skip to main content
Groene buffer tussen RAI en Wielingenstraat

De groenstrook voor hal 5 is aanvankelijk ontworpen als onderdeel van een compleet nieuwe inrichting van het logistieke terrein van de RAI. Hierin zouden ook de verkeersstromen op het RAI-terrein een andere route krijgen. Met de totale herinrichting van dit terrein wil de RAI de overlast voor de buurt beperken. Maar omdat er het afgelopen jaar geen commerciële activiteiten in de RAI hebben plaatsgevonden, kan de RAI deze herinrichting voorlopig niet uitvoeren. Om toch alvast te zorgen voor een verfraaiing, leggen we nu wel de groenstrook tussen de RAI en de Wielingenstraat aan. Het doel van deze strook is om een mooie groene overgangszone te creëren.

Uw mening

De nieuwe groenstrook komt langs het huidige fietspad aan de zuidzijde van de Wielingenstraat. Op deze strook wordt de bestaande bomenrij aangevuld met 4 platanen, struiken, planten en grassen. Een natuurstenen rand scheidt het voetpad van het groen. Het schetsontwerp van onder andere deze groenstrook is enkele jaren geleden tijdens een bewonersbijeenkomst in de RAI aan de buurt gepresenteerd. Omdat dit een tijd geleden is, kunt u onder dit artikel uw mening over het ontwerp van de groenstrook kwijt. Ook organiseren we op 24 maart een telefonisch spreekuur. Tussen 15.00 en 17.00 uur kunt u ons via 0800 – 5065 bellen met vragen en reacties. Wij zullen het getoonde ontwerp waar mogelijk nog aanpassen aan uw opmerkingen en suggesties.

Geef uw mening

Marlies | Amsterdam Zuidas

Vragen over overlast tijdens de aanleg: De aanleg van de groenstrook zal starten in het najaar van 2021 en zal ca. 2 tot 3 maanden in beslag nemen. Overlast van het werken in de openbare ruimte wordt door de gemeente tot het minimum beperkt en er wordt rekening gehouden met de omgeving. Voordat de aannemer aan het werk gaat, moet deze een plan maken om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid op peil te houden en laten zien hoe de omgeving hierover wordt geïnformeerd. Dit moet passen binnen de regels voor werken in de Zuidas.

mvr jansen

ben superblij met hal 5 de vrachtwagens worden binnen gelost en dus stuk minder overlast dan voorheen en de heftrucks ook stuk minder last van al bij al goed gedaan rai zeeer tevreden.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Vragen/opmerkingen over het onderhoud: In sommige delen van de stad is sprake van overlast door ratten. Dit houdt verband met het stedelijke leefmilieu waar zijn goed in gedijen – er is genoeg voedsel, er zijn genoeg plekken om te ‘wonen’ en er is een gebrek aan natuurlijke vijanden. Daar waar het nodig is, worden maatregelen getroffen om ratten te bestrijden. Deze groenstrook is daarentegen een kans om de biodiversiteit in de stad te verhogen. De beplanting die je daarbij kiest is van belang en daarop gekozen. De groenafdeling van de gemeente onderhoudt het stedelijk groen periodiek.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Vragen en opmerkingen over het gebruik: De opmerking over het voorkomen dat men door de strook heen gaat lopen, nemen we ter harte. We zullen na de aanleg zorgen voor een barrière, waardoor omlopen nodig is, zodat de jonge planten en struiken tot wasdom kunnen komen. Nadat de planten en struiken zich goed ontwikkeld hebben, is de groenstrook ook niet meer begaanbaar als looproute. Aanpassingen aan het ontwerp zelf lijkt ons daarom niet nodig. Om zwerfafval te voorkomen gaan we vooraf bekijken of er voldoende afvalbakken staan. Het eventueel plaatsen van extra afvalbakken, indien de dagelijkse praktijk niet werkt, wordt gedaan in overleg met de afdeling Afval & Grondstoffen. Met het huidige ontwerp is niet de verwachting dat dit een plek zal zijn waar groepen mensen zullen zorgen voor permanente geluidsoverlast. Mocht het in de praktijk anders uitpakken, dan kunnen wij met omwonenden bespreken of en welke maatregelen wenselijk zijn.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Vragen en opmerkingen over het ontwerp: De groenstrook is onderdeel van het in 2019 opgestelde programma “Leefbaarheid RAI en omgeving”. Dit programma omvat onder ander een aantal kleine beheeringrepen (als handhaving en operationele maatregelen RAI) en grotere ruimtelijke ingrepen. Dit zijn bijvoorbeeld de herinrichting van de Wielingenstraat, de herinrichting van het logistiek terrein P9 na uitbreiding hal 5 en de herinrichting van de groenstrook tussen de RAI en Wielingenstraat. Vanwege de coronacrisis zijn ontwikkelingen als de herinrichting van het logistiek terrein P9 door de RAI tot nader orde uitgesteld. De gemeente heeft daarop besloten om een deel van de groenstrook vooruitlopend op de herinrichting van de Wielingenstraat en het logistiek terrein P9 aan te leggen in het najaar van dit jaar. De groenstrook is bedoeld als groene buffer tussen de RAI en de omwonenden van de Wielingenstraat. Vooralsnog staan de herontwikkelingen zoals herinrichting logistiek terrein P9 (waar ook de herinrichting van de inrit onder valt) nog overeind en zullen wanneer dit mogelijk is, worden aangelegd. De groenstrook die nu wordt aangelegd is inderdaad iets beperkter dan het ontwerp wat in 2019 is gepresenteerd. Dit komt doordat een deel van de groene ingrepen plaats zullen vinden op het logistiek terrein bij P9. Dit kan pas worden uitgevoerd zodra ook het logistiek terrein P9 wordt uitgevoerd. De suggestie voor looproutes en bankjes in de strook wordt niet overgenomen. De randen van het ontwerp bieden ook zitgelegenheid en in de groene plekken in de nabije omgeving (Beatrixpark en Boerenwetering) zijn verblijfsplekken met bankjes te vinden. Beide elementen zouden in dit ontwerp ten koste van groen gaan.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Hartelijk dank voor al uw reacties. Ik geef hierop per onderwerp in antwoord in de reacties hierboven.

Mr Alcazar

Bewoner, ik hoop dat je gehoor krijgt ,echter de GL wethouders durven niet veel meer , zie project Zuidoost voorlopig stil gelegd ,; GEEEN GELD beweren ze maar aan de andere kant wordt er gesmeten met geld , we moeten er herlaas nog een jaar mee doen daarna weer denkende mensen van D66 aan het roer !

Bewoner Krammerstraat, deelnemer Rai Beraad (overleg Rai, gemeente, bewoners)

Fijn dat de groenstrook door Zuidas wordt aangelegd nu RAI door corona pas op de plaats moet maken. Wél aantal opmerkingen en vragen: - waarom heeft (deel van de) zijstraten met veel in Rai geinteresseerde en hier al heel lang wonende bewoners geen papieren brief ontvangen? Niet iedereen is vanzelfsprekend geabonneerd op ‘Zuidas houdt je op de hoogte’ - goed dat er (op verzoek van bewoners) vier platanen worden bijgeplaatst in de strook, maar er zijn helaas meer dan 20 platanen gekapt (en niet verplaatst) voor de bouw van de nieuwe hal - in het ontwerp uit 2019 waren twee grote groene perken te zien aan de uiteinden; worden deze op een later moment (bij de beloofde aanleg afvoerroute voor vrachtwagens over Rai-terrein) aangelegd? - de strook ziet er in dit ontwerp aanmerkelijk smaller uit dan in eerder ontwerp; klopt dit? - verwachting is dat veel RAI-bezoekers en chauffeurs bestelbussen en vrachtwagen in haast om bv wachtende taxi’s te bereiken over de strook heen gaan lopen (verg. opmerkingen Europapleintje Oost); traptreden aan kant trottoir nodigen hier ook toe uit; ‘gelijkvloerse’ uitvoering vanaf P-terrein idem. Is er een andere variant mogelijk? - verwachting veel zwerfafval (behalve verpakkingsmateriaal dat vaak dagen blijft liggen is W-straat ook looproute vanaf bv Pisa of vanuit B-park). Graag (vaste) prullenbakken plaatsen zowel op Rai-terrein als langs trottoir inclusief dagelijkse controle - Graag wederom borden (duidelijk en nederlands én engels) plaatsen met verzoek qua geluid rekening te houden met omwonenden - veel omwonenden wachten op de aanpak van de parkeerplaats rond de Amstelhal, inclusief herplant bomen en aanleg (openbare) groenstrook aldaar. Waarom blijft dit allemaal zo vaag? - ten slotte: in 2018 is door de gemeenteraad (2018.942) unaniem een motie aangenomen (incl toezegging wethouder) dat de overlast in de W-straat op korte termijn verminderd dient te worden (milieu, verkeersveiligheid, geluidsoverlast, licht). De aanpak aan- en afvoer vracht is iig niet meer van deze tijd. Door corona is het op dit moment een beetje normale straat maar vanaf september gaat de Rai weer van start. De Rai moet zeker blijven maar hopelijk met meer oog en oor voor de woonomgeving. Bewoner Krammerstraat, deelnemer Rai Beraad (overleg Rai, Gemeente, bewoners)

enny

Onderschrijf als buurtbewoner de voorgaande opmerkingen en vragen volledig! Ook ik heb twijfels over de breedte van de groenstrook en verlenging hiervan aan de kant van de Amstelhal inclusief vervanging van de gekapte bomen. Bezoekers of chauffeurs die vanaf het parkeerterrein de Wielingenstraat willen oversteken of het wandelpad opgaan, zullen geneigd zijn de korte route te nemen dwz door het groen heen. Misschien is het raadzaam om her en der wat looproutes dwars door de strook aan te brengen? Nog steeds pleit ik voor een fietspad aan beide zijden van de Wielingenstraat geschikt voor fietsverkeer beiden kanten op. Zeker aan de Noordkant, de oversteek wordt vaak niet gemaakt, m.n. richting Scheldestraat (daardoor stoepfietsers ondanks de borden). Niettemin, fijn dat de groenstrook er nu toch komt!

Linda

Het zou fijn zijn als het stuk bij de Amstelhal ook meteen mee genomen wordt. Daar staan nu alleen maar dode struiken. De Rai-Rand is wel mooi en net als om de hoek, maar de tegels kunnen glad worden, dus pas op dat je niet uitglijdt. Misschien kunnen ze daar wel rekening mee houden. Ik zou de struiken laag laten. Ik ben blij dat de bosjes rond de Rai en Sation Rai juist allemaal verwijderd zijn. Een soort park als bij het nieuwe hotel lijkt me beter. Daar kan je nu tenminste veilig en zichtbaar lopen en fietsen. Er zou toch ook nog een glaswand komen?

Mr Alcatraz

Nu begrijp ik waarom B&W meer plantjes wil hebben : De ratten plaag heeft goede behuizing nodig !

Matthijs

Ik vind het een geweldig idee. Ik denk als je nog iets meer van de parkeerplaats zou opofferen, dan wat bankjes zou plaatsen en het voetpad ook twee keer zo breed maakt, dat het er nog beter uit ziet. Het parkeerterrein is en was namelijk nooit vol.

Hugo

Kunnen er niet nog wat bankjes in het ontwerp geplaatst worden?

Jeannette Driessen

Ik verheug me ook erg op de groene strook en beplanting. Een echte verrijking van het uitzicht! Ik denk dat de aanleg nagenoeg geen overlast gaat geven. Mocht dat wel even zo zijn, dan krijg je er wat moois voor terug. Rattenprobleem heeft echt een andere oorzaak: rondslingerend voedsel. Complimenten voor het ontwerp.

bewonerzuid

Beste mevrouw Driessen, Een wadi met groen en bloemen kán inderdaad zeer mooi zijn. Mits het wordt onderhouden en periodiek wordt gesnoeid. Het onderhoud van openbaar groen in Stadsdeel Zuid heeft jarenlang niet plaats gevonden. Struikgewas dat niet wordt bijgehouden en gesnoeid is een ideale schuilplaats en broedplaats voor ratten. Loop even naar de Rooseveltlaan en tel de lokdozen en de recente gesnoeide rododendronstruiken....of ga even praten met buurtbewoners. Iedereen is voor groen maar dan wel graag blijven onderhouden.

Knoop

In de krant lees ik over een rattenplaag die iets verderop wordt aangepakt. Bossages worden gesnoeid zodat ongedierte er niet kan schuilen en zodat er makkelijker schoon gemaakt kan worden. Tegelijkertijd ontvang ik een brief met deze plannen. Dit lijkt me tegenstrijdig. Ik ben bang dat de aanleg van dit perkje de verhuizing van ongedierte uitlokt. Daarnaast ben ik benieuwd hoelang de aanleg van zo'n bossage duurt. Mijn woning is recht tegenover de Rai en ondanks het uitblijven van commerciële activiteiten zijn er nog regelmatig heftrucks of dergelijke motoren die met ronkende motor en irritante piepjes de rust verstoren. Na de 11 maanden durende uitbouw van de hal zit ik niet te wachten op extra herrie.

bewonerzuid

Het nieuw aan te leggen groen graag blijvend onderhouden. Anders is het binnen no-time een comfort zone voor ongedierte. Zie de Rooseveltlaan waar het openbaar groen jaren niet is onderhouden en waar de gemeente recent drastisch heeft moeten snoeien en de lokdozen voor ratten opgesteld staan...

Mr Alcatraz

Is dit een voorbode voor woningbouw over een jaar of5?de buurt warm maken met plantjes/bomen ,vervolgens vervangen door hei palen ? De plannen zijn al voorgekookt door B&W

Joost van der Kroft

Super dat deze haveloze strook nu wordt aangepakt! Ik kan niet wachten tot die mooie platanen daar komen! Hoe komt het toch dat er altijd zo negatief gereageerd wordt? Is er iets aan de hand met die mensen?