skip to main content
Mogelijke uitbreiding WTC wordt algehele masterplanstudie

Dit schrijft Zuidas-wethouder Victor Everhardt op 6 december 2021 in een brief aan de gemeenteraad. De ambities uit de voorgenomen uitbreiding aan de zuidzijde van het complex, waarover we in april 2021 berichtten, worden meegenomen in deze masterplanstudie. Hoewel hiermee de uitbreiding van torens A en C binnen de eerder gestelde termijn niet doorgaat, benadrukt CBRE Investment Management(CBRE IM) dat het vertrouwen houdt in Zuidas als locatie om de komende jaren extra programma toe te voegen. CBRE IM verwacht dat de vraag naar kantoorruimte blijft groeien.

Werkgebied Zuidasdok

Aanvankelijk was het plan van CBRE IM om de torens A en C, langs de A10, snel uit te breiden. Snelheid was geboden, omdat voor de realisatie van deze twee torens een bouwterrein binnen het werkgebied van Zuidasdok noodzakelijk is. De uitbreiding moest klaar zijn voordat Zuidasdok start met de bouw van de noordelijke tunnel waarin de A10 Zuid moet komen te liggen. Uit een gezamenlijke studie van CBRE IM, Amsterdam en Zuidasdok bleek dit haalbaar.

Online bijeenkomst

Dit jaar zijn procedures voorbereid om de uitbreiding van de twee torens mogelijk te maken, zoals een herziening van het bestemmingsplan. In april 2021 vond bovendien een online bijeenkomst plaats voor omwonenden en andere belangstellenden. De deelnemers werden geïnformeerd over de impact van de plannen op de omliggende buurt met betrekking tot de bouwhoogte, bezonning en zichtbaarheid. Ook werd nadere toelichting gegeven op de programmering, horeca, invulling van de plinten (de ruimtes op de begane grond), verkeer en parkeren, openbare ruimte, windhinder, bouwoverlast en de relatie met Zuidasdok.

Bredere context

CBRE IM geeft aan de omvang van het project, in combinatie met de effecten van corona en de strakke planning en deadline, een te groot risico te vinden. Bovendien moet na nieuwbouw van de torens A en C ook nog vernieuwing plaatsvinden van de B-toren van het complex, die eveneens verouderd is. Dit alles leidde tot de conclusie om sloop en nieuwbouw voorafgaand aan de bouw van de noordelijke A10-tunnel niet verder uit te werken. In plaats daarvan is besloten om de voorgenomen vernieuwing in een bredere context te bekijken, op het niveau van het gehele WTC-complex. De masterplanstudie die CBRE IM daartoe laat uitvoeren, moet in het eerste kwartaal van 2022 zijn afgerond.

Geef uw mening

Homerus

Amsterdammer, doe voldoende nuttige activiteiten , er zouden meer bewoners moeten klagen bij dit college en niet alles slikken en accepteren ,er zitten helaas teveel onzin onderwerpen die best commentaar moeten hebben

Homerus

heb toch het idee dat de ZUIDAS gaat veranderen in een woonwijk de komende jaren ipv van duurzame kantoren ,, bedrijven willen er niet meer zitten omdat de huurprijzen maar hoger worden , dus trekken ze de stad uit , daarmee zal er ook minder interesse zijn voor OV , men kan er niet parkeren zelfs voor fietsers is er een probleem al is er ondergronds wel plek maar da moet men te ver lopen en de ontwerpers komen alleen met auto's en die hebben altijd plaats, helaas Vergunningen krijgen is een lijdends weg ,zeker met dit college ! ga zo door en we zakken af naar de afgrond

Amsterdammer

Je moet toch wel een triest leven hebben om op ieder artikel zuur te reageren. En dan ook nog je beklag doen over een vermeende verwijdering van je reactie terwijl je hoogstwaarschijnlijk zelf iets fout hebt gedaan. Ga wat nuttigs doen met je leven!

Minke | Amsterdam Zuidas

Beste vragenstellers en andere geïnteresseerden, we kunnen ons goed voorstellen dat er vragen zijn en leven met betrekking tot de ontwikkeling van het WTC. Alle belangen in het gebied, in relatie tot de actualiteit en de gemeentelijke duurzaamheidskaders, worden zorgvuldig bekeken en meegewogen, ook in context met de ontwikkelingen rond Zuidasdok en de buurt. Gezien de complexiteit en context is dat geen geringe opgave. Zodra er meer bekend is over het genoemde Masterplan in samenwerking met CBRE IM, berichten wij hier zo snel mogelijk over. Ook om omwonenden, waar dat mogelijk is, in de plannen te kunnen betrekken.

jongkind

Vraag mij af de net afgekondigde nieuwe klimaat regels al zijn mee gewogen want krijg toch beetje Herman van Veen gevoel, opzij, opzij, opzij, we vallen, moeten opstaan en weer doorgaan!!!! Trouwens ook gefeliciteerd met het instand houden van crisis en herstelwet dit al 10 jaar lang!!!!!!

Homerus

dit college maakt plannen die ze niet meer kunnen uitvoeren voor 16mrt 2022 , ze zadelen nwe wethouders op met onuitvoerbaar ideeën ,tenzij zij van een goede kleur zijn ! Lees juist dat ook ABNAMRO pand verpatst is , en wordt nu ingeraamd voor woningen , het idee van ZUIDAS heeft allure: is over de balk gegooid of komt er toch een eros Centre ?? what a shame

adri burgmeijer

een kaartje met de aanduiding en ligging van de verschillende torens (A t/m E) zou wel handig zijn!