skip to main content
OBA NEXT definitief naar Zuidas

Berendse is opgetogen. ‘We kunnen nu beginnen met de uitvoering van onze plannen voor OBA NEXT.’ De besluitvorming over de vestiging van OBA NEXT in Zuidas loopt al een aantal jaar. Zuidas ontwikkelt zich tot een levendige stadswijk. Daarvoor is het van belang dat er meer culturele en andere publieke voorzieningen komen. De komst van OBA NEXT biedt een belangrijke, publieke plek waar mensen kunnen samenkomen. Deze plek ligt in de buurt Kenniskwartier, ten zuiden van de A10, aan de Mahlerlaan en vlakbij station Amsterdam Zuid en de campus van de Vrije Universiteit. In het Kenniskwartier komen onder meer 1700 woningen, waaronder 216 startersappartementen in de woontoren ‘Stepstone’ van Woningcorporatie De Key. Berendse: ‘Wat ons betreft sluit OBA NEXT in 2027 naadloos aan op deze ontwikkelingen en krijgt Zuidas een publiek hart waar iedereen welkom is.’

Ontmoeten, kennisdelen en experimenteren

Wat OBA NEXT zo next maakt is dat er meer ruimte is voor ontmoeten, kennisdelen en experimenteren, zegt Berendse. ‘Het wordt een plek waar je op de ene verdieping een lab vindt met 3D printers en bijvoorbeeld een studio om filmpjes te editen, waar je op een andere verdieping een uitgebreide digitale database kunt raadplegen en waar je in weer een andere ruimte lezingen en workshops volgt.’ Hoe het er precies uit gaat zien weet Berendse ook nog niet. ‘In september starten we met de verdere uitwerking. In die eerste periode willen we vooral de samenwerking zoeken met onze partners – denk aan TechConnect, het Huis van de Journalistiek, de VU en de European Cultural Foundation –  en kijken wat voor ideeën zij hebben op het gebied van kennisdeling.’

Martin Berendse

Nieuwe samenwerkingen

Daarnaast is OBA NEXT druk op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Berendse: ‘Waar we voorheen bij de opening van een nieuwe OBA boeken verzamelden, proberen we nu juist partijen te vinden die straks bijvoorbeeld apparatuur ter beschikking willen stellen, mensen willen coachen of workshops willen geven. Daar is Zuidas met zijn verscheidenheid aan specialisten de ideale plek voor.’ Uiteraard is er bij het maken van het programma ook een rol weggelegd voor de toekomstige bezoeker. ‘In een later stadium horen we graag van Amsterdammers wat zij willen en wat hun verwachtingen zijn.’ Het programma zal overigens eerder beschikbaar zijn dan het gebouw, dat in 2027 klaar is.

Kenniskwartier vanuit de lucht

Vruchten

Er was de afgelopen tijd ook kritiek op OBA NEXT. Berendse: ‘Amsterdammers waren bang dat de bestaande bibliotheken de dupe zouden worden van deze nieuwe vestiging. Dat is niet het geval. Ik denk juist dat de bibliotheken die er nu zijn de vruchten gaan plukken van de werkplaats die OBA NEXT wordt. De meest geslaagde initiatieven kunnen daar dan ook uitgerold worden.’ En had OBA NEXT niet ondergebracht kunnen worden in één van de bestaande bibliotheken? ‘Daar hebben we wel naar gekeken, maar omdat dit een heel nieuw concept is waarin ontmoeting centraal staat, vraagt dat om een ander gebouw dan de gebouwen waarover we nu de beschikking hebben.’ En dat die behoefte aan fysieke ontmoetingen niet vervangen wordt door digitale varianten, hebben we juist de afgelopen tijd kunnen constateren beaamt Berendse. ‘Aan die behoefte geven we met OBA NEXT straks ook ruimte. Dat is belangrijk, zeker omdat er niet zoveel grote overdekte, openbaar toegankelijke gebouwen zijn in Amsterdam.’

'Ontmoeten, kennisdelen en experimenteren'

Vervolg

Nu het investeringsbesluit is vastgesteld komt de kavel van OBA NEXT op de markt en kunnen ontwikkelaars zich inschrijven. De verwachte datum van de publicatie van deze tender is net voor of net na de zomer 2021. De tender bestaat uit de realisatie van 8500m2 vastgoed en een openbare fietsenstalling in opdracht van de gemeente. Daarbij komt de ontwikkeling van ca 16.500 m2 kantoor voor rekening en risico van de toekomstige ontwikkelaar zelf. Qua uitstraling is het de wens van zowel Zuidas als OBA dat er een onderscheidend gebouw komt, dat afwijkt van de kolossen die nu al op Zuidas te vinden zijn. Berendse: ‘We gaan voor een gebouw dat aansluit bij het gedachtegoed van OBA NEXT: open en uitnodigend, een plek waar iedereen zich thuis voelt.’

Geef uw mening

Joris Struycken

Dit gebeurt toch niet met publieke middelen, mag ik hopen!?

Redactie | Amsterdam Zuidas

Beste Joris, Vanwege het maatschappelijke belang worden bibliotheken in Nederland grotendeels gefinancierd door gemeenten. Het college en de gemeenteraad van Amsterdam hebben dit voorjaar ingestemd met een zogenoemd uitvoeringskrediet voor de bouw van OBA NEXT, een buurtkamer, de buurtteams en een fietsenstalling. OBA NEXT wordt een openbare plek waar talentontwikkeling, debat en kennis over nieuwe technologieën centraal staan. Zo kunnen Amsterdammers zich ontwikkelen op thema’s als betrouwbare informatie, online weerbaarheid en (digitale) nieuwe media. De programma’s van OBA NEXT zijn laagdrempelig. Ze zijn bedoeld en toegankelijk voor alle Amsterdammers.

Niels Boensma

De heer Berendse geeft aan dat “ Hoe het er precies uit gaat zien weet Berendse ook nog niet. ‘ . De term Next lijkt voldoende te zijn om de handen bij de gemeenteraad op elkaar te krijgen. Next geeft dus ook aan dat het nog te bepalen concept anders gaat worden dan het huidige OBA concept. Dat is maar beter ook natuurlijk . Hoop echt dat het iets moois gaat worden met voldoende meerwaarde voor alle buurtbewoners. En dat OBA Next meer gaat zijn dan 3D printers of filmpjes monteren want zal in 2027 geen reden meer zijn een NEXT BIBLIOTHEEK te gaan bezoeken. Net als het huidige OBA concept in 2021. dat ook niet meer is.

Marieke Burmans

In 2027 zal het concept van een bibliotheek nog gedateerder zijn dan het 2021 al is. Jammer dat een gemeente als Amsterdam dit soort zaken blijft faciliteren.

Fred van Ommeren

Mooie ontwikkeling.