skip to main content
Mogelijke uitbreiding WTC Amsterdam

Gebouweigenaar CBRE Global Investors is overtuigd dat kantoren aantrekkelijk blijven – zeker in Zuidas – en dat de vraag naar kantoorruimte blijft bestaan en groeien. Uit onderzoek blijkt ook dat er nog steeds een tekort is aan passende (kantoor)ruimte. Daarnaast wil CBRE Global Investors met deze uitbreiding alvast inspelen op het project Zuidasdok, dat nu in uitvoering is en waardoor het centrumgebied van Zuidas de komende jaren nog beter bereikbaar wordt. Hierdoor blijft Zuidas een aantrekkelijke plek waar start-ups, scale-ups en grote bedrijven zich graag wil vestigen. Daarbij wil de belegger zich niet alleen richten op kwantiteit, maar vooral op het verbeteren van de kwaliteit van het WTC Amsterdam.

Mathijs Vermeulenpad

Mooie kans

De mogelijke uitbreiding is voor CBRE Global Investors daarbij een mooie kans om het WTC-complex naar een hoger plan te tillen. De oudste delen van het WTC dateren uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. De mogelijke uitbreiding aan de zuidzijde biedt de kans om het gebouw te verduurzamen, te moderniseren en nog beter te verbinden met de stad en de openbare ruimte. Architect Ron Bakker van PLP houdt daarbij rekening met alle aspecten van het veranderde gebruik van kantoren, nu en in de toekomst. In zijn ontwerp staan grote, open en lichte ruimtes centraal.

Ambitie

Dat al deze ontwikkelingen niet altijd prettig voor de buurt zijn, onderschrijft Fianne van der Veeken, projectmanager gemeente Zuidas. ‘De Irenebuurt is bijvoorbeeld een relatief rustige woonwijk in de schaduw van de snel ontwikkelende Zuidas. Dit kan helaas hinder met zich meebrengen, want de skyline verandert keer op keer. Ondanks de eventuele hinder voor de buurt, past het uitbreiden van het WTC in onze ambitie om Zuidas tot een levendige stadswijk te ontwikkelen. Een wijk waar ruimte is voor wonen, werken en ontspanning. Een wijk die niet op zichzelf staat, maar echt bij Amsterdam hoort.’

WTC vanuit Valley

Nieuwe plek

De mogelijke uitbreiding van het WTC grenst straks aan station Amsterdam Zuid. Met de uitvoering van project Zuidasdok wordt dit een prominente entree van de stad en een belangrijk openbaar vervoerknooppunt. ‘Daarbij is er juist in dit gedeelte van Zuidas ruimte om te verdichten, zodat kantoren en Amsterdammers het niet buiten de grenzen van Amsterdam hoeven te zoeken’, zegt Van der Veeken. ‘Het toevoegen van volume op deze plek past daarom niet alleen in de ambitie van Zuidas, maar ook in die van de stad. En als straks de nieuwe reizigerspassage van station Amsterdam Zuid in gebruik is ontstaat er een totaal nieuwe plek, waarbij het huidige Mathijs Vermeulenpad een ander karakter krijgt.’

Aantrekkelijke omgeving

Als gemeente willen we iedereen die hier woont zo goed mogelijk informeren over de planvorming en sturen we op een zorgvuldig en breed gedragen BLVC-plan. Op deze manier proberen we overlast van de werkzaamheden te minimaliseren. Daarbij zorgen we bij ieder te ontwikkelen project voor een nieuwe ingerichte openbare ruimte. Dit geldt ook voor de ruimte rondom het WTC. ‘Het idee is dat hier een doorlopend plein ontstaat dat uitnodigend is, met veel groen en zitjes’, vertelt Van der Veeken. ‘Nu ziet het Mathijs Vermeulenpad er wat rommelig uit met veel fietsenrekken, geparkeerde scooters en laad- en losverkeer. In de toekomst willen we hier een aantrekkelijke omgeving van maken, die straks goed aansluit op het vernieuwde station Amsterdam Zuid en het WTC. En zo leveren de ontwikkelingen dus ook iets op voor de bewoners.’

Meer informatie

19 april aanstaande vindt er een online informatieavond plaats waar Zuidas, de belegger en de architect een toelichting geven op de ontwikkelingen van het WTC. Op deze avond gaan wij graag met u in gesprek en is er uiteraard ruimte voor het stellen van vragen.

Geef uw mening

Lieneke Meurs

Het Mathijs Vermeulenpad valt in zijn geheel onder het Bestemmingsplan Zuidasdok, met als primaire bestemming Waterstaat- Waterkering. Hoe denkt CBRE/WTC hier kantoorbestemming van te kunnen maken zonder deze primaire functie te schaden? Zuidasdok kan niet gebouwd worden zonder ingrijpende maatregelen om wateroverlast te voorkomen. Het aanzien van het pad en pand mag wel verbeterd worden, maar graag zonder nadelige gevolgen voor de waterhuishouding.

Kim | Amsterdam Zuidas

@Lieneke, Bedankt voor uw reactie. Ik heb hier niet direct antwoord op, ik kom er op terug zodra ik meer weet.

Jitso Keizer

Die Zuid-As schijnt te leven van belastingontwijking en heeft zo geen toekomst, want wereldwijd arme mensen bestelen? Daar had de Justitie al lang tegen op moeten treden overeenkomstig de wil van het soevereine volk om de Schatkist te vullen naar draagkracht. Voorts is er nabij het Centraal Station een zee van ruimte voor nieuwe centrumontwikkelingen. Bijvoorbeeld kan men op het water een grote Ark plaatsen met wetenschappers die oplossingen aandragen voor internationale problemen. Met ondersteuning van bezoekend publiek. Boven station Zuid past wel een grote deels houten piramide met steenbokken op het dak en commercie cultuur eronder.

Fred van Ommeren

Een nogal zure en eendimensionale mening over het internationale bedrijfsleven. In de Middeleeuwen waren er zelfs internationale contacten inzake handel en cultuur. Zuid is overigens een meer centrale plek voor deze activiteiten dan het CS.

Jitso Keizer

Waar dat bord met een vraagteken staat kan een prachtige grote staatsmoskee verrijzen als zwarte vierkante kubus op pootjes. Dat zou ook kunnen op het Museumplein met dan bij het Beatrixpark een groot gebouw voor spelende, snuffelende, blaffende, rennende honden. Die moet je niet in veld en bos laten want de roofdieren jagen klein wild op en weg na thuis van de bio-industrie gevreten te hebben. Een staatsmoskee om de moslimbevolking te leren over gelijkheid van man en vrouw, enz. enz. , al is er fysiek verschil en deed de arabier in de woestijn er goed aan om zijn schat met een sluier te bedekken tegen rovers. Lof zij God, Heer van hemel, Aard' en hel. Bidt tot Hem, Die is eeuwig; Hij doet wel. Toon ons Allah rechte paden met Uw gunst vermijdend kwaden. Onze HEER veroordeel niet wie vergat wat Gij gebiedt, Maar schenk Uw hulp; als U ons leidt krijgt voet ruim baan; wordt 't hart verblijd. www.janjitso.blogspot.com

Aron

Lijkt me goed nieuws. Net als de ontwikkeling van Tower Ten biedt dit vele kansen voor een prettiger ogende straatwand met een betere architectonische kwaliteit en meer interactie met de omgeving. Zo wordt het WTC rondom helemaal een stadsblok en is er van de voormalige geïsoleerde snelwegarchitectuur nog minder te merken. Minder glaswand en meer verfijnde detaillering graag.

Frans Nieuwenhuis

Ik ben benieuwd hoe de uitbreiding samen met het Zuidasdok kan plaatsvinden? Bij de huidige uitbreiding van het WTC is een gedeelte van de fietsparkeergarage Zuidplein vanandert in een auto parkeer garage (omdat WTC mede eigenaar is van fietsparkeer garage!!) en zijn er - tevens door de vernieuwing/renovatie van de Zuidpleinfietsgarage - 1000 algemen fietsparkeerplekken verdwenen. Hoe gaat de Zuidas dat oplossen?