skip to main content
Start aanbesteding OBA NEXT, fietsenstalling en kantoren

Publieke ontmoetingsplaats

Het komt niet zo vaak voor dat de gemeente het mogelijk maakt dat een belangrijke publieke ontmoetingsplaats voor de stad tot ontwikkeling kan komen. De ambities voor het project zijn dan ook niet gering. Het is heel belangrijk dat het gebouw flexibel is en zich gemakkelijk kan aanpassen in de tijd. En vanzelfsprekend zeer duurzaam is. Qua uitstraling is het de wens van zowel de gebruiker OBA, haar samenwerkingspartners als van de gemeente dat het gebouw aansluit bij het gedachtegoed van OBA NEXT: open en uitnodigend, een herkenbaar gebouw waar iedereen zich welkom en thuis voelt. De winnende partij is de ontwikkelaar die deze ambities kan waarmaken.

Inschrijven via Tenderned

De gemeenteraad stemde op 26 april in met het kredietbesluit voor OBA NEXT, een openbare innovatieve leer- en ontwikkelplek voor heel Amsterdam. Daarmee werd de komst van OBA NEXT naar Zuidas definitief. De aanbesteding is nu de volgende stap. Geïnteresseerde partijen kunnen zich inschrijven via Tenderned. Het programma bestaat uit het realiseren van OBA NEXT (ca 8500m2) en een publieke fietsenstalling in opdracht van de gemeente, en daarbij, in hetzelfde gebouw, de ontwikkeling van ca 16.500 m2 kantoor voor rekening en risico van de toekomstige ontwikkelaar.

De locatie

De kavel (kavel 2i) bevindt zich in het Kenniskwartier, dicht bij station Amsterdam Zuid en de Vrije Universiteit. De kavel grenst aan de zuidzijde aan de Mahlerlaan en aan de noordzijde aan een van de toekomstige pleinen van het station. Het beoogde programma sluit heel goed aan bij het profiel en de community in het Kenniskwartier. Met de Vrije Universiteit, het academisch ziekenhuis Amsterdam UMC en de vele kennisintensieve bedrijven, staan kennis en innovatie centraal in dit gebied. In het Kenniskwartier komen daarnaast ongeveer 1700 woningen. Langs het gebouw loopt ook de toekomstige langzaam verkeersroute van het station naar de VU: de Diagonaal.

Kavel 2i

De visie van de gemeente

Op basis van het Kunstenplan 2021-2024 is het gemeentelijk beleid te werken aan een inclusieve cultuurstad met kunst en cultuur voor alle Amsterdammers in de hele stad. In het centrum van de stad, in de wijken daar ver vandaan en zelfs op de plekken waar nog gebouwd gaat worden, zoals Zuidas. OBA NEXT maakt de Zuidas toegankelijk voor alle Amsterdammers. Van belang is dat de publieke ontmoetingsplaats gaat zorgen voor meer cultuur, een bijdrage gaat leveren aan de levendigheid van Zuidas met een aantrekkelijke woonomgeving, en het thema kennis en innovatie gaat versterken. Wat nu voor sommigen nog een onneembare vesting van kantoor- en woontorens lijkt, moet voor een nieuwe generatie Amsterdammers voelen als een vanzelfsprekend onderdeel van de stad.

OBA en samenwerkingspartners

OBA NEXT wordt het innovatiecentrum van OBA, een plek waar OBA zich kan blijven ontwikkelen, in samenwerking met partners van nu en straks. In OBA NEXT zijn kennis en informatie in de nieuwste vorm beschikbaar. Er is ruimte voor ontmoeten, kennisdelen en experimenteren. Met levendige ruimtes voor lezingen en workshops, coaching en andere educatieve activiteiten. In samenwerking met maatschappelijke partners uit heel Amsterdam en bedrijven.

Selectie en gunning

Partijen die belangstelling hebben kunnen zich aanmelden. Op basis van de selectiecriteria worden 3 partijen gekozen om in dialoog tot drie optimale voorontwerpen te komen. Deze voorontwerpen worden getoetst aan de hand van gunningscriteria. Daarna vindt de definitieve gunning plaats aan één van de partijen die het plan verder gaat uitwerken en realiseren. Nadat de grond voor het kantoorgedeelte in erfpacht is uitgegeven, kan de bouw starten. OBA Next moet haar deuren in 2027 openen.

Geef uw mening

GIJM ter Braak

Het blijft mij pijn doen dat OBA next op de Zuidas gepland is en niet in ZuidOost, Nieuw West of Noord, wijken waar veel kinderen wonen die de Bieb keihard nodig hebben en trots zouden zijn als in hun buurt een mooie super bieb zou komen!

J.A. Veenstra

Wat vervelend dat jij daar pijn door hebt. Maar, goed nieuws, er is al een bieb in zuid-oost, nieuw-west en noord. Dus de kinderen die de Bieb keihard nodig hebben kunnen daar gewoon dagelijks heen gaan. Ook zijn er voldoende buurthuizen waar ze trots op kunnen zijn. Op de Zuidas daarentegen is thans nog geen Bieb en geen buurthuis, dus de kinderen die er wonen (en gaan wonen) zullen dit erg missen. Het is juist een slimme vooruitziende blik! Overigens, de Bieb is niet alleen voor kinderen. Ook gewoon een openbaar gebouw voor de alle inwoners.