanneer de rechtbank een uitspraak doet in deze zaak: naar verwachting zal dit op z’n vroegst pas halverwege dit jaar plaatsvinden. Tot die tijd blijft het gebouw staan en wordt het gebruikt door tijdelijke huurders.

The Newton

Bereikbaarheid, veiligheid en hinder

Tijdens alle werkzaamheden in uw buurt zorgen wij ervoor dat de bereikbaarheid en de (verkeers-) veiligheid op peil blijven. Helaas kunnen we niet bouwen zonder dat we enige hinder veroorzaken. Met de bouwers en ontwikkelaars maken we afspraken om de omgeving veilig en leefbaar te houden. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, horen we het hieronder graag in de reacties.

Geef uw mening

Don Camillo

klopt, de wethouder wil er een asiel /ongedocumenteerd centrum bouwen , dat wil hij nl niet in z'n eigen deelraad! Mensen die al jaren wachten op een woning blijven in de ijskast . de stad verzinkt in armoede .

Finette van der Heide

Er is recent veel gekapt bij het Gaasterlandpad/ Wilgenlaantje/Kleine Wetering. Echt kaalkap. Je kijkt er nu zo doorheen. Zonde! Het was allemaal dicht struikgewas, veel konijnen, vroeger ook eekhoorns en hazen en heel veel vogels. Ik begrijp niet dat dat in deze tijd van verarmende biodiversiteit niet beter beschermd is!

Bewoner Hogelandplein

Ik vind het ook geen verbetering, deze 'opschoonactie'. Al het afval in deze omgeving ligt er gewoon nog wel. De kapotte overvolle prullenbakken staan er nog, de oude, overbodige verbogen hekwerken zijn ook blijven staan. Het enige wat wél is gebeurd, is dat al het groen is kaalgeslagen. Tja.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Finette, Het is inderdaad een heel ander gezicht nu. Een deel van de bomenkap is gedaan voor de aanleg van het diepriool op deze plek. De bosschages langs de Kleine Wetering hebben we juist opener gemaakt zodat het een wat prettiger plek voor de bewoners uit de omgeving wordt. Het struikgewas was in de loop der jaren erg dicht en rommelig geworden. Bij het opschonen van het groen is samengewerkt met een ecoloog. Er staan nu nog steeds struiken en heesters juist voor de vogels. Ook liggen er op de bodem nog voldoende takken en dode bomen die voor insecten en kleine dieren goede fourageer- en nestplekken vormen. Verder zal het huidige groen in het voorjaar natuurlijk uitlopen, waardoor het weer wat minder open zal ogen.

Bewoner kop van Zuid

Wellicht een idee om de mensen die er werkzaam zijn in bv de infra struktur ook te informeren wat zij eigenlijk doen , als bewoner probeer ik regematig informatie te krijgen maar ze weten helemaal niets nogmaals niets ! Of ze spreken geen nederlands en de opzichter is over het algemeen ook inzichtbaar ,en een bord met informatie is ook welkom , Als er ergens een verbod dan staat er in de kortste keer een geel bord maar altijd zonder tijd informatie ? Kan daar wat aan gedaan worden,heb weinig hoop maar probeer het toch

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste bewoner, het is inderdaad vervelend als er geen antwoord op vragen komt. U kunt vragen over het werk ook altijd via deze website stellen, of via het Zuidas Informatiecentrum (contact@zuidas.nl of 0800 - 5065). Wij zullen uw vraag dan zo snel mogelijk beantwoorden.

Hanna

Ik zie putten, veel stenen, weinig bomen. Wordt dat niet heel erg droog en heet in de zomer?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Hanna, we zijn nu vooral aan het bouwen in Kop Zuidas, maar er komt zeker nog groen bij. Op het nieuwe Hogelandplein komt een (deels) groene inrichting en bij de Kleine Wetering is een parkje gepland. Ook rond de bebouwing is aandacht voor groen.

Jonas

Is er al meer bekend over de woningbouw op plot L2, mocht de sloop van Oldschool doorgaan?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Jonas, op kavel L2 komen ongeveer 400 woningen volgens het 40 - 40 - 20 principe (40% sociaal, 40% middensegment en 20% hoger segment). Vanwege de beperkte ruimte worden de kavels J, K en L2 volgordelijk bebouwd. Kavel L2 kan pas gerealiseerd worden als de kavels J en K klaar zijn. Dit zal over ongeveer 5 jaar zijn.

Martin

CROSSOVER, hoe staat het met geluidsoverlast en fijnstof voor de toekomstige bewoners, pal naast de snelweg, en het spoor. Altijd ramen dicht? De snelweg gaat pas hier ondergronds, wie wil er bovenop de snelweg wonen? Wordt het vergelijkbaar met de woningen aan de Jethastraat? Martin

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Martin, Crossover krijgt aan de kant van de A10 een 'dove' gevel. Het ventileren van de woningen gebeurt aan de andere zijde van het gebouw.

Aron

Aangezien jullie een baken van transparantie willen zijn, kunnen jullie dan wellicht toelichten wat de veranderde voorwaarden waren van de tender voor kavel J? Die veranderende voorwaarden in de tender hebben ervoor gezorgd dat minimaal twee andere partijen zich gedwongen voelden zich terug te trekken en er nog maar 1 partij over bleef. Een partij die vervolgens het ontwerp later ook nog eens drastisch veranderde. Ondertussen worden de renders van een van de afvallers overal ter wereld in beeldkwaliteitsplannen als lichtend voorbeeld gebruikt van hoogwaardige eco-vriendelijke mixed-use architectuur...

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Aron, Tijdens de tender voor kavel J zijn de tendervoorwaarden niet aangepast. De ontwikkeling van de kavel is indertijd vergund aan ontwikkelaar AM, omdat zij de enige geldige inschrijving hadden. Wel is het zo dat het ontwerp bij de verdere uitwerking wat is aangepast, vanwege de problematiek met de geluidsbelasting zo dicht bij de A10. De beoogde markthuurwoningen zijn daarom omgezet naar kantoren. Het concept Crossover – waarin een combinatie van studenten en statushouders gehuisvest wordt – is wel overeind gebleven in het ontwerp.

Adri Burgmeijer

Waarom wordt niet ook op het hoekpunt (Europaboulevard - Rozenoordpad) een bouwmogelijkheid opgevoerd? Een torenachtige puntbebouwing staat daar niemand in de weg en vormt evenwicht naar het NHow-hotel.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Adri, op deze plek staat geen bebouwing gepland. Er komt hier een toegangsweg voor fietsers en verder vooral groen.

Bert Bus

Bent U bang dat het NHOW-hotel omdondert? Kunnen de bestaande wegen /fietspaden/voetpaden die nieuwe bewoners wel aan?