skip to main content
Doe mee aan de jaarlijkse mobiliteitsenquête

Sinds 2014 voeren we de enquête vrijwel ieder jaar uit. Op die manier houden we zicht op de ontwikkeling van mobiliteit in het gebied. Met de resultaten kunnen we, samen met bedrijven en partners, werken aan een beter bereikbare Zuidas. Door bijvoorbeeld te stimuleren dat forensen meer buiten de spits reizen. Of door de kansen en mogelijkheden van thuiswerken te verkennen. Ook gebruiken we de vergaarde informatie om specifieke knelpunten in het wegennet te herkennen. Gebruikers van de wegen in Zuidas weten immers het best waar de verkeersafwikkeling minder goed is. Van deze kennis kunnen we gebruikmaken bij het ontwikkelen en uitvoeren van infrastructuurbeleid.

Corona

Vorig jaar stond het mobiliteitsonderzoek in het teken van corona. De resultaten hebben ons en onze partners veel geleerd over hoe de gebruikers van Zuidas zich voor en tijdens de pandemie verplaatsen. En over hoe en hoe veel mensen denken te reizen na de pandemie. Dergelijke trends hebben gevolgen voor het verkeersbeeld in Zuidas. We nemen de verkregen inzichten mee in het mobiliteitsplan dat momenteel wordt opgesteld.

Aandacht voor de fiets

In de enquête waaraan u nu kunt meedoen, stellen we extra vragen voor mensen die zich per fiets door Zuidas verplaatsen. In 2017 vond het Fietsbelevingsonderzoek Zuidas plaats, maar we denken dat mensen, mede door corona, meer zijn gaan fietsen. We willen graag weten hoe u uw fietsreis beleeft. Waar ondervindt u knelpunten? Waar en hoe fietst u graag en welke routes mijdt u liever? Wat vindt u van de fietsenstallingen in Zuidas? De antwoorden op deze vragen vormen input voor de keuzes die we maken bij investeringen in fietsroutes. We kunnen ze ook gebruiken om bijvoorbeeld werkgevers extra aan te sporen om hun fietsenstallingen voor werknemers en bezoekers te verbeteren.

Uw deelname is belangrijk

We voeren de online enquête uit in samenwerking met de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas en het platform Van A tot Zuidas. Uw deelname is belangrijk en waarderen we zeer.

Geef uw mening

Koen

Een drama die Zuidas, blokkade tussen zuid en Buitenveldert, zuid west en oost onbereikbaar in de spitsuren!