skip to main content
Museum voor hedendaagse kunst in oude rechtbank

Hiervoor wil de gemeente Amsterdam het gebouw verwerven van de huidige eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf. De Hartwig Art Foundation wil in het deels monumentale pand een internationaal museum voor hedendaagse kunst vestigen, op eigen kosten en risico. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen.

Museum

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente hebben afspraken gemaakt over de samenhangende ontwikkelingen van het oude rechtbankgebouw en de grond met de tijdelijke rechtbank ernaast. De gemeenteraad beslist medio september over deze afspraken. De Amsterdamse Kunstraad heeft positief geadviseerd op de plannen. Na de aankoop zal de stad het oude gebouw van de rechtbank kostendekkend verhuren. De Hartwig Art Foundation ontwikkelt het museum op eigen kosten en risico en vraagt daarvoor geen subsidie van de stad. Het college beschouwt het museum als een mooi cadeau aan de stad.

Kunst laten zien én maken

Het museum met de tijdelijke naam Museum of Contemporary Art (MCA) brengt exposities van jonge, veelbelovende kunstenaars en nieuwe kunst. Behalve tentoonstellingsruimtes komen er ook ateliers, verblijfsruimtes voor kunstenaars, workshops en horeca. Er wordt dus niet alleen kunst getoond, maar ook gemaakt. Het MCA werkt samen met andere kunstinstellingen zoals de Rijksakademie van Beeldende kunsten, het Stedelijk Museum, de Oude Kerk, Framer Framed, de Appel, de Vleeshal (Middelburg), Casco Art Institute (Utrecht) en Stroom Den Haag.

Geen eigen collectie

Het museum bouwt geen eigen collectie op. Het MCA wil host zijn voor kunstenaars. Een selectie van de kunst die zij er maken, wordt geschonken aan de Collectie Nederland. Dat komt zowel de kunstenaars ten goede als het Nederlands cultureel erfgoed. De Hartwig Art Foundation wil zo een bijdrage leveren aan de collecties van de toekomst.

Kantoren, woningen en parkeergarage

Op de grond naast de oude rechtbank, waar nu nog de tijdelijke rechtbank staat, zijn plannen voor een nieuw gebouw met kantoren, woningen en een ondergrondse parkeergarage. De eisen en ambities hiervoor zijn opgenomen in een zogeheten Nota van Uitgangspunten (NvU). Nadat deze NvU door de gemeenteraad medio september wordt vastgesteld, zal het Rijksvastgoedbedrijf de erfpacht van de grond verkopen door middel van een openbare verkoopprocedure.

Hoe verder?

Als de gemeenteraad de aankoop van de oude rechtbank en de plannen voor de grond ernaast medio september goedkeurt, werkt de gemeente verder aan de huurovereenkomst met de stichting Hartwig Art Foundation. Deze stichting werkt daarna de plannen voor het museum verder uit.

Geef uw mening

Carla Sligte

Prima, hoewel ik meer zou zijn voor een Design/Mode museum! Het verlevendigt de Zuidas! Carla

Corine

Een museum moet naar nieuw west of de Bijlmer Het is zo paternalistisch om deze wijken als probleemwijken te blijven zien en niet te upgraden naar een wijk waar iedereen komt.. De Zuidas heeft een enorme lobby. Het moet slagen! Het wijkkrantje is ook gedegradeerd. tot een prkrantje van de Zuidas. Waarom geen woningen bouwen in overleg met bewoners die juist kleiner willen gaan wonen. De gemeente overlegt nooit met bewoners alleen met investeerders. Er is nul transparantie er is een kleine club die de bouw van woningen beslissen. Er is weinig links te ontdekken aan dit bestuur.

daniel

should be more museums re-locate to Zuidas. keep the old center less busy

Daan

None of the three largest museums (Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Stedelijk Museum) are situated in the old city center though. I'd argue there's more than enough space to accommodate visitors at and surrounding Museumplein, where these museums are actually located. It's probably also pointless to expect tourists visiting a relocated museum won't hop onto a metro or tram to the famed Amsterdam city center afterwards anyway. So while it might give the Zuidas area a boost it probably won't do much to alleviate the city center.

Evenwicht

Enerzijds een mooi ontwikkeling. Anderzijds komen er nu veel voorzieningen naar een toch al rijk bedeelde buurt (denk ook aan OBA Next). Het zou nog mooier nieuws zijn als dit soort instellingen zich vestigen in Zuidoost, Nieuw West en (oud) Noord.

Jacqueline

Je hebt eigenlijk wel gelijk. In de Bijlmer is er bijna niets op dat gebied!!!

Caesar

als de gemeente een bestaand gebouw wil kopen ,vervolgens gaan verhuren , kun je een paar jaar wachten en dan mogen de huurders hun biezen pakken want er kan ook een mooi en duur flat gebouw komen wat meer opbrengt , Mensen laat je niet gek maken met het zwabber beleid van deze gemeente , het is een janboel !

J.Homan

Gemeente gaat voor ongeveer €27 miljoen het gebouw kopen van Rijksgebouwendienst en de Stichting “De Hartwig Art Foundation “ gaat het dan langjarig voor marktconforme huur huren van de gemeente.Voor betalen van die huur vragen ze i.t.t. veel andere culturele stichtingen/ gezelschappen geen subsidie. Gemeente krijgt daardoor ook strategisch vastgoed in bezit dat zijn waarde normaal gesproken houdt Lijkt mij dus geen slechte zaak !

Gerdi Wind

Op "eigen kosten" maar wel subsidie aanvragen bij de gemeente? Volgens mij is dat dan op kosten van de inwoners van de stad.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Gerdi, de Hartwig Art Foundation vraagt geen subsidies aan bij de gemeente voor de ontwikkeling van het museum. Zie de alinea 'Museum' in bovenstaand artikel.