skip to main content
Plannen voor kavels tijdelijke rechtbank aangepast

Zoals in mei gemeld, is de tijdelijke rechtbank overbodig geworden nu de nieuwe rechtbank in gebruik is genomen. Op de plek van de tijdelijke rechtbank ontstaat nu ruimte voor woningen en kantoren. Samen met het Rijksvastgoedbedrijf heeft de gemeente de voorwaarden hiervoor opnieuw vastgelegd in een aangepaste Nota van Uitgangspunten.

Woningen, kantoren, cultuur

In april 2021 werden bewoners en bedrijven in de buurt geïnformeerd over de plannen: woningen en kantoren op de locatie van de tijdelijke rechtbank. Ook werd gemeld dat informatie over de culturele invulling van de (deels) monumentale rechtbank later beschikbaar komt. De aanpassingen hebben te maken met de mogelijke culturele invulling. In het oorspronkelijke plan waren op de kavels van de tijdelijke rechtbank twee aparte gebouwen voorzien: één woongebouw en één kantoorgebouw. Door de plannen voor de (deels) monumentale rechtbank zou de woonkwaliteit van de lagere verdiepingen van het woongebouw onder druk komen te staan. Om de kwaliteit van de woningen te waarborgen kwamen de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf tot aanpassing van de Nota van Uitgangspunten.

Andere indeling

In de nieuwe Nota van Uitgangspunten kiezen we voor een andere indeling. In plaats van twee losstaande torens worden de beide gebouwen verbonden door middel van één basis. De onderste vier verdiepingen daarvan krijgen een kantoorbestemming. Daar bovenop komen twee woontorens met een daktuin ertussen.

Planning

De wijzigingen leiden ertoe dat besluitvorming over de Nota van Uitgangspunten later plaatsvindt. Naar verwachting wordt de Nota september 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd. Eind augustus komt er naar verwachting meer informatie beschikbaar over de plannen voor een cultureel initiatief in de deels monumentale rechtbank.

Download het complete verslag van de bijeenkomst en de presentatie.

Geef uw mening

Warnersblokken bewoner

Hierbij verzoek ik u, om u te verzetten tegen het voorstel van het College van B&W van Amsterdam om in het zogenoemde Parnas-gebied op de kavels van het voormalige rechtbankgebouw (kavel 1) en de tijdelijke rechtbank (kavel 2 en kavel 3), respectievelijk “optopping” en nieuwbouw toe te staan tot een hoogte van 41,5 meter. Mijns inziens betreft het een buitenproportionele afwijking van de Principenota die stelt dat aan de zuidzijde van de Fred. Roeskestraat, in het verlengde van Strawinsky-Noord, niet hoger dan 14 meter mag worden gebouwd. Het voorstel van B&W om hiervan af te wijken, betekent dat (1) het hoogteverschil met de omliggende gebouwen op onverantwoorde wijze wordt aangetast (2) de parkachtige omgeving van de wijk wordt verstoord én (3) de lichtval in de buurt nóg meer wordt bedorven dan al door de bouw van de nieuwe rechtbank is gebeurd.

Van den Bergh

Woonkwaliteit waarborgen is een nobel streven, maar vraagt een andere aanpak. Hierbij dient de gemeente niet alleen naar de nieuwe bewoners te kijken, maar ook de woonkwaliteit van de huidige (buurt)bewoners serieus te nemen en te betrekken.

Lieneke Meurs

Dit is een belachelijk slechte verandering: alleen gericht op maximaliseren grondopbrengst voor het Rijk. Deze kolos past niet bij de Warnersblokken, noch bij de paviljoens verderop. Waar is het doorwaadbaar groen gebleven? De parkachtige omgeving? Kantoorvloer over vier verdiepingen aan de Fred. Roeskestraat geeft geen enkele verbetering van de sociale veiligheid in de avonduren. Weer een kans verprutst door Zuidas.

Don Camillo

Het zal vast nog wel eens veranderd gaan worden, er is niets zeker bij dit college , helaas