skip to main content
Stand van zaken De Boelelaan Midden

Globaal gezien omvat het ontwerp voor de herinrichting van de Boelelaan drie delen:

– De groenstrook tussen de Boelegracht en de De Boelelaan Midden, ook wel bekend als ‘De groene oever’

– De infrastructuur van de ventweg, de hoofdrijbaan en het fietspad

– De Kunstbrug

De stand van zaken is als volgt.

Groene oever

De ontwerpfase hiervoor is momenteel volop bezig. Destijds hebben we tijdens het participatieproces veel voorstellen en reacties van omwonenden ontvangen. Daaruit is gebleken dat veel voorstellen overeenkomen met de visie van de ontwerpers die hier nu mee bezig zijn. Duidelijk is al wel dat biodiversiteit, prettig verblijven en wandelen aandachtspunten zijn. Er komt onder andere een flauw aflopende oeverzone waar verschillende planten voor de droge en natte omgeving worden aangeplant. Ook de aanplant van uiteindelijk grote boomsoorten heeft de aandacht om tijdens warme dagen de schaduw op te kunnen zoeken. Verder zullen er open plekken zijn die uitnodigen tot spel en spelen.

Momenteel werken we aan het schetsontwerp dat, naar verwachting in januari 2022 gereed zal zijn. Het voorlopig ontwerp (VO) volgt in april en het definitieve ontwerp rond de zomer. Wij streven ernaar om u na het gereedkomen van het VO een inkijk in de ontwerpen te kunnen geven. De bestuurlijke besluitvorming wordt in het vierde kwartaal van 2022 verwacht.

Infrastructuur en parkeren

Ook voor de infrastructuur werken we nu aan een voorlopig ontwerp. Dit wordt momenteel doorgerekend door het ingenieursbureau (IB) van de gemeente Amsterdam. Dit is een complexe uitdaging omdat onder het nieuwe weggedeelte een groot aantal kabels en leidingen ligt, waaronder veel telecomleidingen voor heel Zuidas. Met alle nutsbedrijven dient nog overlegd te worden welke gevolgen het nieuwe ontwerp voor de aanwezige kabels en leidingen heeft en welke maatregelen nodig zijn.

Bij het vaststellen van de inrichtingseisen voor de inrichting van de De Boelelaan Midden door de gemeenteraad op 20 mei 2020 zijn 2 moties ingediend. De eerste betreft het verzoek een stadsbos of voedselbos in de groenstrook op te nemen.  De tweede motie betreft te onderzoeken of er een fietspad of fietsstraat ontworpen zou kunnen worden op de ventweg waarbij slechts een minimaal aantal autoparkeerplaatsen wordt aangelegd. De gemeenteraad heeft beide moties op 20 mei 2020 aangenomen. Deze aangenomen moties zullen worden meegenomen in de uiteindelijke ontwerpen.

Kunstbrug

De komst van de Kunstbrug laat op zich wachten door een vertraging in de aanvraag van de Omgevingsvergunning. Eerst zal het landhoofd (waar de brug aansluit op de zuidoever) moeten worden gebouwd. Ook zal er een tijdelijk voetpad worden aangelegd aan de zijde van de De Boelelaan Midden richting de van de Willem van Weldammelaan. Aan de noordzijde van het water zal de brug aansluiten op de Rosy Wertheimstraat.

In dit artikel zijn de eerste impressies van de kunstbrug gedeeld https://zuidas.nl/blog/2020/07/03/plannen-brug-de-boelegracht-gepresenteerd/.

Afhankelijk van het moment van het verlenen van de Omgevingsvergunning kunnen wij u informeren over de start van de werkzaamheden.

Volgende stappen

We kunnen ons voorstellen dat u de vertragingen als vervelend hebt ervaren. Zonder verdere tegenslagen verwachten we na oplevering van het definitieve ontwerpen begin 2024 met de werkzaamheden van de herinrichting van de De Boelelaan Midden te beginnen.

Geef uw mening

Bewoner Ennemaborg

Het opheffen van extra parkeerplaatsen ventweg baart mij zorgen. Opheffen an sich en vergroenen ben ik een voorstander van. Ik ben alleen bang dat de Zuidas nu haar vergroening krijgt en dat het parkeren van de bewoners De Boelelaan wordt verplaatst naar de Groningenstraat en de vier zijstraatjes daarvan. De bewoners van die straatjes zitten straks dus met het blik van een straat verder voor de deur en aan hen gaat de vergroening voorbij.

Jan van Veen

Het probleem is dat het tijdelijk niet beschikbaar zijn voor het verkeer van de Boelelaan een groot probleem is zolang de ontwikkeling van de Zuidas in volle gang is. De weg dient nu vooral ook als omleiding tijdens de vele (tijdelijke) afsluitingen van de andere wegen rondom de Zuidas, inclusief de A10. Dus of 2024 haalbaar is betwijfel ik ten sterkste. Jan van Veen.

Kees

Volledig eens met Jeroen. Dit is toch krankzinnig. Er wordt al zon'n 6 jaar hierover gesproken en nu moeten we dus wachten tot midden 2024 voordat er ook maar iets gebeurt. Ik verwacht nu dat we volgend jaar het grote nieuws lezen dat er toch nog een paar problemen zijn opgedoken, zodat de startdatum van een en ander helaas moeten worden verschoven naar begin 2030.

Jeroen

Ik probeer te begrijpen wat hier staat. Vorig jaar zomer mochten wij zeggen wat we wilden hoera. Hebben we gedaan, duidelijke uitslag. Daarna lieten jullie dik een jaar niks meer van jullie horen. En nu moeten we blij zijn dat jullie bezig zijn. En volgend jaar gaan jullie vertellen waarmee. Begrijp ik het goed zo? En wat denken jullie zelf. Dat ik nog een keer aan deze poppenkast mee doe?

Bert

Ben toch benieuwd hoe het met het plan van een honden speelplaats gaat, komt dat nog of is dat helemaal aan de kant geschoven ??

Bert

Beste Minke, vandaag eens wezen kijken waar de hondenspeelplaats zou moeten zijn, maar er is daar helemaal niks zover ik weet, behalve een omheind bomengebiedje met hekkies die niks voorstellen, totaal niet wat het moest worden dus, best jammer want ik denk dat veel hondenliefhebbers het ontzettend leuk hadden gevonden.

Bert

Beste Minke, dank u voor uw reactie, ga ik zeker eens een kijkje nemen :)

Minke | Amsterdam Zuidas

Beste Bart, De hondenspeelplaats is onlangs ingericht achter de BP aan de Parnassusweg, op steenworpafstand van de gewenste plek. Het betreft een tijdelijke hondenplek; als deze locatie nodig is voor de ontwikkeling van Zuidas, zal hij weer ontmanteld worden. Maar dat duurt nog een aantal jaren, vandaar dat we het tijdelijk konden toestaan.