skip to main content
Hoe gaat Verdi vergroenen?

Tijdens de wandeling werd het Groenplan toegelicht en konden de aanwezigen vragen over het plan stellen aan de ontwerpers en groenexperts van de gemeente. De verschillende reacties en gesprekken gaven ons een goed beeld van de mening van de buurt over het plan. Ook werd alle deelnemers gevraagd hun reactie op het plan op een feedback-formulier in te vullen. De reacties zijn verwerkt bij het definitief maken van het Groenplan.

Het merendeel van de aanwezigen gaf aan dat het Groenplan Verdi duidelijk uitlegt wat wordt bedoeld met vergroenen. Bijna de helft van de deelnemers gaf aan tevreden te zijn met de inhoud van het Groenplan. De overige deelnemers waren grotendeels neutraal over de inhoud. Belangrijke aandachtspunten van de omgeving waren meer aandacht voor beheer en diversiteit in type beplanting en de ondergrond. Over een aantal plekken in het gebied werden al specifieke suggesties gedaan voor de vergroening. In een later stadium, tijdens de verdere uitwerking van de plannen voor deze delen van Verdi, zullen we de buurt hierbij betrekken.

Het definitieve Groenplan Verdi zal een rol spelen in de verdere ontwikkeling van het gebied. Het plan biedt kaders voor het toekomstig ontwerp van de openbare ruimte en zal als leidraad dienen voor ontwikkelaars en bestaande partijen in het gebied bij de vergroening van hun kavels. Het Groenplan – dat we op verzoek van de deelnemende wandelaars wat makkelijker leesbaar hebben gemaakt – kunt u hieronder downloaden. Ook vindt u hier het verslag van de gesprekken en de reacties tijdens de wandeling en op hoofdlijnen de feedbackformulieren.

Download de flyer van het groenplan Verdi.
Download het Groenplan Verdi (pdf).

Geef uw mening