skip to main content
‘Een florerende RAI in een florerende omgeving’

De RAI is terug. De coronacrisis maakte elk evenement lange tijd onmogelijk, behalve testen op en vaccineren tegen corona door de GGD. Maar die activiteit vindt inmiddels plaats in een tent op de busparkeerplaats P6. Op 8 september 2021 ging de KunstRAI van start en op 26 oktober 2021 start er ’s lands grootste vastgoedbeurs Provada. Zo komt er eindelijk weer leven in de brouwerij. En daarmee ook de behoefte om vooruit te kijken. Want een florerende RAI mag dan goed zijn voor de economie van Amsterdam, ze brengt ook veel geluid-, milieu- en verkeeroverlast met zich mee. Om daar wat aan te doen werkte RAI ruim twee jaar aan een Masterplan, met als doel het complex en zijn omgeving toekomstbestendig te maken. Het gebied moet een plek worden waar ‘werken, verblijven, wonen, leren, innoveren, ondernemen en gezond leven hand in hand gaan’, zo schrijft Everhardt in een brief van 8 oktober 2021 aan de gemeenteraad. ‘Het Masterplan verbindt de locatie meer met de stad en dringt de overlast in de buurt terug.’

Logistiek ondergronds

Lag de RAI ooit aan de rand van de stad, nu maakt het beurzen- en evenementencomplex deel uit van de stad. Alleen is het daar niet op ingericht. Het Masterplan moet daar verandering in brengen: RAI als een toegankelijk en aantrekkelijk gebied voor alle Amsterdammers. Daartoe moet allereerst de logistiek onder de grond verdwijnen. Nu nog rijden – in ‘normale’ tijden – zo’n 6.000 vrachtwagens per maand de stad in om de RAI te bedienen. Het plan is om een ‘logistieke hub’ te bouwen – in bijvoorbeeld Muiden of Vinkeveen – waar goederen gebundeld en overgeslagen worden naar kleinere, uitstootvrije vrachtwagens. Die brengen goederen vervolgens via een tunnel naar de RAI. Daarmee verdwijnt veel hinder voor de omgeving en wordt het omliggende wegennet niet meer belast.

Woningbouw

Deze ontwikkeling maakt het gemakkelijker om het RAI-terrein grondig aan te pakken. Onder meer door er woningen te bouwen. Daarnaast wordt bekeken in welke mate publieke en maatschappelijke voorzieningen kunnen bijdragen aan een aangenaam woon- en leefklimaat en aan het vergroten van de gebruiksmogelijkheden voor alle Amsterdammers. Ook wordt gedacht aan het aantrekkelijker maken van de route tussen station RAI, het nhow Amsterdam RAI hotel en het RAI-terrein, door enige retail en horeca toe te voegen. Een overzichtelijke en veilige fietsroute vanuit het Beatrixpark, die het hart van het RAI-terrein verbindt met onder meer de buurt Kop Zuidas, is eveneens onderdeel van het Masterplan.

Meerwaarde

Everhardt schrijft dat het college positief staat tegenover de plannen om te komen tot ‘een florerende RAI in een florerende omgeving’. De gemeente en RAI trekken samen op bij het uitwerken van het Masterplan, ‘vanwege de meerwaarde voor de gebiedsontwikkeling, de woningopgave, de kwaliteit van het gebied, de mobiliteit en de economie’.

Geef uw mening

Henry

Ik lees: Een overzichtelijke en veilige fietsroute vanuit het Beatrixpark, die het hart van het RAI-terrein verbindt met onder meer de buurt Kop Zuidas, is eveneens onderdeel van het Masterplan. Hierbij ga ik direct in alarmstand. Al jaren heeft de RAI een haatverhouding met de oost-west fietsroute die door het RAI-terrein het Beatrixpark in/uit voert. Jaren geleden wilden ze die zelfs permanent afsluiten. Graag hoor ik wat de betreffende zin concreet betekent voor de route.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Henry, het is op dit moment nog niet duidelijk wat er met de bestaande fietsroute over het RAI-terrein gebeurt. Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen waar uiteindelijk toe besloten wordt. Een fietsroute zal daar ook deel van uitmaken.

Scholten

Weer jammer dat de gemeente en RAI samen optrekken en daar niet de bewoners bij betrek, bewoners die in huizen wonen die er al stonden voor dat de RAI er een plek kreeg. En waarom mag het Beatrix park en de tussen ruimtes in het park geen stilte plek zijn/worden met overweldigend veel mooie bomen en bloemen.....Horeca enz. is niet altijd goed voor de veiligheid en zeker niet altijd nodig....Rust en Reinheid is waar we steeds vaker achter komen is erg nodig in een drukken stad. Daar zijn veel onderzoekers het over eens. Waarom doen we dat dan niet in Amsterdam zuid.

JOYze hoogland

Wat zou het fantasties

JOYze hoogland

Fantasties wezen zodra er ook water en GROEN a/d voorzijde RAI wordt aangelegd. Wat dwars tussen de Zuid As gebouwen slingerend door kabbelt richting A'DAMSE Bos. Daar kan dan een cross fiets parcours aangelegd worden. Met als start een Italiaans achtige FONTEIJN bij de RAI

Margôt Ottens

Op verzoek van de burgemeester is op 13 oktober jl. (Dagmail cie AZ) een uitgebreide raadsbrief incl. bijlagen over de voortgang van de verkenning van het Erotisch Centrum (EC) verzonden aan de raad. Dit ivm mogelijke media aandacht. De locatie RAI/Zuid staat op de shortlist. Een van de commentaren: "Dit vanwege de goede multimodale bereikbaarheid en niet direct gelegen in een woonwijk. Het EC kan in dit gebied aanvulling op bestaand programma worden zonder dat het gaat overheersen." Besluitvorming over het EC vindt in 2022 plaats en Rai/Zuidas zijn hier uiteraard van op de hoogte. Mijn vraag: hoe verhoudt de EC ontwikkeling/visie zich tot de Visie Rai 2030? Je zou toch denken dat qua gedachtevorming hier enige relatie is. Voor alle duidelijkheid: ik spreek me hiermee wb het EC vooralsnog niet uit voor/tegen een bepaalde locatie maar vind wel dat je duidelijk, volledig en transparant moet zijn richting de burger. Vriendelijke groet, Margôt Ottens, buurtbewoner

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Margot, Op verzoek van de burgemeester wordt voor de ontwikkeling van een erotisch centrum gekeken naar een locatie in Amsterdam. Alle stadsdelen worden hiervoor onder de loep genomen, dus ook stadsdeel Zuid. Welke locatie echt geschikt is, wordt de aankomende periode nader onderzocht. Dan zal ook de relatie met de Visie RAI in kaart worden gebracht.

Ceasar

Er worden allemaal kwalijke ideeen in de wereld gezet, De vermelde wethouder wil een erfenis op tafel leggen voor hij in maart met pensioen gaat, hij hoopt op een straatnaam met zijn naam over 5jr , We wachten maar af , helaas

Arthur Goulooze

waar moeten de woningen dan komen, Marlies, waar Masterplan het over heeft? Dank Arthur

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Arthur, deze zouden (in combinatie met een verbouwing van het RAI-complex en de bouw van een ondergronds overslagcentrum) op de huidige parkeerterreinen kunnen komen.